Gezegden,

uitdrukkingen, gezegden en spreekswijzen

Zoek


63 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten `à`

 1. a contrecoeur (=met tegenzin)
 2. á propos! (=voor ik het vergeet)
 3. ad acta leggen (=als afgedaan beschouwen) (Latijn)
 4. als de rechte Adam komt gaat Eva mee (=gezegd van 'n meisje dat liever niet wil trouwen)
 5. als je alles van tevoren weet, ga je liggen voor je valt (=het heeft geen zin zich na afloop te beklagen over gebrek aan voorkennis. (Meestal in antwoord op klachten als `Als ik dat van tevoren geweten had.`))
 6. ars longo vita brevis (=de kunst blijft lang en het leven is kort) (Latijn)
 7. berouw komt na de zonde (=als het eenmaal gebeurd is komt pas de berouw)
 8. conditio sine qua non (=een onvermijdelijke voorwaarde) (Latijn)
 9. contra rationem (=strijdig met de rede) (Latijn)
 10. dat komt als mosterd na de maaltijd (=dat komt op een moment dat het geen nut meer heeft)
 11. de alfa en omega (=het begin en het einde)
 12. een bedrijvige Martha zijn (=een zeer ijverige vrouw zijn)
 13. een doos van Pandora zijn (=een bron van problemen, ellende, ziekte en misère zijn)
 14. een verborgen agenda hebben (=een doel hebben dat voor de anderen verborgen gehouden wordt, bijvoorbeeld in een samenwerkingsverband)
 15. er is geen chocola van te maken (=het is niet te begrijpen)
 16. ergens geen tittel of jota van afweten (=ergens geen verstand van hebben, ergens helemaal geen kennis van hebben)
 17. fiat justitia et pereat mundus (=het recht moet zegevieren ook al vergaat de wereld) (Latijn)
 18. Ga patatten planten (=Loop naar de maan)
 19. geen a voor een b kennen (=erg dom zijn)
 20. geen ja en geen neen zeggen (=nog twijfelen aan het antwoord)
 21. het bekomt hem als de hond de knuppel na het stelen van de worst (=het valt hem zwaar tegen)
 22. het heilig kruis achterna geven (=hopen dat iets of iemand nooit meer terugkomt)
 23. het is op een oor na gevild (=het is bijna klaar. Het is bijna achter de rug)
 24. het varken is op een oor na gevild/gewassen (=het is bijna klaar)
 25. hora est (=het is tijd) (Latijn)
 26. hora ruit (=de tijd vliet snel) (Latijn)
 27. iemand geloven bij ja en neen (=iemand op zijn woord geloven)
 28. iemand het heilig kruis achterna geven (=van iemand hopen dat hij nooit meer terugkomt)
 29. iemand het vuur na aan de schenen leggen (=iemand onder druk zetten)
 30. iemand na in den bloede zijn (=van iemand een bloedverwant zijn)
 31. iemands eer te na komen (=iemand beledigen - iemands naam aantasten)
 32. iets na aan het hart hebben liggen (=er erg mee begaan zijn)
 33. ik ga horizontaal (=ik ga slapen)
 34. ja en amen zeggen (=kritiekloos instemmen)
 35. mosterd na de maaltijd (=een oplossing die te laat komt)
 36. na gedane arbeid is het goed rusten (=als een klus geklaard is kan men er tevreden op terug kijken)
 37. na mij de zondvloed (=dat is een probleem dat zich pas voordoet als ik er niet meer ben - het zal mijn tijd wel duren)
 38. na regen komt zonneschijn (=na een periode van tegenslag, komt er een betere tijd)
 39. na wat gepimpel, is de geest wat simpel (=na wat te hebben gedronken ben je meestal niet meer helder van geest)
 40. naar Canossa gaan (=zich aan een ander onderwerpen)
 41. nee heb je, ja kun je krijgen (=je kunt het altijd proberen)
 42. nota bene (=noteer wel) (Latijn)
 43. op een oor na gevild zijn (=bijna in orde zijn)
 44. op geen stukken na (halen) (=met grote achterstand iets niet halen)
 45. pia vota (=vrome wensen) (Latijn)
 46. poeha maken (=overdreven doen of drukte maken)
 47. salva ratificatione (=behoudens bekrachtiging) (Latijn)
 48. sit venia verbo (=met toelating gezegd) (Latijn)
 49. summa cum laude (=met de hoogste eer) (Latijn)
 50. summa summarum (=uiteindelijk - tenslotte) (Latijn)

