Gezegden,

uitdrukkingen, gezegden en spreekswijzen

Zoek


22 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten `Aand`

 1. alle heilige huisjes Aandoen (=alle cafés bezoeken)
 2. de dampen Aandoen (=pesten)
 3. de gAande en komende man (=iedereen die komt opdagen)
 4. de nieuwe mens Aandoen (=zijn gewoonten en zeden verbeteren)
 5. de opgAande zon aanbidden (=de nieuwe leider vleien)
 6. de paternosters Aandoen (=boeien aandoen)
 7. de tafel eer Aandoen (=goed en veel eten)
 8. een blauwe mAandag (=erg kort)
 9. een goed verstAander heeft maar een half woord nodig (=voor een goed verstaander is een kleine aanwijzing genoeg)
 10. het lieve leventje gAande (=de ruzie begonnen - de poppen aan het dansen)
 11. iemand de manchetten Aandoen (=de handboeien aandoen)
 12. iets Aandurven (=niet bang zijn om iets te doen)
 13. in zijn vAandel schrijven (=in zijn programma opnemen)
 14. mAandag houden (=niet werken op Maandag)
 15. met een stAand zeil (=driftig, boos)
 16. onder een stAand zeiltje is het goed roeien (=met een klein vast inkomen, verdient men al gauw genoeg voor de kost)
 17. op een strowis komen Aandrijven (=helemaal berooid en arm ergens komen)
 18. op stAande voet (=met onmiddellijke ingang)
 19. ruim zijn Aandeel in 's werelds lief en leed gehad hebben (=genoeg geluk en tegenslagen gekend hebben)
 20. waar gehakt wordt, vallen spAanders (=waar werk verricht wordt, worden ook wel wat fouten gemaakt)
 21. zijn naam eer Aandoen (=naar behoren uitvoeren, precies doen wat men verwacht)
 22. zweten als een Aandrager (=overmatig zweten)

