Gezegden,

uitdrukkingen, gezegden en spreekswijzen

Zoek


52 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten ` Zien`

 1. als oude honden blaffen, is het tijd om uit te Zien (=als ervaren mensen waarschuwen moet je luisteren)
 2. apen en beren op de weg Zien (=bezwaren zien)
 3. dat horen en Zien je vergaat (=erg luid)
 4. De beren Zien dansen (=Honger hebben)
 5. de hakken laten Zien (=zich uit de voeten maken)
 6. de horens laten Zien (=zich vijandig tonen)
 7. de kans schoon Zien (=van de gelegenheid gebruik maken)
 8. de tanden laten Zien (=zich heel erg fel verdedigen)
 9. de zon in het water kunnen Zien schijnen (=kunnen verdragen dat een ander ook iets krijgt)
 10. de zon niet in het water kunnen Zien schijnen (=jaloers zijn, iets niet kunnen verdragen)
 11. De zon niet in het water kunnen Zien schijnen (=Afgunst hebben (jaloers zijn) op een ander)
 12. dode honden bijten niet (al Zien ze lelijk) (=van doden is geen gevaar te duchten)
 13. door de bomen het bos niet meer Zien (=door alle details het overzicht verliezen)
 14. door de bril van een ander Zien (=de mening van een ander blind vertrouwen)
 15. er geen been in Zien (=geen bezwaar onderkennen. Er niet voor terugschrikken)
 16. ergens geen brood in Zien (=niet denken dat iets kan werken)
 17. ergens geen gat in Zien (=er geen oplossing meer voor zien)
 18. ergens geen heil in Zien (=er geen voordeel in zien)
 19. eruit Zien als de dood van ieperen (=er bijzonder slecht uitzien)
 20. eruit Zien of men een paal ingeslikt heeft (=er erg stijf, harkerig uitzien)
 21. eruit Zien om door een ringetje te halen (=er keurig uitzien)
 22. geen hand voor ogen Zien (=zich in totale duisternis (of dichte mist) bevinden)
 23. groen Zien van jaloezie (=heel jaloers zijn)
 24. het achterste van je tong (niet) laten Zien (=zich (niet) meteen laten kennen; (n)iets verbergen)
 25. het licht doen Zien (=publiceren)
 26. het licht Zien (=geboren worden, ontstaan)
 27. het licht Zien (=begrijpen wat men daarvoor nog niet begreep, een oplossing komt in zicht)
 28. Hij kan door een eiken plank Zien als er een gat in zit (=Hij is niet zo bijzonder als hij zich voordoet)
 29. horen Zien en zwijgen (=wel waarnemen, maar er verder niets van zeggen)
 30. iemand de hielen laten Zien (=inhalen of beter presteren dan de ander)
 31. iemand naar de ogen Zien (=pas iets doen als de ander toestemming geeft)
 32. iemand naar de ogen Zien (=trachten zijn wensen te raden)
 33. iemand niet kunnen luchten of Zien (=een hekel aan iemand hebben)
 34. iemand of iets over het hoofd Zien (=iemand niet opmerken, vergeten met iemand of iets rekening te houden, iets niet zien)
 35. iemand Zien aankomen (=weten waar hij over zal beginnen, zich er alvast tegen wapenen)
 36. Iets door de vingers Zien (=Iets oogluikend toestaan)
 37. iets door een gekleurde bril Zien (=op een bevooroordeelde manier naar de zaak kijken)
 38. iets over het hoofd Zien (=iets vergeten of ontbreken)
 39. in geen velden of wegen te Zien zijn (=iets is helemaal nergens te vinden)
 40. leeuwen en beren op de weg Zien (=bezwaren zien)
 41. liever iemand zijn hielen Zien dan zijn tenen (=iemand niet goed kunnen verdragen)
 42. liever van achteren Zien dan van voren (=niet goed kunnen verdragen)
 43. niet verder Zien/kijken dan je neus lang is (=niet goed nadenken wat de gevolgen van iets zijn)
 44. onder ogen Zien (=inzien, aanvaarden)
 45. op de vingers Zien (=streng op iemand opletten)
 46. over het hoofd Zien (=vergeten, niet opmerken)
 47. te lui om uit zijn ogen te Zien (=erg lui)
 48. tegemoet Zien (=kunnen verwachten)
 49. wat baten kaars en bril als de uil niet Zien en lezen wil (=het is vruchteloos iemand te willen voorlichten als hij dat niet wil)
 50. zijn hielen laten Zien (=weggaan)

