Gezegden,

uitdrukkingen, gezegden en spreekswijzen

Zoek

5 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten ` tere`

 1. de verloren zoon is terecht (=wat (of wie) al lang verloren was, is teruggevonden)
 2. een kat komt altijd op z'n pootjes terecht (=ingewikkelde en vervelende dingen kunnen vanzelf weer voor elkaar komen)
 3. een tere snaar aanroeren (=spreken over iets waar men beter niet over had gesproken)
 4. op zijn pootjes terecht komen (=het komt vanzelf wel voor elkaar)
 5. op zijn vet teren (=leven van gespaard geld)

18 betekenissen bevatten ` tere`

 1. met zijn gat in de boter vallen (=(onverwacht) goed terechtkomen)
 2. met zijn neus in de boter vallen (=(Onverwacht) goed terechtkomen)
 3. voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast (=door voorzichtig te zijn, gaan tere zaken langer mee)
 4. onder de schoenzolen schrijven (=ergens niets van terecht komen)
 5. ergens verzeild raken (=ergens onbedoeld terechtkomen)
 6. iemand een bril op de neus zetten (=iemand terechtwijzen of dwingen gehoorzaam te zijn)
 7. aan de bedelstaf raken (=in een situatie terechtkomen waarin je geen geld of bezittingen meer hebt en dus heel arm bent)
 8. je bedje is gespreid (=je komt in een situatie terecht waarin alles al voor je geregeld is)
 9. er blijft veel aan maat en strijkstok hangen (=lang niet alles komt op zijn plaats terecht)
 10. van de regen in de drup (=niet veel opschieten, van moeilijke omstandigheden in nog moeilijkere omstandigheden terecht komen)
 11. de berg heeft een muis gebaard (=ondanks de grote beloften is er vrijwel niets van terecht gekomen)
 12. aan de pan gelikt hebben (=slecht terechtkomen of veel schade hebben)
 13. van twaalf ambachten en dertien ongelukken zijn (=telkens ander werk doen maar er bij geen van allen iets terecht brengen)
 14. met het kleine begint men bij het grote houdt men op (=van de kleine misdaad komt men vanzelf in de grote misdadigheid terecht)
 15. van Scylla in Charybdis vervallen/geraken (=van moeilijke omstandigheden in nog moeilijkere omstandigheden terechtkomen)
 16. van de wal in de sloot belanden (=vanuit een slechte situatie terechtkomen in een situatie die nóg slechter is)
 17. veel geblaat/geschreeuw maar weinig wol (=veel woorden hebben maar in de praktijk komt daar weinig van terecht)
 18. wie voor het oortje geboren is, zal tot de stuiver niet geraken (=wie in een lage sociale klasse geboren is, zal niet in een hogere sociale klasse terechtkomen)

Het dialectenwoordenboek kent 27 spreekwoorden met ` tere`

 1. Munsterbilzen - Minsters: opzen plak zétte (=terechtwijzen)
 2. Westerkwartiers: één op zien nummer zett'n (=iemand terechtwijzen)
 3. Veurns: etwieën z'n oar kamm'n (=iemand terechtwijzen)
 4. Westerkwartiers: woar is die te lande komm'n (=waar is die terechtgekomen)
 5. Heerlens: op d'r sjmarots leave (=op andermans zak teren)
 6. Oudenbosch: van de vliege nin de blindaoze terechtkomme (=van kwaad tot erger komen)
 7. Nijmeegs: kom nog ien de geut tereg (=loopt slecht met iemand af.)
 8. Westerkwartiers: doar komt gien spoan van terecht (=daar komt niets van terecht)
 9. Oudenbosch: diejis mee z n koont in de botter gevalle (=die is goed terechtgekomen)
 10. Drents: Boven de koestal oetgruien willen, maor in 't zwienhok terechte kommen. (=Hoogmoed komt voor de val)
 11. Waregems: 't es protnul (=daar is niets van terecht gekomen)
 12. Westerkwartiers: één op zien nummer zett'n (=iemand terecht wijzen)
 13. Buggenhouts: zeine bek in zein ploimen haven (=weten waneer men 'terecht 'moet zwijgen)
 14. Lochristis: é/z' es mee zijn/heur gat in de bodre geval'n (=hij/zij is goed terechtgekomen)
 15. Oudenbosch: daddis int kaf gevalle (=daar is niets van terecht gekomen)
 16. Londerzeels: hij es me zij gat in de boter gevallen (=hij is goed terecht gekomen)
 17. Waregems: ge meug gerus(t) zijn (=wat je daarnet zei is juist/terecht)
 18. Genneps: Iemand den gros wissele (=Terecht gewezen worden. Iemand de waarheid zeggen)
 19. Mestreechs: gein zeik blom rake (=er niets van terecht brengen)
 20. Westerkwartiers: zij is goed te lande komm'n (=zij is uitstekend terecht gekomen)
 21. Westerkwartiers: peerd'n die de hoaver verdien'n krieg'n 't niet (=de beloning komt bij de verkeerde terecht)
 22. Westerkwartiers: wel zien berre verkocht moet op steen'n sloap'n (=wie alles verkoopt komt hard terecht)
 23. Mestreechs: d'n duvel sjit altied op de groetste haop (=het komt terecht, waar al overvloed is)
 24. Klemskerks: teegn dek: gebruikt in uitdrukkingen als 'teegn dek sloan': onzacht op de grond terechtkomen, bv. 'k Probeerde me nog vast te houden aan een staak, maar 'k sloeg toch tegen dek' (=tegen dek)
 25. Westerkwartiers: doar ken j'altied terecht (=daar is men altijd welkom)
 26. Westerkwartiers: dat komt aalmoal op zien poodjes terecht (=dat komt allemaal wel weer goed)
 27. Klemskerks: Je zie-gie zeekr van 't goe joar? Hiermee wijst men iemand terecht die onrealistische dingen verwacht van een ander. Zie ook 'Jij zijt zeker van alhier niet?' (=Jij zijt zeker van 't goed jaar?)

Bronnen

De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers. Op woorden.org is de uitleg ingekort en is herkomst van spreekwoorden en gezegden weggelaten.
Zie ook: Het boek `De Latynsche spreekwyzen` uit 1755 met oud-Nederlanse vertalingen