Gezegden,

uitdrukkingen, gezegden en spreekswijzen

Zoek

5 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten `BEELD`

 1. altijd op hetzelfde aamBEELD hameren/slaan (=steeds weer op hetzelfde onderwerp terugkomen)
 2. goed voorBEELD doet goed volgen (=als je zelf op de goede manier handelt, nemen anderen dat vanzelf over)
 3. leringen wekken maar voorBEELDen trekken (=je kan mensen iets willen leren , maar geef vooral het goede voorbeeld)
 4. tussen hamer en aanBEELD (=tussen twee slechte dingen moeten kiezen)
 5. zo zwaar als een aamBEELD (=erg zwaar)

30 betekenissen bevatten `BEELD`

 1. haarscherp (=(van een afBEELDing) getrouw tot in fijne details)
 2. bij iemand nog wel kunnen schoolgaan (=aan iemand nog een voorBEELD kunnen nemen)
 3. het is altijd koekoek éénzang (=altijd hetzelfde verhaal vertellen of zelfde voorBEELD geven)
 4. Je bent om op te eten (met boter en suiker). (=BEELDig, snoezig, hartveroverend, snoeperig.)
 5. exempli gratia (=bijvoorBEELD)
 6. verbi causa (=bijvoorBEELD)
 7. verbi gratia (=bijvoorBEELD)
 8. ziende blind zijn (=bijvoorBEELD iemand wel kennen maar toch niet de verkeerde eigenschappen zien)
 9. dat gaat je niet in de kouwe/koude kleren zitten (=dat is heel ingrijpend. Daar ben je niet snel overheen (bijvoorBEELD een traumatische ervaring))
 10. zo heer zo knecht (=de knechten volgen het voorBEELD van de bazen)
 11. de krenten uit de pap halen (=de meest aantrekkelijke gedeelten voor zichzelf bestemmen, bijvoorBEELD de meest interessante taken uit een omvangrijk werk)
 12. eerste viool willen spelen (=de meest prominente taak willen vervullen, bijvoorBEELD als leider of woordvoerder van de groep)
 13. een verborgen agenda hebben (=een doel hebben dat voor de anderen verborgen gehouden wordt, bijvoorBEELD in een samenwerkingsverband)
 14. het juiste midden vinden (=een goed evenwicht vinden tussen twee tegengestelde aanpakken. BijvoorBEELD, als het er om gaat hoeveel bevoegdheden de politie moet hebben om de rechtsstaat te handhaven)
 15. het tij keren (=een ontwikkeling stoppen. BijvoorBEELD ten aanzien van het toenemen van zinloos geweld. Zie getij)
 16. een bonte kraai maakt nog geen winter (=één voorBEELD is niet genoeg om een definitief besluit te nemen)
 17. ergens een puntje aan kunnen zuigen (=er een goed voorBEELD aan kunnen nemen)
 18. er niet aan kunnen tippen (=er een voorBEELD aan kunnen nemen)
 19. bergafwaarts (=het gaat steeds slechter, bijvoorBEELD met iemands gezondheid, of met een bedrijf)
 20. het mag geen naam hebben (=het is onbetekenend (bijvoorBEELD een verwonding))
 21. voor het blok zetten (=iemand onverwacht in een lastige positie brengen; bijvoorBEELD iemand dwingen te reageren die dat eigenlijk niet wil, of iemand dwingen een keuze te maken.<>)
 22. iemands voetstappen drukken (=iemands voorBEELD volgen of hetzelfde beroep gaan doen)
 23. goedkoop is duurkoop (=iets goedkoops kan later kosten veroorzaken, bijvoorBEELD door slechte werking, reparaties of onderhoud)
 24. leringen wekken maar voorbeelden trekken (=je kan mensen iets willen leren , maar geef vooral het goede voorBEELD)
 25. je mening niet onder stoelen of banken steken (=je mening niet verbergen, openlijk voor je standpunten uit durven komen, bij voorBEELD van afkeuring van iets)
 26. ten voeten uit (=letterlijk: de volledige gestalte is afgeBEELD; figuurlijk: een getrouwe persoonsbeschrijving)
 27. de sterke arm der wet (=met gepast geweld optredende overheidsorganisatie, bijvoorBEELD politie of justitie)
 28. ergens een eind/punt aan breien (=snel tot een afsluiting komen (bijvoorBEELD van een toespraak))
 29. gaar zijn (=uitgeput zijn, met name na geestelijke inspanning, bijvoorBEELD een hele dag vergaderen)
 30. kort door de bocht (=voorbarig, nuanceringen negerend. VoorBEELD: `De bewering dat fractiediscipline de democratie om zeep helpt is misschien wat te kort door de bocht.`)

Het dialectenwoordenboek kent 12 spreekwoorden met `BEELD`

 1. Munsterbilzen - Minsters: hae zoeg spauke (=de BEELDhouwerd BEELDde zich vanalles in)
 2. Tilburgs: un kösselek bildje (=een kostbaar BEELDje)
 3. Munsterbilzen - Minsters: staek tich mèr niks èn zen heed (=BEELD je maar niets in !)
 4. Dilbeeks: 't Aaileg èt (=H.Maria-BEELD onder stolp (H.Hart))
 5. Munsterbilzen - Minsters: haol dich mèr niks èn zene kop (=BEELD je maar niets in)
 6. Bilzers: haoldech mér niks én zene bol (=BEELD u maar niets in)
 7. Bilzers: das gezwoere zene pa (=hij gelijkt op zijn vader (BEELD/manieren...))
 8. Westerkwartiers: uut het oog, uut het haart (=niet meer in BEELD, dan ook niet meer in de geest)
 9. Sint-Niklaas: Marja Vergult (=het BEELD bovenop de Onze Lieve Vrouw kerk in Sint Niklaas)
 10. Lichtervelds: tis doa BEELD moa gièèn klank (=ze spreken niet met elkaar)
 11. Bilzers: ooze televieze hét BEELD mér gene klank (=we spreken niet meer met mekaar)
 12. Westerkwartiers: dat benn'n BEELD'n uut mien kienerjoar'n (=dat zijn foto's uit mijn kindertijd)

Bronnen

De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers. Op woorden.org is de uitleg ingekort en is herkomst van spreekwoorden en gezegden weggelaten.
Zie ook: Het boek `De Latynsche spreekwyzen` uit 1755 met oud-Nederlanse vertalingen