86 betekenissen bevatten `à`

 1. achter de wolken schijnt de zon (=alle nare dingen zijn tijdelijk en daarna wordt het beter)
 2. 't Moet al een ruige hond wezen, die twee nesten warm houden kan (=alleen een rijke man kan er een tweede vrouw op na houden)
 3. ouderdom komt met gebreken (=als je ouder wordt ga je van alles mankeren)
 4. op apegapen liggen (=bijna dood of erg benauwd zijn)
 5. aan de rand van het graf staan (=bijna dood zijn)
 6. met een been in het graf staan (=bijna dood, ernstig ziek)
 7. op een oor na gevild zijn (=bijna in orde zijn)
 8. op je laatste benen lopen (=bijna niet meer kunnen van vermoeidheid)
 9. binnen de kortste keren (=bijna onmiddellijk)
 10. op zijn zenuwen leven (=bijna overspannen geraken)
 11. goede raad is duur (=bijna te moeilijk om raad te kunnen geven)
 12. Het hinkende paard komt er achteraan. (=De bezwaren komen achterop. Na blijdschap volgt iets minder aangenaams)
 13. bezint eer ge begint (=denk goed na over de gevolgen voordat je actie onderneemt)
 14. haast je langzaam (=doe het zo snel mogelijk, maar niet sneller (uit het Latijn: Festina lente))
 15. zuinigheid die de wijsheid bedriegt (=door het baseren van een beslissing (bv aankoop) op basis van hoeveel iets kost, levert dit later juist extra problemen en kosten met zich mee zodat iemand duurder uit is)
 16. een speld in een voer hooi zoeken (=een bijna onmogelijke opdracht uitvoeren)
 17. het is olie op het vuur (=een reeds zeer gespannen situatie wordt door 1 extra gebeurtenis of opmerking tot een uitbarsting gebracht)
 18. het ijs breken / het ijs is gebroken (=een vriendelijk gesprek op gang brengen na een kil begin)
 19. eerst oompje en dan oompjes kinderen (=eerst ik, daarna de anderen)
 20. ergens een nachtje over willen slapen (=er eerst over na willen denken)
 21. akte van iets nemen (=er nota van nemen - onthouden)
 22. aan de latten hangen (=ermee ophouden - bijna bankroet zijn)
 23. loop heen (=ga weg!)
 24. loop naar de duivel/maan/pomp (=ga weg!)
 25. loop naar je grootje (=ga weg!)
 26. naar de pomp lopen (=ga weg!)
 27. binnen de kortste keren (=heel snel, bijna onmiddellijk)
 28. er zonder kleerscheuren afkomen (=helemaal niets mankeren na een ongeluk)
 29. de vingers jeuken hem (=het bijna niet kunnen laten er op los te slaan)
 30. als je alles van tevoren weet, ga je liggen voor je valt (=het heeft geen zin zich na afloop te beklagen over gebrek aan voorkennis. (Meestal in antwoord op klachten als `Als ik dat van tevoren geweten had.`))
 31. als je alles van tevoren wist, dan kwam je met een dubbeltje de wereld rond (=het heeft geen zin zich na afloop te beklagen over gebrek aan voorkennis. (Meestal in antwoord op klachten als `Als ik dat van tevoren geweten had.`))
 32. dat loopt op zijn einde (=het is bijna afgelopen)
 33. het varken is op een oor na gevild/gewassen (=het is bijna klaar)
 34. het is op een oor na gevild (=het is bijna klaar. Het is bijna achter de rug)
 35. als de dagen (gaan) lengen, gaat/gaan de vorst/winter/nachten strengen (=het koudste deel van de winter valt na de kortste dag)
 36. het moet zo tussen neus en lippen gebeuren (=het moet bijna ongemerkt gebeuren)
 37. Wie met de duivel uit één schotel wil eten, moet een lange lepel hebben. (=Het valt niet mee iemand te bedriegen, die er zelf bedrieglijke parktijken op na houdt.)
 38. iets uit het hoofd laten (=het vaste voornemen hebben om iets na te laten, iets niet doen)
 39. zo droog als een haring (=hij zegt bijna niks)
 40. iemand op de hielen zitten (=iemand bijna te pakken hebben)
 41. het zwarte schaap van de familie (=iemand die een beetje buiten de familie staat qua gedrag)
 42. een stille in den lande zijn (=iemand die erg stil en ingetogen is of iemand die zich bijna nooit ergens mee bemoeit)
 43. met één voet in het graf staan (=iemand gaat bijna dood)
 44. iemand na-apen (=iemand na doen)
 45. Pluimen in de wind waaien (=Iets doen zonder na te denken)
 46. iets van de achterwacht vernemen (=iets vernemen na veel omwegen)
 47. een naald in een hooiberg/hooimijt zoeken (=iets zoeken dat bijna niet te vinden is)
 48. ik ga horizontaal (=ik ga slapen)
 49. Geen tien paarden brengen me daar naar toe. (=In geen geval ga ik daar naar toe)
 50. in zijn vaandel schrijven (=in zijn programma opnemen)
Bronnen

De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers. Op woorden.org is de uitleg ingekort en is herkomst van spreekwoorden en gezegden weggelaten.
Zie ook: Het boek `De Latynsche spreekwyzen` uit 1755 met oud-Nederlanse vertalingen