Gezegden,

uitdrukkingen, gezegden en spreekswijzen

Zoek


85 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten ` Zie`

 1. iemand Zien aankomen (=weten waar hij over zal beginnen, zich er alvast tegen wapenen)
 2. Iets door de vingers Zien (=Iets oogluikend toestaan)
 3. iets door een gekleurde bril Zien (=op een bevooroordeelde manier naar de zaak kijken)
 4. iets over het hoofd Zien (=iets vergeten of ontbreken)
 5. in geen velden of wegen te Zien zijn (=iets is helemaal nergens te vinden)
 6. in hetzelfde gasthuis Ziek liggen (=aan dezelfde kwaal lijden)
 7. Je Ziet eruit als een afgegoten patat (=Katerig)
 8. kijken of men water Ziet branden (=heel erg verbaasd kijken)
 9. leeuwen en beren op de weg Zien (=bezwaren zien)
 10. liever iemand zijn hielen Zien dan zijn tenen (=iemand niet goed kunnen verdragen)
 11. liever van achteren Zien dan van voren (=niet goed kunnen verdragen)
 12. met een goed geloof en een kurken Ziel drijft men de zee over (=met vertrouwen en optimisme kan men alles aan)
 13. met hart en Ziel (=met plezier en passie)
 14. met zijn Ziel onder de arm lopen (=zich vervelen)
 15. niet verder Zien/kijken dan je neus lang is (=niet goed nadenken wat de gevolgen van iets zijn)
 16. onder ogen Zien (=inzien, aanvaarden)
 17. op de vingers Zien (=streng op iemand opletten)
 18. over het hoofd Zien (=vergeten, niet opmerken)
 19. rijd voort maar Zie om (=doe verder maar blijf opletten)
 20. rijd voort voerman maar Zie om (=doe verder maar blijf wel opletten)
 21. te lui om uit zijn ogen te Zien (=erg lui)
 22. tegemoet Zien (=kunnen verwachten)
 23. ter Ziele zijn / ter Ziele gaan (=gestorven zijn of sterven, ook figuurlijk: iets dat niet meer bestaat of actief is)
 24. twee Zielen, één gedachte (=twee mensen die op hetzelfde moment hetzelfde idee hebben)
 25. wat baten kaars en bril als de uil niet Zien en lezen wil (=het is vruchteloos iemand te willen voorlichten als hij dat niet wil)
 26. wat het oog niet Ziet, wat het hart niet deert (=wat je niet ziet en niet weet heb je ook geen last)
 27. wie zijn eigen tuintje wiedt, Ziet het onkruid van een ander niet (=het is beter om energie te steken in het verbeteren van jezelf, dan in het bekritiseren van anderen)
 28. ziek of Ziekenhuis? (=eind aan discussie maken)
 29. zijn hielen laten Zien (=weggaan)
 30. zijn tanden laten Zien (=tonen dat men niet bang is, van zich afbijten; stevig uitvaren; streng zijn)
 31. zijn Ziel en zaligheid verkopen (=absoluut alles opofferen)
 32. zijn Ziel in lijdzaamheid bezitten (=gelaten het ongelijk verdragen)
 33. zo Ziek als een hond zijn (=zeer ziek zijn, doodziek op bed liggen)
 34. zo Ziet men weer hoe een dubbeltje rollen kan (=zo zie je maar hoe het kan gaan)
 35. zo zwart Zien als een moor (=bijzonder zwart zien)

