Gezegden,

uitdrukkingen, gezegden en spreekswijzen

Zoek

24 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten `DE KE`

 1. de baard in DE KEel hebben (=overgang van kinderstem naar volwassen stem)
 2. DE KEel kost veel (=herhaalde dronkenschap leidt tot armoede)
 3. DE KErk in het midden laten (=bij een meningsverschil geven beide personen wat toe om het eens te worden)
 4. de kogel door DE KErk laten gaan (=de beslissing nemen)
 5. de pot verwijt DE KEtel dat die zwart ziet (=een ander aanwijzen als schuldige, terwijl die zelf hetzelfde gedaan heeft)
 6. de sterkte van DE KEtting wordt bepaald door de zwakste schakel (=het geheel is niet sterker dan het zwakste onderdeel)
 7. een brok in DE KEel krijgen (=emotioneel aangedaan zijn)
 8. een krop in DE KEel hebben (=emotioneel aangedaan zijn)
 9. Een paard, dat voor de tweeDE KEer de sprong niet neemt, neemt hem ook voor de derDE KEer niet. (=Iemand die al twee keer geen beslissing durft te nemen, komt nooit tot een besluit)
 10. het DE KEel uithangen (=ergens genoeg van hebben)
 11. het mes op DE KEel zetten (=onder sterke druk zetten)
 12. Hij praat met een hete aardappel in DE KEel (=Hij praat op een bekakte manier)
 13. iemand het mes op DE KEel zetten (=iemand onder zware druk zetten)
 14. iemand naar DE KEel vliegen (=op iemand erg kwaad worden, aanvallen, ermee vechten)
 15. iets op DE KEper beschouwen (=iets nauwkeurig bekijken)
 16. in DE KErk geboren zijn (=de deur open laten staan)
 17. naar DE KElder gaan (=verongelukken (en met een schip: zinken))
 18. op DE KEien komen (=ontslagen worden)
 19. op DE KEien staan (=werkloos zijn)
 20. van een kouDE KErmis thuiskomen (=teleurgesteld thuiskomen)
 21. voor het zingen DE KErk uit (=coïtus interruptus)
 22. waar niets is verliest DE KEizer zijn recht (=van wie niets heeft, kan men niets vorderen)
 23. wie plast tegen DE KErk, gaat gevaarlijk te werk (=een wandaad met verstrekkende gevolgen)
 24. zo welkom als een hond in DE KEuken (=absoluut niet welkom)

6 betekenissen bevatten `DE KE`

 1. driemaal is scheepsrecht (=de derDE KEer zal je wel gaan lukken)
 2. de spijker op de kop slaan (=DE KErn van de zaak benoemen)
 3. de drager kan het beste zeggen waar de schoen wringt (=degene die een probleem heeft, kan DE KErn van dit probleem vaak het scherpste benoemen)
 4. een duit in het zakje doen (=een kleine bijdrage leveren. (Historisch: de kleinst mogelijke gave in het collectezakje van DE KErk).)
 5. Het kippenei grijpen en het ganzenei laten lopen (=Een verkeerDE KEuze maken)
 6. quod deus bene vertat (=laat God het ten goeDE KEren)

Het dialectenwoordenboek kent 3 spreekwoorden met `DE KE`

 1. Zeeuws: deur DE KEdoengze doen (=door elkaar rammelen)
 2. fries: Koetsjefinne, pak een barig bie de stut en lit um rinne (=DE KEbab is goedkoper bij nederlanders dan bij turken)
 3. Sint-Niklaas: de duiven inkeven( in DE KEef steken) (=de duiven inkorven om te vervoeren)

Bronnen

De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers. Op woorden.org is de uitleg ingekort en is herkomst van spreekwoorden en gezegden weggelaten.
Zie ook: Het boek `De Latynsche spreekwyzen` uit 1755 met oud-Nederlanse vertalingen