Quotes 


Quotes

Typ een Nederlands woord en zie welke quotes dit woord bevatten. Zie ook: Quotes top-50 | Quotes flop-50


Quotes


731 quotes van William Shakespeare

...als wat goed is, overmatig goed wordt,
Sterft het aan eigen overdaad.

William Shakespeare    ()
Engels toneelauteur
+2

`n Vroeg huwelijk brengt vroeg berouw en smart.

William Shakespeare    ()
Engels toneelauteur
+1

`O jij onzichtbare geest van de wijn, als je geen naam hebt waarbij we je kunnen aanroepen, laten we je dan duivel heten!`

William Shakespeare    ()
Engels toneelauteur
0

`Pardon`, geen woord staat koningen zo goed.

William Shakespeare    ()
Engels toneelauteur
+1

`s Levens einde is het einde der kwalen.

William Shakespeare    ()
Engels toneelauteur
+1

`t Is beter Frankrijk te gebruiken dan het te vertrouwen.

William Shakespeare    ()
Engels toneelauteur
0

`t Is erger koningin in boeien zijn
Dan slaaf te zijn in lage dienstbaarheid.
Want vorsten moeten vrij zijn.

William Shakespeare    ()
Engels toneelauteur
-2

`t Is zelfs de vraag of liefde `t lot bestuurt of `t lot de liefde.

William Shakespeare    ()
Engels toneelauteur
+25

`t Leven is een verhaaltje, verteld door een dwaas, vol galm en drift, geheel zonder zin.

William Shakespeare    ()
Engels toneelauteur
+1

`t Oog van wee, door tranen blind beglaasd,
Verdeelt een gaaf geheel in vele stukken.

William Shakespeare    ()
Engels toneelauteur
+2

Aanvaarden moet de mens wat `t lot hem zendt.
Het baat niet te weerstaan aan tij en wind.

William Shakespeare    ()
Engels toneelauteur
+1

Ach, beste man, je kan niet alles hebben; en als het op de gewone manier niet binnenschuift, dan is het nog altijd toegestaan je vrouw op pad te sturen.

William Shakespeare    ()
Engels toneelauteur
+1

Afgunst heeft duizend zonen die zich verdringen.

William Shakespeare    ()
Engels toneelauteur
+1

Afhankelijkheid is hees en mag niet hardop spreken.

William Shakespeare    ()
Engels toneelauteur
0

Al is het eerlijk, `t is nooit goed slecht nieuws te brengen. Geef een goed bericht een koor van tongen mee, maar laat een slecht bericht zichzelf vertolken als het wordt geproefd.

William Shakespeare    ()
Engels toneelauteur
+1

Al is invloed een ongelikte beer
je kunt hem bij de neus leiden met goud.

William Shakespeare    ()
Engels toneelauteur
+1

Al kocht je vrouwenvlees voor een miljoen per half ons, je kunt het toch niet tegen bederf beschermen.

William Shakespeare    ()
Engels toneelauteur
+1

Al kun je zwemmen als een eend, op het droge ben je een gans.

William Shakespeare    ()
Engels toneelauteur
+1

Al te vaak verbreekt men zijn beloften. Beloften zijn slechts slaven van `t geheugen; in aanleg sterk, doch later krachteloos.

William Shakespeare    ()
Engels toneelauteur
+2

Al was een mens alleen maar standvastig, hij zou volmaakt zijn.

William Shakespeare    ()
Engels toneelauteur
+1

Alexander: Ze zeggen dat hij zonder weerga is. Hij staat alleen.
Cressida: Dat doen toch alle mannen! Tenzij ze ziek zijn, dronken of hun benen missen.

William Shakespeare    ()
Engels toneelauteur
+2

Alle leven komt samen in het hoofd van de staat.
Een ongeluk komt daar nooit alleen:
valt de koning, dan valt iedereen.

William Shakespeare    ()
Engels toneelauteur
0

Alle ware minnaars zijn onzeker, rusteloos in hun gevoelens, op één constant ding na: het beeld van haar die wordt bemind.

William Shakespeare    ()
Engels toneelauteur
+1

Alleen bedelaars tellen hun bezit.

William Shakespeare    ()
Engels toneelauteur
+1

Alleen een gekke edelman in spe ziet z`n zoon eerder edelman zijn dan zichzelf.

