Gezegden,

uitdrukkingen, gezegden en spreekswijzen

Zoek


Eén spreekwoord bevat ` fries`

 1. hoe hoger het hart, hoe lager de ziel (uit het fries) (=hoogmoed is het kenmerk van een dwaas)

Het dialectenwoordenboek kent 141 spreekwoorden met ` fries`

 1. Gronings: 'T ken Fraizn 't ken doojn moor dou mie moor dooie Fraizen (=Ik heb het niet zo op friesen)
 2. Fries: ein freis werkt neit bij de NS (=Een fries spoort niet)
 3. Fries: Alvestêdetocht (=Elfstedentocht)
 4. Fries: koezje, oanhelje (=liefkozen)
 5. Fries: fytse is sûn (=fietsen is gezond)
 6. Fries: Tankewol\r\nTige tank (=dankjewel)
 7. Fries: sa wyt as sûpe (=lijkwit)
 8. Fries: oant gau (=tot gauw)
 9. Fries: heit (=vader MOEDER)
 10. Fries: wolle is kinne (=willen is kunnen)
 11. Fries: bûter, brea en griene tsiis, wa't dat net sizze kin is gjin oprjochte fries. (=boter, roggebrood en groene kaas, wie dat niet zeggen kan is geen oprechte fries)
 12. fries: hikke en tein (=geboren en getogen)
 13. Fries: dot is wer san fine (=hij is van huisuit gereformeerd)
 14. Fries: De bealch der op mannen! (=Het lichaam er op!)
 15. Fries: Ik hâld fan dei (=Ik hou van jou)
 16. Fries: hald fan dy (=hou van je)
 17. Fries: leaver dea as sleaf (=liever dood dan gereformeerd)
 18. Fries: Tiid hâld gjin skoft (=Tijd staat niet stil)
 19. Fries: wês altyd bliid (=wees altijd blij)
 20. Fries: wot is dit jir foar gegriem (=wat is dit voor gedonder)
 21. Fries: it giet der moal om wei (=het gaat er mal om vandaan)
 22. Fries: It is acht oere Feike, fan bêd ôf komme! (=Het is acht uur Feike, opstaan!)
 23. Fries: dear koe ik krek deln (=daar kon ik net langs)
 24. Fries: Ik bin in tûken ien (=Ik ben een tuiken een)
 25. Fries: lit de lju mar rabje (=laat de mensen maar praten)
 26. Fries: 'it is jûns kâlder os bûten, it skeelt in himt (=Het is s'avond's kouder dan buiten, het scheelt een hemd)
 27. Fries: Dat gedicht einiget mei in moaie sin. (=Dat gedicht eindigt met een mooie zin.)
 28. Fries: krekt san lul als sien heit (=De appel valt niet ver van de boom)
 29. Fries: moarns let, de hiele dei nei de kloaten (=de morgenstond heeft goud in de mond)
 30. Fries: Dêr haw ik gjin ferlet fan. (=Daar heb ik geen behoefte aan.)
 31. Fries: Moat ik dy op de bek raamje? (=Moet ik je op je bek ramen?)
 32. Fries: is Hiemler wer langs west (=wie heeft het gas vergeten uit te doen)
 33. Fries: skonk (=scheenbeen)
 34. Fries: Sted (=Studie)
 35. Fries: Frysk blinder (=Fries is de oudte taal van nederland)
 36. Fries: begraffenis (=begrafenis)
 37. Fries: Hollander (=Hollander)
 38. Fries: beter de bûk barst as it iten bedoarn (=beter dat je buik barst dan dat het eten bederft)
 39. Fries: Doch dyn plicht, en lit de lju mar rabjee (=Doe je plicht/ding en laat de lui/rest maar praten)
 40. Fries: Myn pleats dat is in stee wêr't in brede reed hinne rint (=Mijn plaats dat is een stee waar een brede reed heen rent)
 41. Fries: wat de boer net kin, dat fret er net (=wat de boer niet kent, dat eet hij niet)
 42. Fries: Sa ist en net oars, want as 't oars wie, wie t net sa (=Zo is het en niet anders, want als het anders was was het niet zo)
 43. Fries: R.Bokma (=een leeg casco)
 44. Fries: giele brommer (=gele brommer)
 45. Fries: bealchjen,gek dwan (=hard werken)
 46. Fries: Oan 't moarn (=tot morgen)
 47. Fries: brune sterre (=aars)
 48. Fries: smiete (=bevallen)
 49. Fries: hunekop (=hondenhoofd)
 50. Fries: Bolle-jarre (=onzin)Bronnen

De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers. Op woorden.org is de uitleg ingekort en is herkomst van spreekwoorden en gezegden weggelaten.
Zie ook: Het boek `De Latynsche spreekwyzen` uit 1755 met oud-Nederlanse vertalingen