Gezegden,

uitdrukkingen, gezegden en spreekswijzen

Zoek

39 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten `Chr`

 1. (iets) staat op losse sChroeven (=het is onzeker, er valt niet op te bouwen)
 2. aan de balk sChrijven (=nota nemen van iets ongewoons)
 3. buiten de sChreef (=niet meer acceptabel)
 4. een onbesChreven blad zijn (=nauwelijks bekend zijn)
 5. één uur van onbedachtzaamheid, kan maken dat men jaren sChreit (=één moment van onvoorzichtigheid kan verschrikkelijke gevolgen hebben)
 6. Er zit een sChroefje bij hem los (=hij is niet helemaal goed wijs)
 7. gekken en dwazen sChrijven hun namen op deuren en glazen (=dwazen doen gekke dingen)
 8. goed voor de sChroothoop (=totaal verloren)
 9. het staat gesChreven en gedrukt je moet krabben waar het jeukt (=problemen bij de bron aanpakken)
 10. iemand de duimsChroeven aanzetten (=iemand scherp ondervragen, onder grote druk zetten)
 11. iets op je buik kunnen sChrijven (=iets wel kunnen vergeten, dat wat je wilde gaat niet door)
 12. iets op losse sChroeven zetten (=iets wankel en onzeker maken)
 13. ik geloof er in als een jood in Jezus Christus (=ik geloof er maar weinig in)
 14. in zijn vaandel sChrijven (=in zijn programma opnemen)
 15. je het apelazerus sChrikken (=heel heftig schrikken)
 16. kunnen lezen en sChrijven (=al lange tijd goede diensten bewezen hebben)
 17. met dubbel krijt sChrijven (=te veel aanrekenen)
 18. met geen pen te besChrijven zijn (=iets niet met woorden kunnen zeggen)
 19. moord en brand sChreeuwen (=uiterst verontwaardigd zijn)
 20. om over naar huis te sChrijven (=erg bijzonder)
 21. onder de schoenzolen sChrijven (=ergens niets van terecht komen)
 22. over de sChreef gaan (=een ernstige fout maken)
 23. rapen en sChrapen (=geld bijeenbrengen)
 24. sChraalhans is hier keukenmeester (=weinig te eten hebben)
 25. sChreeuwen als een mager varken (=vreselijk schreeuwen)
 26. sChreeuwen of men levend gevild wordt (=heel hard schreeuwen)
 27. sChrijf het maar op je buik (dan kan je het met je hemd weer uitvegen) (=vergeet het maar)
 28. sChrijven en wrijven (=een pennenstrijd voeren)
 29. ten hemel sChreiend (=een toestand die zo erg is dat er eigenlijk direct iets aan gedaan zou moeten worden)
 30. tranen met tuiten huilen/sChreien (=heel erg huilen zonder dat het echt erg is)
 31. van de daken sChreeuwen (=aan iedereen luid kenbaar maken)
 32. veel geblaat/gesChreeuw maar weinig wol (=veel woorden hebben maar in de praktijk komt daar weinig van terecht)
 33. veel gewrijf en gesChrijf (=eindeloze gedachtewisselingen)
 34. wel onder zijn zolen kunnen sChrijven (=wel mogen vergeten)
 35. zich de wet niet voor laten sChrijven (=geen bevelen accepteren van een ander)
 36. zich een aap sChrikken (=erg schrikken)
 37. zich een hoedje sChrikken (=zich enorm schrikken)
 38. zich sChrap zetten (=klaarmaken om de klap op te vangen)
 39. zich wezenloos sChrikken (=erg schrikken)

