Quotes  


Quotes

Typ een Nederlands woord en zie welke quotes dit woord bevatten. Zie ook: Quotes top-50 | Quotes flop-50


Quotes


626 quotes van Oscar Wilde

`Er wordt altijd gezegd dat Amerika een paradijs is voor de vrouwen.`
`Dat klopt, daarom willen er zovelen, net als Eva destijds, uit wég.`

Oscar Wilde    ()
Iers-Engels toneelschrijver en dichter
+1

`Hij danste grappige,` zei de infante, `maar hij speelt nog grappiger toneel. Ja, hij is haast net zo goed als de marionetten - alleen lang niet zo natuurlijk.`

Oscar Wilde    ()
Iers-Engels toneelschrijver en dichter
-1

`Hoe definieer jij een slecht man?`
`Het soort man dat onwetendheid bewondert.`
`En een slechte vrouw?`
`O, het soort vrouw waar mannen niet genoeg van kunnen krijgen.`

Oscar Wilde    ()
Iers-Engels toneelschrijver en dichter
-2

`t Is altijd de moeite waard een vraag te stellen, maar niet altijd om er een te beantwoorden.

Oscar Wilde    ()
Iers-Engels toneelschrijver en dichter
+3

`Vergeef uw vijanden`, zegt Hij niet omwille van de vijand, maar omwille van jezelf - en omdat liefde schoner is dan haat.

Oscar Wilde    ()
Iers-Engels toneelschrijver en dichter
+3

`Zijn de rijken en de armen dan geen broers?` vroeg de jonge King.
`Jazeker,` antwoordde de man, ` en de naam van de rijke broeder is Kaïn.`

Oscar Wilde    ()
Iers-Engels toneelschrijver en dichter
+1

Al bij al is Amerika misschien nooit ontdekt, alleen maar betràpt...

Oscar Wilde    ()
Iers-Engels toneelschrijver en dichter
+3

Al wat je te vaak doet wordt plezierig. Dat is een van de belangrijkste geheimen van het leven.

Oscar Wilde    ()
Iers-Engels toneelschrijver en dichter
0

Alle grote ideeën zijn gevaarlijk.

Oscar Wilde    ()
Iers-Engels toneelschrijver en dichter
0

Alle kunst is een afspiegeling van iets hogers dat onzichtbaar is.

Oscar Wilde    ()
Iers-Engels toneelschrijver en dichter
+1

Alle kunst is geheel nutteloos.

Oscar Wilde    ()
Iers-Engels toneelschrijver en dichter
+1

Alle kunst verlangt eenzaamheid als haar gezelschap.

Oscar Wilde    ()
Iers-Engels toneelschrijver en dichter
+1

Alle slechte poëzie spruit voort uit authentieke gevoelens.

Oscar Wilde    ()
Iers-Engels toneelschrijver en dichter
-1

Alle vrouwen worden als hun moeder. Dat is hun drama.
Geen enkele man wordt als zijn moeder. Dat is het zijne.

Oscar Wilde    ()
Iers-Engels toneelschrijver en dichter
+3

Alle wegen eindigen op hetzelfde punt... Desillusie.

Oscar Wilde    ()
Iers-Engels toneelschrijver en dichter
+1

Alleen de passie is ernstig. Intellect is niet ernstig en is dat nooit geweest. Het is alleen maar een instrument waarmee je kan spelen, dat is alles.

Oscar Wilde    ()
Iers-Engels toneelschrijver en dichter
0

Alleen heel mooie of heel lelijke vrouwen verbergen hun gezicht.

Oscar Wilde    ()
Iers-Engels toneelschrijver en dichter
0

Alleen het middelmatige wordt populair.

Oscar Wilde    ()
Iers-Engels toneelschrijver en dichter
+4

Alleen het onleesbare gebeurt.

Oscar Wilde    ()
Iers-Engels toneelschrijver en dichter
0

Alleen maar door je rekeningen niet te betalen maak je een kans om herinnerd te worden door de handelsklasse.

Oscar Wilde    ()
Iers-Engels toneelschrijver en dichter
0

Alleen maar over de dingen die ons niet interesseren kunnen we een onbevooroordeelde mening geven, en dat is waarschijnlijk de reden waarom onbevooroordeelde meningen altijd waardeloos zijn.

Oscar Wilde    ()
Iers-Engels toneelschrijver en dichter
0

Alleen moderne dingen worden ouderwets.

Oscar Wilde    ()
Iers-Engels toneelschrijver en dichter
-1

Alleen oppervlakkige mensen kennen zichzelf.

Oscar Wilde    ()
Iers-Engels toneelschrijver en dichter
+1

Alleen veilingmeesters kunnen onpartijdig alle kunststromingen waarderen.

Oscar Wilde    ()
Iers-Engels toneelschrijver en dichter
+1

Alles is beter dan deugdzame onbekendheid.

Oscar Wilde    ()
Iers-Engels toneelschrijver en dichter
0

Alles is gevaarlijk, mijn beste. Als dat niet het geval was, zou het leven niet de moeite waard zijn om geleefd te worden.

