Gezegden,

uitdrukkingen, gezegden en spreekswijzen

Zoek


99 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten `ème`

 1. aan de boemel zijn (=fuiven)
 2. aan de rand van het ravijn bloeien de mooiste bloemen (=de beste resultaten dragen tegelijkertijd de grootste risico`s)
 3. akte van iets nemen (=er nota van nemen - onthouden)
 4. als een donderslag bij heldere hemel (=een onverwachte gebeurtenis, die een grote schok teweeg brengt)
 5. daar kan je gif op innemen (=je mag er zeker van zijn dat het gaat gebeuren)
 6. de benen nemen (=er vandoor gaan)
 7. de biecht afnemen (=ondervragen)
 8. de bloemetjes buiten zetten (=uitbundig vieren)
 9. De breedste riemen worden uit andermans leer gesneden (=Het is gemakkelijk met kwistige hand te beschikken over wat een ander toebehoort)
 10. de dingen bij hun naam noemen (=zeggen waar het op staat)
 11. de draad van het verhaal opnemen (=het verhaal of de taak verderzetten op de plaats waar eerder gestopt was)
 12. de egards (tegenover iemand) in acht nemen (=met de nodige beleefdheid behandelen)
 13. de gelegenheid te baat nemen (=van de gelegenheid gebruik maken)
 14. De groten rijden te paard en de kleinen hangen tussen hemel en aarde. (=De machtige lui leven op kosten van de gewone man)
 15. de handschoen opnemen (=het gevecht aangaan)
 16. de kap aannemen (=in een klooster gaan)
 17. de kuierlatten nemen (=te voet gaan)
 18. de sluier aannemen (=in een klooster gaan)
 19. de vruchten zullen de beloften der bloemen overtreffen (=het is nu al goed, maar het eindresultaat wordt nog veel beter)
 20. de weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens (=veel goede voornemens hebben zonder ze daadwerkelijk uit te voeren)
 21. de woorden uit de mond halen/nemen (=zeggen wat de ander ook net wou zeggen)
 22. denken met kousen en schoenen in de hemel te komen (=denken dat men zich niet moet inspannen)
 23. een bocht nemen (=van gedachten veranderen)
 24. een geeltje van de plank nemen (=een oude preek herhalen)
 25. een keer nemen (=een wending nemen, veranderen)
 26. een loopje met iemand nemen (=zich weinig van iemand aantrekken (die de leiding heeft))
 27. een reus op lemen voeten (=schijnbaar sterk maar in feite zwak)
 28. een slaapmutsje nemen (=een borreltje nemen voor het slapen gaan)
 29. eerst in de boot keur van de riemen (=wie eerst komt, kan eerst kiezen)
 30. Elkaar bij de neus nemen (=Elkaar voor de gek houden)
 31. ergens zijn hoed voor afnemen (=er voor in bewondering staan)
 32. gas terugnemen (=het iets rustiger aan gaan doen)
 33. geen blad voor de mond nemen (=precies zeggen hoe er over iets gedacht wordt)
 34. geluk is de kunst een boeket te maken van de bloemen waar je bij kunt (=gelukkig leven met de gegeven mogelijkheden/beperkingen)
 35. goed van aannemen (=verstandig)
 36. grijze haren zijn kerkhofsbloemen (=als je grijze haren krijgt, ben je niet zo ver van het kerkhof)
 37. hand over hand toenemen (=iets wordt steeds erger)
 38. hemel en aarde bewegen (=ergens alles aan doen om het gedaan te krijgen (bv van iemand))
 39. het beestje bij zijn naam noemen (=duidelijk en precies zeggen hoe je over iets of iemand denkt; precies zeggen hoe iets zit)
 40. het ervan nemen (=ervan genieten - niet werken)
 41. het gemeste kalf slachten (=een groot feest opzetten / het beste en lekkerste eten op tafel zetten)
 42. het habijt aannemen (=in het klooster gaan)
 43. het heft in eigen hand(en) nemen (=de leiding nemen)
 44. het is goed riemen snijden uit andermans leer (=met andermans eigendom kan men gemakkelijk kwistig omgaan)
 45. het kind bij de naam noemen (=eerlijk voor de mening uitkomen)
 46. het masker afdoen/afleggen/afnemen (=zijn ware gezicht tonen)
 47. het recht in eigen hand nemen (=eigenmachtig optreden)
 48. hoog opnemen (=zeer kwalijk nemen)
 49. iemand bij de neus nemen (=iemand voor de gek houden; iemand bedriegen)
 50. iemand de kroon van het hoofd nemen (=iemand te schande maken)