47 betekenissen bevatten `Aand`

 1. Bakkerskinderen eten oud brood. (=Aan het vak dat men uitoefent, besteedt men in zijn directe omgeving weinig Aandacht.)
 2. op de grote trom slaan (=Aandacht proberen te krijgen voor diens zaak)
 3. aan iemands lippen hangen (=Aandachtig luisteren)
 4. het oor scherpen/spitsen (=Aandachtig luisteren)
 5. aan de voeten van Gamaliël zitten (=Aandachtig luisteren naar de les die een wijs persoon meegeeft)
 6. als de zon een mestvaalt beschijnt, dan verspreidt deze een onaangename geur (=als je met goede wil ergens te veel Aandacht aan besteedt kan het verkeerd opgevat worden. / Met alle goede wil van de wereld kun je sommige zaken nog niet verbeteren)
 7. Wie de teugel slap laat hangen, kan met een mak paard nog op hol raken. (=Blijf altijd Aandachtig en geconcentreerd)
 8. je kop erbij houden (=blijven opletten, Aandacht vasthouden)
 9. de paternosters aandoen (=boeien Aandoen)
 10. veel bekijks hebben (=de Aandacht trekken)
 11. in het oog springen/vallen (=de Aandacht trekken)
 12. uit het oog, uit het hart (=de Aandacht voor iemand verliezen, als die persoon niet meer in de nabijheid is)
 13. iemand de manchetten aandoen (=de handboeien Aandoen)
 14. op til zijn (=dingen zijn op dit moment gAande (met name veranderingen))
 15. alleen een piepend wiel krijgt olie (=door zich opvallend te gedragen bekomt men Aandacht)
 16. een zaak aankaarten (=een onderwerp in de Aandacht brengen)
 17. het sop is de kool niet waard (=een onderwerp is te onbelangrijk om er Aandacht aan te geven)
 18. iets laten zwemmen (=er geen Aandacht meer aan besteden)
 19. het gras kunnen horen groeien (=erg verwAand zijn - ook gezegd als het ergens muisstil is)
 20. ergens oog voor hebben (=ergens de waarde van inzien of Aandacht voor hebben)
 21. iets links laten liggen (=ergens geen Aandacht aan geven)
 22. het leeuwendeel van iets krijgen (=het grootste Aandeel van iets krijgen)
 23. iemand met de neus op de feiten drukken (=iemand iets zó onder de Aandacht brengen, dat hij het niet langer kan negeren)
 24. iemand de ogen uitsteken (=iemand jaloers maken door de Aandacht te vestigen op iets wat men heeft, en wat de ander ontbreekt)
 25. iemand in het zonnetje zetten (=iemand op positieve wijze Aandacht geven, iemand eer bewijzen)
 26. Over het paard tillen. (=Iemand te veel prijzen, zodat hij verwAand wordt)
 27. een gevoelige snaar raken (=iets ligt erg gevoelig bij iemand, belangstelling hebben voor een bepaald onderwerp en iemand die dan Aandacht heeft ervoor)
 28. iets voor het voetlicht brengen (=iets onder de Aandacht brengen)
 29. voor het voetlicht (=in de Aandacht)
 30. met de witte perdekies naar Velzeke rijden (=krankzinnig worden. In Velzeke bevindt zich een sanatorium; de `witte perdekies` (witte paardjes) verwijzen naar een ziekenwagen, waarmee de geestesgestoorde afgevoerd wordt. Uitdrukking uit het zuiden van Oost-VlAanderen)
 31. in grove lijnen (=met vooral Aandacht voor de hoofdzaken)
 32. overstag gaan (=na Aandringen/lang er mee wachten toegeven)
 33. onder de loupe nemen (=nader bekijken, Aandachtig bestuderen)
 34. maandag houden (=niet werken op MAandag)
 35. onder ogen brengen (=onder de Aandacht brengen)
 36. op de voorgrond staan (=onder de Aandacht staan)
 37. op de voorgrond treden (=onder de Aandacht treden)
 38. zich er met Jantje van Leiden afmaken (=onzorgvuldig zijn en weinig Aandacht aan het werk besteden)
 39. de vuile was buiten hangen (=over onaangename zaken spreken met buitenstAanders)
 40. met de Franse slag (=slordig, met weinig Aandacht uitgevoerd)
 41. iemand de oren afzagen (=steeds blijven Aandringen)
 42. Op het hoge paard zitten. (=VerwAand zijn)
 43. hoog te paard zitten (=verwAand zijn, eigendunk hebben)
 44. een goed verstaander heeft maar een half woord nodig (=voor een goed verstAander is een kleine aanwijzing genoeg)
 45. in mei leggen alle vogels een ei (=weerspreuk - Aanduiding dat in mei het broedseizoen begint)
 46. in zijn schulp kruipen (=zich in zichzelf terugtrekken, niet verder Aandringen)
 47. in de ban zijn van iets (=zo erg in iets geïnteresseerd zijn dat je Aandacht alleen nog maar daarop kunt richten)