46 betekenissen bevatten ` Zien`

 1. aan de veren kent men de vogel (=aan het uiterlijk (verzorging/kleding) kun je Zien met wat voor iemand je te maken hebt)
 2. op een letter doodblijven (=absoluut niets veranderd willen Zien)
 3. het achter de ellebogen hebben (=achterbaks; zonder zijn zelfzuchtige bedoelingen te laten Zien)
 4. als de maan vol is schijnt ze overal (=als iemand gelukkig is, kan iedereen dat Zien)
 5. de grond onder zich voelen wegzinken (=beschaamd zijn , geen oplossing meer Zien)
 6. apen en beren op de weg zien (=bezwaren Zien)
 7. leeuwen en beren op de weg zien (=bezwaren Zien)
 8. ziende blind zijn (=bijvoorbeeld iemand wel kennen maar toch niet de verkeerde eigenschappen Zien)
 9. zo zwart zien als een moor (=bijzonder zwart Zien)
 10. Kijken als een hard geschilde aardappel (=Bleek Zien)
 11. water bij de wijn doen (=compromissen Zien te sluiten)
 12. achter de coulissen kijken (=de echte toestand Zien (ontdekken))
 13. ergens geen kijk op hebben (=de oplossing niet Zien)
 14. als men van de duivel spreekt trapt men hem op zijn staart (=degene waarover men spreekt, laat zich dikwijls op dat moment Zien)
 15. liefde is blind (=door verliefdheid de gebreken van een ander niet Zien)
 16. Het beste paard van stal vergeten. (=Een belangrijk persoon over het hoofd Zien)
 17. een hard hoofd in iets hebben (=er geen oplossing in Zien)
 18. ergens geen gat in zien (=er geen oplossing meer voor Zien)
 19. ergens geen heil in zien (=er geen voordeel in Zien)
 20. een zwaar hoofd in iets hebben (=er weinig kans in Zien)
 21. ergens oren naar hebben (=er wel iets in Zien)
 22. beminnen als het licht van zijn ogen (=erg graag Zien)
 23. er een plasje overheen doen (=ergens een kleine wijziging in aan (laten) brengen, dat wel duidelijk laat Zien dat de afzender iemand van belang is)
 24. met de ogen verslinden (=heel erg graag Zien)
 25. je ogen uitkijken (=het prachtig vinden om iets te Zien)
 26. haring of kuit ergens van willen hebben (=hij wil iets zeker weten of uitgezocht Zien)
 27. iemand of iets over het hoofd zien (=iemand niet opmerken, vergeten met iemand of iets rekening te houden, iets niet Zien)
 28. iemand op de proef stellen (=iemand testen om te Zien of die te vertrouwen is of het aan kan)
 29. iemand de bons geven (=iemand waarmee je een relatie hebt niet meer willen Zien)
 30. Zien eten doet eten. (=Iemand Zien eten bevordert de eigen eetlust.)
 31. iets met lede ogen aanzien (=iets met tegenzin Zien gebeuren)
 32. oogkleppen dragen (=iets niet (willen) Zien)
 33. iets in de gaten krijgen (=iets ontdekken, iets Zien)
 34. men kan zijn kinders wel minnen maar niet zinnen (=je kan je kinderen graag Zien, maar ze hebben een eigen aard)
 35. de vis aardt naar de zee (=je kunt wel Zien waar hij vandaan komt)
 36. iets niet met droge ogen kunnen aanzien (=letterlijk: gaan huilen/tranen bij het Zien gebeuren van iets)
 37. meer pijlen op zijn boog hebben (=meer kunnen dan reeds laten Zien)
 38. met het blote oog (=met het oog te Zien, zonder hulpmiddelen)
 39. met een bord voor de kop lopen (=niet voor andere omstandigheden of Zienswijzen open staan)
 40. geen heil verwachten (=niets positiefs Zien)
 41. op de tast (=op het gevoel, zonder te Zien)
 42. wie het laatst lacht, lacht het best (=pas aan het einde kan je Zien we gewonnen heeft)
 43. een roze bril op hebben (=verliefd op iemand zijn en hierdoor zijn/haar mindere kanten niet Zien)
 44. poppetje gezien kastje dicht (=we laten het even Zien, maar daarna is het voorbij)
 45. zijn ogen in zijn zak hebben (=zelfs het meest opzichtige niet Zien)
 46. onder ogen komen (=zich laten Zien)

