Gezegden,

uitdrukkingen, gezegden en spreekswijzen

Zoek


6 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten ` lot`

 1. een lot uit de loterij trekken (=precies de juiste persoon of ding gevonden hebben wat er nodig was)
 2. het lot valt altijd op Jonas (=hij heeft vaak pech)
 3. lot uit de loterij (=onvoorspelbaar)
 4. schot en lot betalen (=zijn burgerplicht naar behoren vervullen)
 5. van lotje getikt zijn (=niet goed bij het verstand zijn)
 6. zijn lot getroost zijn (=zijn lot aanvaarden)

12 betekenissen bevatten ` lot`

 1. ruw laten stikken (=aan zijn lot overlaten)
 2. in zijn eigen vet gaar koken (=aan zijn lot overlaten (iemand die iets misdaan heeft))
 3. kruis of munt gooien (=ervoor loten)
 4. Het is maar hoe de kaarten vallen (=Het hangt van het lot af)
 5. in iemands vel steken (=het lichamelijke lot van iemand anders ondervinden)
 6. in iemands schoenen staan (=het lot van iemand anders ondergaan)
 7. iemand in zijn eigen sop gaar laten koken (=iemand aan zijn lot overlaten (iemand die iets niet goed gedaan heeft))
 8. iemand in zijn eigen vet gaar laten smoren (=iemand die iets misdaan heeft aan zijn lot overlaten)
 9. iemand laten barsten (=iemand helemaal niet helpen, aan zijn lot overlaten)
 10. in hetzelfde schuitje varen/zitten (=met dezelfde omstandigheden te maken hebben, hetzelfde lot ondergaan)
 11. wie tot een penning geboren is kan tot geen stuiver komen (=wat het lot voor je in petto heeft kan je niet ontlopen)
 12. zijn lot getroost zijn (=zijn lot aanvaarden)

Het dialectenwoordenboek kent 116 spreekwoorden met ` lot`

 1. Westerkwartiers: hij zicht ze vlieg'n (=hij is van lotje getikt)
 2. Bilzers: lottet mér zitte (=ik moet geen geld)
 3. Munsterbilzen - Minsters: de erm lotten hange (=demoedlaten zakken)
 4. Ninoofs: a eet'n't lot'n angen (=hij heeft het verwaarloosd)
 5. Nieuwerkerks: Lotjse mor oepen en toepen (=Laat ze maar doen)
 6. Munsterbilzen - Minsters: én zen eege vèt lotte stoëve (=aan zijn eigen lot overlaten)
 7. Munsterbilzen - Minsters: lottich ziëker nie loempe (=laat je vooral niet beetnemen)
 8. Munsterbilzen - Minsters: lottem mèr mèt vrieë (=laat hem maar bezig)
 9. Bilzers: de bés nie goed snik; de bés van lotsje getik (=heel gek zijn)
 10. Munsterbilzen - Minsters: zen erm lotten hange (=mismoedig zijn)
 11. Roeselaars: jis van lotje getikt (=die is niet goed wijs)
 12. Bilzers: ver gon spirke trékke (=we zullen erom loten)
 13. Amsterdams: Hij hep een plank foor s'n harses (=Hij is van lotje getikt, Hij is niet goed wijs)
 14. Amsterdams: Hij hep een plaat foor s'n kanus (=Hij is van lotje getikt. Hij is niet goed wijs)
 15. Munsterbilzen - Minsters: lottech zau nie hange (=kop op !)
 16. Moorsel: Lotsj ge de boere mo dessn (=Laat de anderen maar werken)
 17. Bilzers: asset lank hübs, lotset ooch lank hange (=zo gewonnen, zo geronnen)
 18. Bilzers: lottem mèr gewieëne (=laat hem maar op zijn gemak bezig)
 19. Harelbeeks: J'es van 't lotje getikt (=Hij is zot)
 20. Munsterbilzen - Minsters: lotte aofhaole (=abortus plegen)
 21. Munsterbilzen - Minsters: de bès van lotsje getik, menneke ! (=je bent gek, man !)
 22. West-Vlaams: Je zie va lotje getikt (=Je bent gek)
 23. Zichers: lotte gejadde (=laten geworden)
 24. Booms: Em is van lotje getikt (=Hij heeft ze niet alle vijf)
 25. Munsterbilzen - Minsters: de bès van lotsje getik (=je bent niet goed wijs)
 26. Munsterbilzen - Minsters: lottich geen bliëskes wijsmaoke (=laat je niets op de mauw spelden)
 27. Zelzaats: Ge zijt er mee aan 't loteren (=U bent met mijn voeten aan het spelen)
 28. Munsterbilzen - Minsters: ich lottem vraaj en er groemelt nog (=er ontsnapt mij een scheet)
 29. Liedekerks: E lotj 't achterste va ze gat ne zien (=Hij laat niet zien hoe hij is)
 30. Venloos: ich bin toch neet van lotje getikt (=ik ben toch niet gek)
 31. Sint-Niklaas: zoe zot as een mus; va lotje getikt; zoe zot as een achterdeur (=knettergek)
 32. Amsterdams: Loterijman (=Iemand die niets serieus neemt, Met alles een loopje neemt, Een gokker)
 33. Bilzers: op zene kop lotte sjijte; seg lotte bezeeke (=zich laten voor de gek houden)
 34. Lottums: hyjytj (=noordeinde)
 35. Lottums: Snammel (=stukje draad)
 36. Munsterbilzen - Minsters: de kop (erm) lotte hange (boemele) (=de moed verliezen)
 37. Bilzers: de keis van zen sniëje lotte gaole (=niet goed opletten)
 38. Munsterbilzen - Minsters: zen taan lotte zien (=van zich af bijten)
 39. Munsterbilzen - Minsters: lotte gewieëne (=zijn gang laten gaan)
 40. Munsterbilzen - Minsters: zich lotte nije (=zich bijna laten smeken)
 41. Bilzers: zene keis nie lotte pakke (=zich goed verdedigen)
 42. Sint-Niklaas: zidde gè va lotje getikt?; zidde gè op ô kop gevallen? (=gij zijt zot zeker?)
 43. Merenaars: iet alfstiejert lotte liggen (=iets onafgewerkt laten liggen)
 44. Munsterbilzen - Minsters: zene gank lotte gon (=laten doen)
 45. Munsterbilzen - Minsters: zich aut zen tent lotte lokke (=zich laten uitdagen)
 46. Bilzers: lotte poes mér pisse (=après nous le délûge)
 47. Munsterbilzen - Minsters: éne lotte vliege (='n windje laten)
 48. Munsterbilzen - Minsters: ne stiek lotte valle (=een foutje maken)
 49. Munsterbilzen - Minsters: zen lip lotte hange (=een pruilmond trekken)
 50. Bilzers: iemes èn perdêl lotte (=iemand achterlaten)Bronnen

De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers. Op woorden.org is de uitleg ingekort en is herkomst van spreekwoorden en gezegden weggelaten.
Zie ook: Het boek `De Latynsche spreekwyzen` uit 1755 met oud-Nederlanse vertalingen