Oscar Wilde    ()
Iers-Engels toneelschrijver en dichter
-1

Alles wat een ander overkomt, overkomt ook onszelf.

Oscar Wilde    ()
Iers-Engels toneelschrijver en dichter
0

Als Christus zegt: `Vergeef uw vijanden`, zegt hij dat niet omwille van onze vijanden, maar omwille van onszelf en omdat liefde mooier is dan haart.

Oscar Wilde    ()
Iers-Engels toneelschrijver en dichter
-3

Als de critici elkaar in de haren vliegen, zit de kunstenaar op fluweel.

Oscar Wilde    ()
Iers-Engels toneelschrijver en dichter
+1

Als de goden ons willen straffen, verhoren zij onze gebeden.

Oscar Wilde    ()
Iers-Engels toneelschrijver en dichter
0

Als de Natuur comfortabel was geweest zou de mensheid nooit de architectuur hebben uitgevonden.

Oscar Wilde    ()
Iers-Engels toneelschrijver en dichter
0

Als een man een heer is, weet hij voldoende, en als hij er geen is, is alles wat hij weet slecht voor hem.

Oscar Wilde    ()
Iers-Engels toneelschrijver en dichter
-1

Als een man een rijk bewerkte grafsteen nodig heeft om in de herinnering van zijn land bewaard te blijven, is het duidelijk dat zijn leven geheel en al een daad van volledige overbodigheid is geweest.

Oscar Wilde    ()
Iers-Engels toneelschrijver en dichter
-1

Als een man handelt is hij een marionet, als hij beschrijft is hij een dichter.

Oscar Wilde    ()
Iers-Engels toneelschrijver en dichter
-1

Als een man het leven kunstzinnig benadert, ligt zijn verstand in zijn hart.

Oscar Wilde    ()
Iers-Engels toneelschrijver en dichter
+1

Als een vrouw haar fouten niet charmant kan maken, is ze alleen maar van het vrouwelijke geslacht.

Oscar Wilde    ()
Iers-Engels toneelschrijver en dichter
0

Als het leven een tweede editie kende, ah, hoe zou ik de drukfouten verbeteren!

Oscar Wilde    ()
Iers-Engels toneelschrijver en dichter
0

Als het om een kunstenaar gaat is zwakheid niets minder dan een misdaad, wanneer het een zwakheid is die de verbeeldingskracht verlamt.

Oscar Wilde    ()
Iers-Engels toneelschrijver en dichter
-3

Als ik `s avonds aan mijn slechte eigenschappen denk, val ik meteen in slaap.

Oscar Wilde    ()
Iers-Engels toneelschrijver en dichter
+2

Als ik hem zou kennen zou ik zijn vriend niet zijn?
Het is bijzonder gevaarlijk zijn vrienden te kennen.

Oscar Wilde    ()
Iers-Engels toneelschrijver en dichter
-1

Als je anderen wilt begrijpen moet je je individualisme wat aanscherpen.

Oscar Wilde    ()
Iers-Engels toneelschrijver en dichter
-1

Als je de Engelsen kon leren praten en de Ieren kon leren luisteren zou onze samenleving erg beschaafd zijn.

Oscar Wilde    ()
Iers-Engels toneelschrijver en dichter
+1

Als je de waarheid vertelt kan je er zeker van zijn dat je daar vroeg of later op betrapt wordt.

Oscar Wilde    ()
Iers-Engels toneelschrijver en dichter
+2

Als je echt liefde nodig hebt, staat ze voor je klaar.

Oscar Wilde    ()
Iers-Engels toneelschrijver en dichter
0

Als je een boek niet steeds opnieuw met plezier kan lezen en herlezen, is het niet de moeite om lezen waard.

Oscar Wilde    ()
Iers-Engels toneelschrijver en dichter
+2

Als je geld genoeg hebt om naar Amerika te gaan, dan zou men niet vertrekken.

Oscar Wilde    ()
Iers-Engels toneelschrijver en dichter
+3

Als je goede kinderen wil, moet je zorgen dat ze gelukkig zijn...

Oscar Wilde    ()
Iers-Engels toneelschrijver en dichter
+3

Als je in de stad bent, amuseer je je. Als je op het platteland bent, amuseer je de anderen.

Oscar Wilde    ()
Iers-Engels toneelschrijver en dichter
+1

Als je je schaamt over het feit dat je gestraft bent, kon je net zo goed helemaal nooit gestraft zijn.

Oscar Wilde    ()
Iers-Engels toneelschrijver en dichter
+1

Als je meent onrechtvaardig beschuldigd te worden, bedenk dan dat de mens dankbaar moet zijn dàt er nog een fout bestaat waarvan men onrechtvaardig beschuldigd kàn worden.

Oscar Wilde    ()
Iers-Engels toneelschrijver en dichter
+1


Quotes op woorden.org

De 55000+ citaten zijn verzameld door Vlaams acteur en auteur Gerd De Ley. Een groot deel van de citatencollectie werd gepubliceerd in `Het Grootste Citatenboek ter Wereld` (Uitgeverij Lannoo, Tielt, 3e herziene druk, april 2014).