Het dialectenwoordenboek kent 572 spreekwoorden met ` Zien`

 1. Walshoutems: zenne peire Zieng (=Af Zien)
 2. Genneps: Zienen ègge naod nääjje (=Eigengereid zijn)
 3. Steins: get aan Ziene bölles höbbe (=ergens zorgen over hebben)
 4. Weerts: e good vêrke vritj Ziene troog leeg (=geen eten weggooien)
 5. Steins: Dae ruukt neet gaer Ziene eige zweit (=Iemand die erg lui is)
 6. Budels: zienen haon moet boven kraaien (=hij moet altijd gelijk hebben)
 7. Bargoens: tot in de pruimentijd (=tot Ziens)
 8. Stellingwarfs: tot kiek es (=tot Ziens)
 9. Antwerps: 'kem eur alle oeke van de slopkamer late Zieng (=ik he haar alle hoeken van de kamer laten Zien, wilde sex gehad)
 10. Lichtervelds: toet in dn droaj (=tot Ziens)
 11. Zichers: Haddig he (=Tot Ziens)
 12. West-Vlaams: Ziene keldre valt in (=Hij boert)
 13. Lauws: j' i Ziene leeple weggesmeten (=Hij is gestorven)
 14. Genneps: Iemes ien Ziene nék schiete (=Iemand bedriegen)
 15. Izegems: j'eit Ziene lepel weggesmeten (=hij is gestorven)
 16. Drents: Tot een aandermaol; tot 'n anermaol (=Tot Ziens)
 17. Roois (Sint-Oedenrode): Houdoe wônne! (=Tot Ziens he!)
 18. Roeselaars: je peist dat de gebradde kiekens in Ziene mond goan vliegen (=hij denkt dat alles vanzelf gaat)
 19. Veurns: nie goeëd bie de Zien'n Zien (=niet goed wijs zijn)
 20. Genneps: kieke alsof hij Ziene lètste keutel geschéte hèt (=Verloren, en moedeloos zijn)
 21. Mestreechs: boe abraham Ziene mostard haolt (=waar abraham zijn mosterd haalt)
 22. Bilzers: waet laeve bemint és ziëker nie Ziende blind (=het leven is mooi voor hen die er de schoonheid van inzien)
 23. Antwerps: Ge zujt'em nogal Zieng Zieng as 'k em da doeng doeng mè se goe goed ! (=Dit zal hij niet graag doen !)
 24. Vriezenveens: Ziene katte is biätter as aondermaons kou (=Het zijne is altijd beter dan dat van een ander)
 25. Weerts: dae hieët de siês uut Ziene kop grujje (=iemand die veel facelifts heeft gehad)
 26. Mestreechs: heer houwt ziech Ziene gielis vól friete (=hij werkt heel wat friete naar binnen)
 27. Rotterdams: De mazzel (=Tot Ziens)
 28. Twents: mooi daj d'r wes bunt en wier komm'n (=fijn dat je er was en tot Ziens)
 29. Steins: dae huit zich get oet Ziene nek (=Die kun je niet alles geloven)
 30. Ronsisch: Iemand aan Ziene collei schieren (=Iemand te pakken krijgen)
 31. Rekem: op Ziene kroemenak dragen (=op zijn schouders dragen)
 32. Oudenbosch: at waor is Zienge ze in de kerk (=het is maar de vraag of dat waar is)
 33. Oudenbosch: gij Ziengt tut mooi , gij kun me wa (=jij weet het mooi te vertellen)
 34. Weerts: de deugd van e vêrke is pas nao Zienen doeëd te mêrke (=na je dood word je pas erkend)
 35. Twents: Wee Ziene oogn nich lös döt, möt vaak de knip lös doon (=Wie z'n ogen niet openhoudt, moet vaak de portemonnee trekken)
 36. Steins: get aan Ziene fits höbbe (=ergens zorgen over hebben)
 37. Waregems: ie woa nie te Ziene (=hij was niet aanwezig (tactisch))
 38. Genneps: Óp Ziene pé.ns kriege (=Op zijn donder krijgen)
 39. Weerts: eeme op Ziene dèk houwe (=slaag geven)
 40. Genneps: Alles op Zienen tied en boekende koe.k ien d'n herfst (=alles op zijn tijd)
 41. Kerkdriels: tot de pruimetijd wor (=tot Ziens)
 42. Deinzes: de leude (=tot Ziens, amuseer jullie nog)
 43. Zaans: Je Ziene der oit as een voil hemd (=Je ziet bleek, pips)
 44. Oudenbosch: da Zien we tege dieje tijd wel (=dat Zien we later wel)
 45. Sint-Niklaas: mè geen ogen te Zien (=nergens te Zien zijn)
 46. Rotterdams: hee Lange, issut koud bofe (=een lange kerel Zien)
 47. Evergems: Bleuzn lijk 't zop van een roabe (=Lijkbleek Zien)
 48. Antwerps: geziegeterbegoton (=het is er echt aan te Zien)
 49. Bilzers: zen ooge de kos gaeve (=alles Zien)
 50. Zeeuws: ie zie zo roead as een sloter (=rood Zien)Bronnen

De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers. Op woorden.org is de uitleg ingekort en is herkomst van spreekwoorden en gezegden weggelaten.
Zie ook: Het boek `De Latynsche spreekwyzen` uit 1755 met oud-Nederlanse vertalingen