85 betekenissen bevatten ` Zie`

 1. iemand de bons geven (=iemand waarmee je een relatie hebt niet meer willen Zien)
 2. Zien eten doet eten. (=Iemand Zien eten bevordert de eigen eetlust.)
 3. iets met lede ogen aanzien (=iets met tegenzin Zien gebeuren)
 4. oogkleppen dragen (=iets niet (willen) Zien)
 5. een ondergeschoven kindje zijn (=iets of iemand is miskend. Zie bedstede voor de letterlijke betekenis)
 6. iets in de gaten krijgen (=iets ontdekken, iets Zien)
 7. men kan zijn kinders wel minnen maar niet zinnen (=je kan je kinderen graag Zien, maar ze hebben een eigen aard)
 8. de vis aardt naar de zee (=je kunt wel Zien waar hij vandaan komt)
 9. met de witte perdekies naar Velzeke rijden (=krankzinnig worden. In Velzeke bevindt zich een sanatorium; de `witte perdekies` (witte paardjes) verwijzen naar een Ziekenwagen, waarmee de geestesgestoorde afgevoerd wordt. Uitdrukking uit het zuiden van Oost-Vlaanderen)
 10. de kat(jes) in 't donker knijpen (=kwaad doen waar niemand het Ziet)
 11. iets niet met droge ogen kunnen aanzien (=letterlijk: gaan huilen/tranen bij het Zien gebeuren van iets)
 12. meer pijlen op zijn boog hebben (=meer kunnen dan reeds laten Zien)
 13. een ziekte komt te paard en gaat te voet (=men wordt snel Ziek maar genezen duurt lang)
 14. zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten (=men Ziet de anderen zoals men zichzelf Ziet)
 15. over de doden niets dan goeds (=men Ziet kwaadspreken over overledenen als iets heel onbeleefd, er mag niet gespot worden met de dood)
 16. met het blote oog (=met het oog te Zien, zonder hulpmiddelen)
 17. zijn ogen niet geloven (=niet geloven wat men Ziet)
 18. weer op de been zijn (=niet langer Ziek zijn)
 19. niet goed bij zijn positieven zijn (=niet op zijn gemak zijn, een beetje Ziek zijn)
 20. met een bord voor de kop lopen (=niet voor andere omstandigheden of Zienswijzen open staan)
 21. geen heil verwachten (=niets positiefs Zien)
 22. krakende wagens lopen/rijden het langst (=nieuw hoeft niet altijd beter te zijn / mensen die vaak Ziek zijn worden vaak toch heel oud)
 23. op de tast (=op het gevoel, zonder te Zien)
 24. wie het laatst lacht, lacht het best (=pas aan het einde kan je Zien we gewonnen heeft)
 25. geen olie meer in de lamp hebben (=platzak zijn - levensmoe (of ernstig Ziek))
 26. Een ziekte komt te paard en gaat te voet. (=Snel Ziek worden, maar langzaam genezen)
 27. onder de voet geraken (=uitgeput raken, Ziek worden)
 28. een roze bril op hebben (=verliefd op iemand zijn en hierdoor zijn/haar mindere kanten niet Zien)
 29. wat het oog niet ziet, wat het hart niet deert (=wat je niet Ziet en niet weet heb je ook geen last)
 30. poppetje gezien kastje dicht (=we laten het even Zien, maar daarna is het voorbij)
 31. zachte winters, vette kerkhoven (=zachte winters geven vaak aanleiding tot meer Ziekten dan strenge winters)
 32. zo ziek als een hond zijn (=zeer Ziek zijn, doodziek op bed liggen)
 33. zijn ogen in zijn zak hebben (=zelfs het meest opzichtige niet Zien)
 34. onder ogen komen (=zich laten Zien)
 35. zo ziet men weer hoe een dubbeltje rollen kan (=zo Zie je maar hoe het kan gaan)

