Gezegden,

uitdrukkingen, gezegden en spreekswijzen

Zoek


185 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten ` in de`

 1. Als de ene blinde de ander leidt vallen ze beiden in de gracht (=Wanneer onbekwamen andere onbekwamen adviseren gaat het fout)
 2. als de wijn is in de man, is de wijsheid in de kan (=drank verdringt gezond verstand)
 3. als een muis in de val zitten (=geen uitweg meer hebben)
 4. als een olifant in de porseleinkast (=buitengewoon onvoorzichtig of tactloos)
 5. als het bier is in de man dan is de wijsheid in de kan (=van dronkaards verwacht men geen verstandige woorden)
 6. als het in de kajuit regent ,druipt het in de hut (=als de baas problemen heeft, krijgen ook de ondergeschikten hun deel)
 7. arbeider in de wijngaard des heren (=geestelijk beroep (priester,dominee) uitoefenend)
 8. balsem in de wonde gieten (=het leed verzachten)
 9. beter één vogel in de hand dan tien in de lucht (=liever een beetje dan helemaal niets / kleine concrete resultaten zijn beter dan grootse plannen)
 10. bij Sint Joris in de kost zijn (=ergens gratis eten)
 11. bitter in de mond maakt het hart gezond (=ook wat minder aangenaam is, kan gezond of goed zijn)
 12. daar groeit het gras in de straten (=daar is het erg saai)
 13. daar heb je het gedonder in de glazen (=daar begint de miserie)
 14. daar is een haartje in de boter (=daar is ruzie of wrijving)
 15. daar is vlees in de kuip (=daar is het goed)
 16. dat gaat je niet in de kouwe/koude kleren zitten (=dat is heel ingrijpend. Daar ben je niet snel overheen (bijvoorbeeld een traumatische ervaring))
 17. dat heeft nogal wat voeten in de aarde (=dat is moeilijk te realiseren)
 18. de baard in de keel hebben (=overgang van kinderstem naar volwassen stem)
 19. de bezem in de mast voeren (=de baas zijn en leiding hebben)
 20. de economie zit in de lift (=de economie groeit)
 21. de handen in de schoot (=werkloos)
 22. de hond in de pot vinden (=te laat zijn voor het eten (alles is op))
 23. de kat in de gordijnen jagen (=iemand goed kwaad maken)
 24. de kronkel in de darm hebben (=hevige buikpijn (koliek) hebben)
 25. de moed in de schoenen doen zinken (=wanhopig worden en de moed verliezen)
 26. de ochtendstond/morgenstond heeft goud in de mond (=door vroeg te beginnen kan men meer werk verrichten)
 27. de regen schuwen en in de sloot vallen (=door iets onaangenaams te ontwijken in nog groter problemen komen)
 28. de troffel in de kalkbak gooien (=zijn beroep opgeven en van zijn rente gaan leven)
 29. de wind in de zeilen hebben (=voorspoed hebben)
 30. denken met kousen en schoenen in de hemel te komen (=denken dat men zich niet moet inspannen)
 31. een bodem in de markt leggen (=een minimumprijs vastleggen)
 32. een brok in de keel krijgen (=emotioneel aangedaan zijn)
 33. een gat in de dag slapen (=lang doorslapen)
 34. een gat in de lucht slaan (=een onnozele handeling doen)
 35. een gat in de lucht springen (=ongeremd enthousiast zijn)
 36. Een gegeven paard mag men niet in de bek kijken. (=Als men een geschenk krijgt, dan moet men niet zoeken of er hier of daar wat aan mankeert.)
 37. een haar in de boter vinden/zoeken (=op het kleinste detail vitten)
 38. een kat in de zak kopen (=iets kopen zonder het gezien te hebben - bedrogen worden)
 39. een kink in de kabel komen (=iets tussen komen)
 40. een krop in de keel hebben (=emotioneel aangedaan zijn)
 41. een lijk in de kast (=een onaangename erfenis)
 42. een natte mei geeft boter in de wei (=weerspreuk)
 43. een roepende in de woestijn zijn (=niemand die naar je wil luisteren (bij raad/waarschuwingen))
 44. eén rotte appel in de mand, maakt al het gave fruit te schand (=Als één persoon uit een groep zich misdraagt, wordt de hele groep erop aangekeken. / Een negatieve beïnvloeding van één persoon kan vele anderen op het slechte pad brengen.)
 45. een speld in de hooiberg zoeken (=iets onmogelijks proberen)
 46. een stille in den lande zijn (=iemand die erg stil en ingetogen is of iemand die zich bijna nooit ergens mee bemoeit)
 47. een stok in de lenden leggen (=slaan)
 48. een stuk in de kraag drinken (=zich dronken drinken)
 49. een vinger in de pap hebben (=ergens iets in te zeggen hebben, invloed hebben)
 50. een voet in de stijgbeugel hebben (=uitzicht hebben op bevordering)