William Shakespeare    ()
Engels toneelauteur
+1

Alles is niets: zich schikken past een zot,
en zich verzetten kenmerkt dolle honden!

William Shakespeare    ()
Engels toneelauteur
-1

Alles wat leeft verderft of is verdorven; wie sterft neemt naar het graf een krenking mee die hem een vriendenhand geschonken heeft.

William Shakespeare    ()
Engels toneelauteur
+1

Alles wat liefde kan, durft liefde doen.

William Shakespeare    ()
Engels toneelauteur
+15

Als bedelaars sterven ziet men geen kometen,
Maar vorstendood vlamt van de hemel neer.

William Shakespeare    ()
Engels toneelauteur
+1

Als de geest gewillig is, is het lichaam zwak.

William Shakespeare    ()
Engels toneelauteur
+2

Als de mannen tevreden waren met te zijn wat ze zijn, zou niemand in het huwelijk iets te duchten hebben.

William Shakespeare    ()
Engels toneelauteur
+4

Als de natuur een vrouw mooi heeft geschapen, kan Fortuna dan niet haar gezicht verbranden?

William Shakespeare    ()
Engels toneelauteur
+2

Als de schoonheid zo streng verhongert
doodt zij de schoonheid van wat
zij had kunnen baren.

William Shakespeare    ()
Engels toneelauteur
+1

Als doen even gemakkelijk was als weten wat goed is,
zouden kapelletjes kerken zijn en daglonerswoningen vorstenpaleizen.

William Shakespeare    ()
Engels toneelauteur
+3

Als een bedelaar te paard stijgt jakkert hij zijn rijdier dood.

William Shakespeare    ()
Engels toneelauteur
-1

Als een groot man met een heilige spot, dan heet dat humor; doet een ander het, godslastering.

William Shakespeare    ()
Engels toneelauteur
0

Als een koning iemand beveelt een schurk te zijn, dan doet hij er, als ondergeschikte, maar het beste aan er zo snel mogelijk een te worden.

William Shakespeare    ()
Engels toneelauteur
+1

Als een man van aanzien verkiest te vloeken, hoeft niemand het hart te hebben zijn vloeken te kortstaarten.

William Shakespeare    ()
Engels toneelauteur
+3

Als een mens door snedige zetten gewond werd, bleef er van niemand een stuk heel.

William Shakespeare    ()
Engels toneelauteur
+1

Als een rijke schurk een arme nodig heeft, kan de arme de prijs vragen die hij wil.

William Shakespeare    ()
Engels toneelauteur
+1

Als een vrouw lelijk en geestig is, dan verschalkt haar geest ook wel een knappe man.

William Shakespeare    ()
Engels toneelauteur
+3

Als elke man wiens vrouw ontrouw is zou wanhopen
Dan zou een tiende van de mannen zich opknopen.

William Shakespeare    ()
Engels toneelauteur
-2

Als er twee op één paard rijden, moet de een achterop zitten.

William Shakespeare    ()
Engels toneelauteur
+1

Als geld voorop stapt, gaan alle deuren open.

William Shakespeare    ()
Engels toneelauteur
0

Als grootheid bij het geluk in ongenade valt, dan valt zij ook in ongenade bij de mensen.

William Shakespeare    ()
Engels toneelauteur
-1

Als het de vrijers goed gaat en de keuze is vrij,
dan komt daar oorlog en dood en ziekte bij.

William Shakespeare    ()
Engels toneelauteur
+1

Als het geld vooropgaat, liggen alle wegen open.

William Shakespeare    ()
Engels toneelauteur
0

Als het hele jaar vakantie was, zou sporten net zo vervelend worden als werken.

William Shakespeare    ()
Engels toneelauteur
+3

Als hoogste vorm van fantasie kent liefde alle vormen.

William Shakespeare    ()
Engels toneelauteur
+9

Als iedereen krijgt wat hem toekomt,
wie ontsnapt er dan aan de strop.

William Shakespeare    ()
Engels toneelauteur
+2


Quotes op woorden.org

De 55000+ citaten zijn verzameld door Vlaams acteur en auteur Gerd De Ley. Een groot deel van de citatencollectie werd gepubliceerd in `Het Grootste Citatenboek ter Wereld` (Uitgeverij Lannoo, Tielt, 3e herziene druk, april 2014).