Het dialectenwoordenboek kent 118 spreekwoorden met `Aand`

 1. Sittards: Pis höbbe wie ein Belsj kènjermaedje (=Hevige Aandrang hebben)
 2. Munsterbilzen - Minsters: iemed de aure van de kop zaoge (=blijven Aandringen)
 3. Waregems: iets vieznteern (=iets Aandachtig bekijken)
 4. Giethoorns: As d-iene Aand de Aandre waast, worden ze beiden skone. (=De een helpt de ander zonder er geld voor te vragen)
 5. Drents: Tot een Aandermaol; tot 'n anermaol (=Tot ziens)
 6. Beerses: vuloeuren en bloksteierten (=de duivel Aandoen)
 7. Bilzers: das Aanderen tei as kaffei (=dat is andere koek)
 8. Tilburgs: Aanderhalleve meens èn unne pèèrdekòp (=heel weinig publiek)
 9. Bilzers: Da's Aanderen thei as kaffei! (=Dat is heel wat anders!)
 10. Kinrooi: Aandacht gaeve zeet dèk mieë es Aandacht kriege! (=Aandacht geven zegt vaak meer dan Aandacht krijgen!)
 11. Antwerps: akosterniondoeng (=Hij kon er niets Aandoen)
 12. Sint-Niklaas: zich opkleen (= opkleden) (=zijn beste kostuum Aandoen)
 13. Lichtervelds: etwieë têrt instampn (=iemand groot verdriet Aandoen)
 14. Munsterbilzen - Minsters: get op ze daok haole (=zichzelf wat Aandoen)
 15. Munsterbilzen - Minsters: Aander onderwerp (=zwijg erover)
 16. Flakkees: das un Aande over de brugge (=Dat is ver weg)
 17. Hulsters (NL): zonder 'Aande raije (=met losse handen rijden)
 18. Geluws: mensje maken (=Aandacht trekken)
 19. Oudenbosch: zonder Aande rije (=met losse handen fietsen)
 20. Bilzers: érges aanes, op een Aander (=elders)
 21. turnhouts: Leustert ollemoal iszier (=Aandacht allemaal)
 22. Bilzers: den eenen of den Aandere (=de één of ander)
 23. Oudenbosch: oew Aande op un leeg plek slaon (=als de voorraad onverwachts op is)
 24. Waregems: kee d'n doar nekeer goe besnukt (=ik heb hem eens Aandachtig bekeken)
 25. Roermonds: Eemes den dram Aandoon (=Iemand het leven zuur maken)
 26. Oudenbosch: ut is wad - Aanders (=het is nogal wat / wel wel)
 27. Oudenbosch: staode gij innut aongenome? (=kun je niet wat kalmer Aandoen?)
 28. Munsterbilzen - Minsters: pak nen Aandre waaj ter ès, doë ès genen Aandre (=in de liefde ben je niet kieskeurig)
 29. Bilzers: van den Aandre kant (=van het andere geslacht)
 30. Bilzers: op nen Aandre zene kap(maoël) laeve (=op iemands zakken leven)
 31. Oudenbosch: mun Aande begonne te juuke (=ik had graag willen meedoen)
 32. Oudenbosch: das Aandere olie dan zeik (=dat is nog eens wat anders)
 33. Munsterbilzen - Minsters: de graute troem slon (=alle Aandacht vragen)
 34. Roois (Sint-Oedenrode): Die moes karbiet lussen (=Ik zou hem ik niet wat willen Aandoen)
 35. Munsterbilzen - Minsters: alles vür mich en niks vür nen Aandre (=egoïst)
 36. Munsterbilzen - Minsters: den Aandre kant van de medëlzje (=een ander verhaal)
 37. Opglabbeeks: de kat de bel oembinne (=Aandacht trekken)
 38. Westerkwartiers: de noodklok luud'n (=Aandacht vragen voor een probleem)
 39. Veurns: vele bekieks èn (=sterk de Aandacht trekken)
 40. Tilburgs: toen irst din we dè Aanders (=voorheen deden we dat anders)
 41. Tilburgs: zè hòj Aanders al vrûug de rêegels (=zij was anders al vroeg ongesteld)
 42. Bilzers: e gedach waaj n Aander (=goed idee !)
 43. Voorthuizens: Aander hoar veur de kar (=Een andere vriendin)
 44. Munsterbilzen - Minsters: n Aander plaot oplègge (=snel wisselen van onderwerp)
 45. Alblasserdams: die is geurs in de grip gedoken en trug gouw gaan breien. (=Aanduiding voor iemand die moest gaan trouwen vanwege zwangerschap)
 46. Mestreechs: Aandere veur ut keerke spanne (=anderen het werk laten doen)
 47. Oudenbosch: daor trektur gin eentje op dun Aandere (=ze zijn allemaal verschillend)
 48. Westerkwartiers: links legg'n loat'n (=geen Aandacht aan besteden)
 49. Munsterbilzen - Minsters: dassen Aander paor mauwe (=dat is weer wat anders)
 50. Tongers: op nen Aandre zen maol zaupe (=drinken op kosten van anderen)Bronnen

De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers. Op woorden.org is de uitleg ingekort en is herkomst van spreekwoorden en gezegden weggelaten.
Zie ook: Het boek `De Latynsche spreekwyzen` uit 1755 met oud-Nederlanse vertalingen