198 betekenissen bevatten `ème`

 1. op de vingers kijken (=(Op een vervelende manier) scherp toezien hoe iemand iets doet, zodat elke fout direct opgemerkt wordt)
 2. bij iemand nog wel kunnen schoolgaan (=aan iemand nog een voorbeeld kunnen nemen)
 3. zijn leven in de waagschaal stellen (=actie ondernemen waarbij het eigen leven in gevaar kwam)
 4. voor heter vuren gestaan hebben (=al groter problemen gekend hebben)
 5. in de lucht zitten (=algemeen voorkomen)
 6. tot de bedelstaf/bedelzak brengen (=alle aardse bezittingen ontnemen)
 7. de toets kunnen doorstaan (=alle antwoorden op vragen/problemen weten)
 8. geen klaviertje over slaan (=alle bijzonderheden in acht nemen)
 9. het hart in de schoenen zinken (=alle moed en hoop verliezen om problemen op te lossen)
 10. niets afslaan behalve vliegen (=alles aannemen)
 11. botertje aan de boom zijn / het is botertje tot de boom (=alles gaat goed zonder problemen)
 12. zijn ogen de kost geven (=alles goed in zich opnemen)
 13. iemand tot op zijn hemd uitkleden (=alles van iemand afnemen, een te hoge prijs laten betalen)
 14. als het in de kajuit regent ,druipt het in de hut (=als de baas problemen heeft, krijgen ook de ondergeschikten hun deel)
 15. vis begint aan de kop te stinken (=als een bedrijf een slecht management heeft)
 16. Men kan geen paard al lopende beslaan. (=Als je het werk goed wil doen, moet je er de tijd voor nemen)
 17. gedeelde smart is halve smart (=als je over problemen praat, dan kan je het makkelijker verwerken / door de problemen/ellende van een ander is het gemakkelijker de eigen problemen/ellende te dragen)
 18. goed voorbeeld doet goed volgen (=als je zelf op de goede manier handelt, nemen anderen dat vanzelf over)
 19. goed voorgaan doet goed volgen (=als je zelf op de goede manier handelt, nemen anderen dat vanzelf over)
 20. de kruik gaat zo lang te water tot ze barst/breekt (=als men steeds risico's blijft nemen, gaat het een keer mis)
 21. in de rats zitten (=bang zijn of angst hebben / in de problemen zitten)
 22. in de luren leggen (=beetnemen)
 23. bij de buren is het gras altijd groener (=bij anderen lijkt het altijd beter (omdat men daar de interne problemen niet van kent))
 24. buurmans gras is altijd groener (=bij anderen lijkt het altijd beter (omdat men daar de interne problemen niet van kent))
 25. Bij gebrek aan brood eet men korstjes van pasteien. (=Bij gemis aan het gewone moet men zijn toevlucht soms wel tot iets duurders nemen.)
 26. van een leien dakje gaan (=bijzonder vlot en zonder problemen verlopen)
 27. daar zit 'em de kneep/knoop (=daar zitten de moeilijkheden/problemen)
 28. dan is Leiden in last (=dan zijn er problemen!)
 29. de bom is gebarsten (=de (verwachte) problemen zijn begonnen)
 30. de rubicon overtrekken (=de beslissende stap ondernemen)
 31. de kogel door de kerk laten gaan (=de beslissing nemen)
 32. de eerste stoot opvangen (=de eerste problemen opvangen)
 33. het hinkende paard komt achteraan (=de grootste problemen houdt men voor het laatst)
 34. de spijker op de kop slaan (=de kern van de zaak benoemen)
 35. het heft in eigen hand(en) nemen (=de leiding nemen)
 36. van de troon stoten (=de macht ontnemen)
 37. van zijn voetstuk stoten (=de macht ontnemen - ontmaskeren)
 38. homo homini lupus (=de mens benadert zijn medemens als een wolf)
 39. de poppen aan het dansen (=de ruzie of problemen kunnen beginnen)
 40. Een deksel op de kop hebben (=De verantwoordelijkheid voor iets nemen)
 41. het gras voor de voeten wegmaaien (=de woorden uit de mond nemen - alle kansen ontnemen)
 42. de drager kan het beste zeggen waar de schoen wringt (=degene die een probleem heeft, kan de kern van dit probleem vaak het scherpste benoemen)
 43. gierigheid is de wortel van alle kwaad (=door gierigheid ontstaan er veel problemen en is er veel ellende in de wereld)
 44. zuinigheid die de wijsheid bedriegt (=door het baseren van een beslissing (bv aankoop) op basis van hoeveel iets kost, levert dit later juist extra problemen en kosten met zich mee zodat iemand duurder uit is)
 45. de regen schuwen en in de sloot vallen (=door iets onaangenaams te ontwijken in nog groter problemen komen)
 46. voorkomen is beter dan genezen (=door voorzichtig te zijn kun je problemen en ongelukken voorkomen)
 47. meisjes die bloemen dragen, mag je kussen zonder te vragen (=een aanmoediging om meisjes met bloemen te kussen)
 48. de kat uit de boom kijken (=een afwachtende houding aannemen)
 49. zand schuurt de maag (=een beetje zand eten is niet erg (meer algemeen: stel je niet aan!))
 50. de schepen achter zich verbranden (=een beslissing nemen en niet meer terug kunnen)
Bronnen

De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers. Op woorden.org is de uitleg ingekort en is herkomst van spreekwoorden en gezegden weggelaten.
Zie ook: Het boek `De Latynsche spreekwyzen` uit 1755 met oud-Nederlanse vertalingen