59 betekenissen bevatten ` in de`

 1. het oor strelen (=aangenaam in de oren klinken)
 2. iemand het hof maken (=aardig tegen iemand doen in de hoop aardig gevonden te worden)
 3. ogen van achteren en van voren hebben (=alles goed in de gaten houden)
 4. de kust is veilig (=alles is in orde - er is niemand in de buurt)
 5. overdag hebben waar men 's nachts van droomt (=alles zomaar in de schoot geworpen krijgen)
 6. als het schip lek is, gaan de ratten van boord. (=als het verkeerd loopt, laten valse vrienden je in de steek)
 7. Men moet de schapen scheren maar niet villen (=Als men uit hebberigheid de inkomstenbron opoffert heeft men niets meer voor in de toekomst)
 8. in de rats zitten (=bang zijn of angst hebben / in de problemen zitten)
 9. Heeft de duivel het paard gegeten, dan neemt hij de toom ook nog. (=Ben je eenmaal in de macht van slechte mensen, dan wordt het alleen maar erger)
 10. een reef in het zeil doen (=besnoeien in de uitgaven, bezuinigen)
 11. uit het oog, uit het hart (=de aandacht voor iemand verliezen, als die persoon niet meer in de nabijheid is)
 12. in het honderd sturen/lopen (=de boel met opzet mis laten lopen, in de war laten lopen)
 13. de molen is/loopt door de vang (=de zaak of persoon is in de war (gek))
 14. in het gevlij komen (=doen wat iemand graag ziet om in de gunst te komen)
 15. gierigheid is de wortel van alle kwaad (=door gierigheid ontstaan er veel problemen en is er veel ellende in de wereld)
 16. een zaak aankaarten (=een onderwerp in de aandacht brengen)
 17. met hem kun je gaan vissen (=een prettig persoon in de omgang)
 18. een vreemde eend in de bijt (=een vreemd exemplaar in de groep. (Een bijt is een opening in het ijs))
 19. er het mes inzetten (=er grondig op ingrijpen, in de uitgaven besnoeien)
 20. van streek raken (=erg in de war door iets geraken)
 21. ergens lucht van krijgen (=ergens van de op de hoogte geraken, iets in de gaten krijgen)
 22. van de kook zijn (=helemaal in de war zijn)
 23. op en top (=helemaal, tot in de puntjes)
 24. het in de ramen hebben (=het in de gaten hebben)
 25. De een scheert schapen, de ander varkens (=Het is ongelijk verdeeld in de wereld)
 26. de bijl aan de wortel leggen (=het kwaad in de oorsprong trachten uit te roeien)
 27. dat is makkelijker gezegd dan gedaan (=het valt in de praktijk nog niet mee)
 28. hij is niet op z'n achterhoofd gevallen (=hij is behoorlijk slim; hij heeft iets wel in de gaten)
 29. iedere heilige komt zijn kaarsje toe (=iedere medewerker moet delen in de eer)
 30. gekke Henkie (=iemand die niets in de gaten heeft (bv. `Je denkt toch niet dat ik gekke Henkie ben ?`))
 31. iemand de handen zalven (=iemand een geschenk geven in de hoop een gunst te bekomen)
 32. iemand de vrije hand geven (=iemand geheel vrij laten in de wijze waarop hij een opdracht uitvoert)
 33. iemands handen zalven (=iemand iets geven in de hoop een gunst te verkrijgen)
 34. iemand geen vingerbreed in de weg leggen (=iemand niets in de weg leggen , absoluut niet hinderen)
 35. als een luis in iemands pels zijn (=iemand voortdurend in de weg lopen. Iemand tegenwerken)
 36. de stoute schoenen aantrekken (=iets doen wat moed vergt. (`stout` in de oude betekenis van `dapper`))
 37. een oogje in het zeil houden (=iets in de gaten houden)
 38. iets bij de roes kopen (=iets kopen in de staat zoals het is)
 39. iets met de moedermelk binnenkrijgen (=iets leren in de eerste levensjaren)
 40. iets van haver tot gort vertellen (=iets tot in detail vertellen)
 41. iets bij de roes verkopen (=iets verkopen in de staat zoals het is)
 42. iets met argusogen bekijken (=iets wantrouwend bekijken. Iets nauwlettend in de gaten houden)
 43. een goeie vis moet drie keer zwemmen (=in het water, in de boter of kookvocht en in de wijn)
 44. aan de heidenen overgeleverd (=in zware moeilijkheden - in de macht van mensen zonder scrupules)
 45. lang genoeg in de kreupelstraat gewoond hebben (=lang genoeg in de problemen gezeten hebben)
 46. platvis eet je met de ramen open en rondvis met de ramen dicht (=m.a.w. platvis is een zomervis en rondvis is in de winter op z`n best)
 47. men moet zijn hoed niet afnemen, voor men gegroet wordt (=men moet een ander nooit in de rede vallen)
 48. leer om leer zijn (=op gelijke manier straffen als de maner waarop iemand in de fout gegaan is)
 49. van december tot maart is de schol de pan niet waard (=platvis moet je in de zomer eten)
 50. de vuurproef doorstaan (=slagen in de moeilijke onderneming)