Het dialectenwoordenboek kent 245 spreekwoorden met ` Zie`

 1. Siebengewalds: Woar Ziede gej der enne van? (=Van welke familie ben jij?)
 2. Oudenbosch: ziede gij die nog wellus ? (=spreek je nog wel eens ....?)
 3. Mestreechs: heer kraog ut sjuifke,\r\ntege un voes aon laope,\r\nheer heet Ziech un plaat getik,\r\nheer heet Ziech gekloet, (=hij liep een blauwtje)
 4. Mestreechs: ut keump Ziech neet zoe neij (=het komt niet zo precies)
 5. Bilzers: ziech dat giezeke èns jalle (=kijk die meid eens lopen)
 6. Hals: op een zeke keek pikken ze allemoe (=Op een Zieke kip pikken ze allemaal)
 7. Mestreechs: ziech keend aon hoes veule (=zich kind aan huis voelen)
 8. Hansbeeks: Kijken gelijk nen uil naar een Zieke koe (=Verbaasd kijken)
 9. Langemarks: Luk ên oend up ê Zieke koe (=Verdwaasd)
 10. Oudenbosch: da Ziede gij mar wir (=je Ziet hoe dit uitpakte)
 11. Twents: sloerig in 'n rakkert (=beetje Ziek)
 12. Oudenbosch: ij mot om klappes (=hij is ongeneeslijk Ziek)
 13. Kessels: hae is sjaemel (=hij is ernstig Ziek)
 14. Munsterbilzen - Minsters: et goed zitten höbbe (=goed Ziek (verkouden) zijn)
 15. Gents: tsuur an zein zoetche ein (=regelmatig Ziek zijn)
 16. Sint-Niklaas: weék zin (=vlug Ziek worden)
 17. Moes: mee au tremen omhuëg liggen (=ziek zijn)
 18. Geluws: kè dr ard van get (=ik was ernstig Ziek)
 19. Waregems: ie es omverre (=hij is wat Ziek)
 20. Reties: seffes du de nog een dubbel fleurris op (=ziek worden)
 21. Brakels: nie in zijn oak zijn (=ziek zijn)
 22. Mestreechs: heer houwt Ziech Ziene gielis vól friete (=hij werkt heel wat friete naar binnen)
 23. Mestreechs: koupe, heer kuip Ziech e nuij pekske (=kopen, hij koopt een nieuw kostuum)
 24. West-Vlaams: énet olsan de rippe of de schitte (=Hij is altijd Ziek)
 25. Geels: ik zen nie goe (=ik ben Ziek)
 26. Diesters: zet van sintemedunk (=ze denkt dat ze Ziek is)
 27. Zeeuws: tkom te perde en t hi tevoete wee wig (=ziek)
 28. Gents: 'k Zie eu geere (=ik Zie je graag)
 29. Gents: 'k Zie gien kluute (=ik Zie niks)
 30. Westerkwartiers: doar Zie 'k teeg'n aan (=daar Zie ik tegenop)
 31. Hansbeeks: 'k Zie 't (=Ik Zie het)
 32. Westerkwartiers: zij lijt ien 'e labbemand (=zij ligt Ziek te bed)
 33. Venloos: hae kin zich Zien letste pekse aan laote maeten (=hij is zeer ernstig Ziek)
 34. Kortrijks: je lig ip den blèek (=hij is Ziek na een avondje stappen)
 35. Gents: 't es ne veugel veur de katte (=hij is zwaar Ziek)
 36. Lichtervelds: je zoed eetn dat ne frang is (=hij zou zich Ziek eten)
 37. Kaatsheuvels: oons taante Jaans ies zwoar Zieèk (=ons tante Jana is ernstig Ziek)
 38. Bilzers: zoe zik as nen hond\r\nhondszik (=zo Ziek als een hond)
 39. Bilzers: zik zin es slaeg ver de gezondhid (=ziek zijn is niet gezond)
 40. Oudenbosch: ziede gij wir maris tuis te komme (=nu is het tijd om naar te huis gaan)
 41. Munsterbilzen - Minsters: zieg mér daste gene dikke nak kraajgs (=het zijn alléén sterke benen die de weelde kunnen dragen)
 42. Twents: ik heb 't slim te pakk'n (=ik ben erg Ziek)
 43. Liedekerks: K'peisn dak erau was (=Ik was heel Ziek / Ik was echt geschrokken)
 44. Overpelts: ich Zie er e koot in (=ik Zie het niet zitten)
 45. Harelbeeks: k Zie kik u geirn(e) (=Ik Zie u graag)
 46. Kortrijks: Ie stoat te gaapn gelik een ond ip een Zieke koe (=Hij staat erbij te kijken)
 47. Zeeuws: ie kiekt as un uul op un Zieke koeie (=hij kijkt een beetje dom)
 48. Steins: Zúústè! (=Zie je!)
 49. Rijssens: met ne wös noar ne Ziehe spek gooin (=door iets kleins te schenken hopen op een groter geschenk)
 50. Tilburgs: `wè Ziek ??`, zik.......` 'k zèè zeeziek `, zeej.....!! (=`een beetje Ziek ??`, sprak ik, ......` ik ben zeeziek `, zei hij......!!)Bronnen

De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers. Op woorden.org is de uitleg ingekort en is herkomst van spreekwoorden en gezegden weggelaten.
Zie ook: Het boek `De Latynsche spreekwyzen` uit 1755 met oud-Nederlanse vertalingen