43 betekenissen bevatten `Chr`

 1. volgens Bartjens (=de allereenvoudigste rekenstof (als referentie aan onderwijzer Willem Bartjens die een bekend rekenboekje sChreef))
 2. niet door de beugel kunnen (=de norm oversChrijden van wat aanvaardbaar of behoorlijk is)
 3. er de wind onder hebben (=de sChrik erin hebben zitten bij ondergeschikten)
 4. de koorts/stuipen op het lijf jagen (=doen sChrikken)
 5. groen en geel voor de ogen worden (=duizelen en/of erg van sChrikken)
 6. in de pen klimmen (=een brief gaan sChrijven)
 7. naar de pen grijpen (=een brief sChrijven)
 8. een Uriasbrief (=een brief waarin een versChrikkelijk bericht staat)
 9. op zijn Pegasus stijgen (=een gedicht sChrijven)
 10. één uur van onbedachtzaamheid, kan maken dat men jaren schreit (=één moment van onvoorzichtigheid kan versChrikkelijke gevolgen hebben)
 11. doekje voor het bloeden (=een sChrale troost, of een ontoereikende, slechts symbolische maatregel)
 12. een leven als een oordeel (=een versChrikkelijk lawaai)
 13. zijn pen in alsem dopen (=erg negatief of kwetsend sChrijven)
 14. zijn pen in gal en alsem dopen (=erg negatief of kwetsend sChrijven)
 15. zich een aap schrikken (=erg sChrikken)
 16. zich wezenloos schrikken (=erg sChrikken)
 17. uit de hengstebron gedronken hebben (=erg veel gedichten sChrijven)
 18. de haren ten berge (doen) rijzen (=ergens erg van (doen) sChrikken)
 19. ergens met lood in de schoenen naar toe gaan (=ergens versChrikkelijk tegen opzien)
 20. er geen been in zien (=geen bezwaar onderkennen. Er niet voor terugsChrikken)
 21. iets aan je laars lappen (=geen notitie nemen van regels, wet of voorsChriften)
 22. een keel opzetten (=hard sChreeuwen)
 23. schreeuwen of men levend gevild wordt (=heel hard sChreeuwen)
 24. je het apelazerus schrikken (=heel heftig sChrikken)
 25. het is bij de (wilde) beesten af (=het is versChrikkelijk; het is schandalig)
 26. iemand de stuipen op het lijf jagen (=iemand erg laten sChrikken en/of bang maken)
 27. de stuipen op het lijf jagen (=iemand felle sChrik aanjagen)
 28. het in zijn broek doen (=in de broek plassen van sChrik of van het lachen)
 29. het zwart op wit hebben (=in gesChreven of gedrukte vorm. Gedocumenteerd)
 30. van Lillo komen (=je dom houden. Volgens de overlevering vindt dit gezegde zijn oorsprong in het (ontkennende) gedrag van de inwoners van Fort Lillo na een aan hen toegesChreven roofoverval op een boerderij te Waarde in 1579)
 31. ten voeten uit (=letterlijk: de volledige gestalte is afgebeeld; figuurlijk: een getrouwe persoonsbesChrijving)
 32. papier is geduldig (=men kan veel sChrijven)
 33. heden ik morgen gij (=oud grafsChrift: gedenk, lezer, dat jij ook zal sterven)
 34. volgens het boekje (=overeenkomstig de theorie of overeenkomstig de voorsChriften)
 35. de regels met voeten treden (=overtreden, voorsChriften niet opvolgen / onbehouwen te werk gaan)
 36. lapsus calami (=sChrijffout)
 37. de pen voeren (=sChrijven)
 38. de dood op het lijf jagen (=sChrik aanjagen)
 39. om het hart slaan (=sChrik bezorgen)
 40. hij heeft weinig ondernemingszin (=sChrik hebben voor het onbekende)
 41. voor iemand kruipen (=van iemand sChrik hebben , slaafs alles doen wat hij vraagt)
 42. schreeuwen als een mager varken (=vreselijk sChreeuwen)
 43. zich een hoedje schrikken (=zich enorm sChrikken)

Het dialectenwoordenboek kent 8 spreekwoorden met `Chr`

 1. Ostêns: leterme (=Christendemocraat van Dexia)
 2. Leuvens: Slabberdoekskes (school) (=Broeders der Christelijke Scholen (slabbetjes))
 3. Waregems: de gekroist'n Heeëre (=de gekruisigde Christus)
 4. Genneps: Zö stôm zien als 't pèèrd van Christus (=oliedom)
 5. Denderleeuws: zoe dom as 't pjeid van kristis en da was ne nezel (=zo dom als het paard van Christus en dat was een ezel)
 6. Bilzers: hai es Christus ook nog naut gewès met ze pieëd (=afgelegen huis)
 7. Tilburgs: zo lomp as ut pèrd van Christus, èn dè waar unnen eezel (=zo lomp als een ezel)
 8. Zuuns: zu stoem al 't pjeit van Christus en da was nen eizel (=zo dom als...)

Bronnen

De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers. Op woorden.org is de uitleg ingekort en is herkomst van spreekwoorden en gezegden weggelaten.
Zie ook: Het boek `De Latynsche spreekwyzen` uit 1755 met oud-Nederlanse vertalingen