Het dialectenwoordenboek kent 5597 spreekwoorden met ` in de`

 1. Zeeuws: de peetjes van de'n oonderkant zien hroei'n (=begraven zijn)
 2. Graauws: ge keu de'r aon angen (=u ziet maar)
 3. Vechtdals: dah deank'k weh, joa (=dat denk ik van wel, ja)
 4. Twents: lelke dearne as dien goat (=wat ben je toch ondeugend)
 5. Graauws: de'n ond is over taofel (=de hond in de pot vinden)
 6. fries: dea of de gladioolen (=dood of de gladiolen)
 7. Heerlens: dea ruukt noa de sjup (=een stervend iemand)
 8. Tiens: dea mins ai et kowed (=niet uit de voeten kunnen)
 9. Heerlens: dea zuupt wie ee moehzeloak (=iemand die veel drinkt)
 10. Fries: leaver dea as sleaf (=liever dood dan gereformeerd)
 11. Budels: dea staelt nog ne op zeult (=dat lijkt nergens op)
 12. Tiens: Dea es oup zenne zaap geweést (=Dronken thuis komen)
 13. Deinzes: Deb ze moat (=Daar zou je nu toch wel iets van krijgen, zeker?)
 14. Zeeuws: Die is nog ma net uut de'n oven gekomm'n (=Het is nog maar een beginneling, 'n jonkie)
 15. Heerlens: de milk huëre kloetsje, mèh nit weete woe 't deame hink (=de klok horen luiden, maar niet weten waar de klepel hangt)
 16. Heerlens: wea laat kunt, dea it sjelg of zit sjleg (=wie laat komt, die eet slecht of zit slecht)
 17. Twents: Der bint leu dee nich van gedachtn veraandert; mer dee deankt nooit noa (=Er zijn mensen die nooit van gedachte veranderen, maar deze mensen denken dan ook nooit na)
 18. Fries: dear koe ik krek deln (=daar kon ik net langs)
 19. Heerlens: Wea inge gek trouwt um d'r drek, dea verluust d'r drek en hilt d'r gek (=Wie een gek huwt omwille van diens vermogen, verliest het vermogen, maar houdt de gek)
 20. tegels: Dôw haes eine kop als eine kloon, en dea steit dich zoë sjoen. (=Je heb een hoofd als een clown en die staat je zo goed.)
 21. Tilburgs: de koej stòn in de waaj (=de koeien staan in de wei)
 22. Bilzers: den hiemel opt'iëd (=de hemel op de aarde)
 23. Moes: vanover 't wauter (=de overkant van de Schelde)
 24. Westerkwartiers: de kugel is deur de kerk (=de beslissing is genomen)
 25. Westerkwartiers: de kuugel is deur de kerk (=de beslissing is genomen)
 26. Venloos: de parade is door de kerkstraot (=de bevalling is gelukt)
 27. Arendonks: dabben (=met de handen in de grond graven)
 28. Kloosterzandes (Klôôsters): in de knossel (=in de knoop / in de war)
 29. Flakkees: dun tras is in de welle valle (=De emmer is in de put gevallen)
 30. Gents: de katte uit d'orloge kââken (=de kat uit de boom kijken)
 31. Balens: de vogels langen (=de eieren van de vogels roven)
 32. Zottegems: 't alvend van de moand (=in de helft van de maand)
 33. Amsterdams: In de feiling nemen (=In de maling nemen, Voor de gek houden)
 34. Kaatsheuvels: de kwoi jong (=de kinderen)
 35. Ossendrechts: de slaj staot in de spien (=de jam staat in de kelder)
 36. Drents: De goede mèns lacht met 't harte, de kwaoie met de mond (=De goede mens lacht met het hart, de slechte met de mond)
 37. Brugs: Old uki de vosche molk ut de kolder (=Haal eens de verse melk uit de kelder)
 38. Waregems: ie dee ol de kapellekes van de stroate (=hij bezocht al de café's in de straat)
 39. Fries: moarns let, de hiele dei nei de kloaten (=de morgenstond heeft goud in de mond)
 40. Gronings: de griesel gait mie over de grauwe (=de rillingen lopen mij over de rug)
 41. Munsterbilzen - Minsters: hae hoch et bij et raechte eind (=de smid sloeg de nagel op de kop)
 42. Waregems: de vinke skoifelt, de mèrloan skoifelt (=de vink slaat , de merel fluit)
 43. Amsterdams: ik hep de son in de see sien sakke (=ik heb de zon in de zee zien zakken)
 44. Sallands: mit de koe noar de bolle (=met de koe naar de stier)
 45. Gronings: van de Eems in de Dollerd komen (=van de regen in de drup komen)
 46. Zeels: den isten, d'iste (=de eerste)
 47. Zeeuws: de huus drienku mee tu puukn uut de dulvu (=de kinderen drinken met de kikkers uit de sloot)
 48. Ostêns: t' zèètje t'strange (=de zee)
 49. Brakels: poepn (=de liefde bedrijven)
 50. Dordts: sloeieren (=in de goot knikkeren)Bronnen

De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers. Op woorden.org is de uitleg ingekort en is herkomst van spreekwoorden en gezegden weggelaten.
Zie ook: Het boek `De Latynsche spreekwyzen` uit 1755 met oud-Nederlanse vertalingen