Quotes  


Quotes

Typ een Nederlands woord en zie welke quotes dit woord bevatten. Zie ook: Quotes top-50 | Quotes flop-50


Quotes


90 quotes van Karel Boullart

Aan de ouderdom kan men zien dat de jeugd zich overschat.

Karel Boullart    ()
Vlaams estheticus en aforist
-1

Als de burcht vol theorieën zit, liggen de mensen in de vergeetput.

Karel Boullart    ()
Vlaams estheticus en aforist
+1

Als wij onzeker zijn, beginnen wij definities te geven.

Karel Boullart    ()
Vlaams estheticus en aforist
+1

Begaafdheid: zich perken stellen die men overschrijden kan.

Karel Boullart    ()
Vlaams estheticus en aforist
+1

Beschaving: veel korst en weinig brood.

Karel Boullart    ()
Vlaams estheticus en aforist
+1

Beter niet geweest te zijn, dan altijd eender.

Karel Boullart    ()
Vlaams estheticus en aforist
0

Biedt niemand uw beide handen aan.

Karel Boullart    ()
Vlaams estheticus en aforist
+1

Bureaucraat: magiër die tientallen formulieren moet invullen om één formulier te mogen verleggen.

Karel Boullart    ()
Vlaams estheticus en aforist
+1

Corruptie: de theorie dat men kan rotten zonder te sterven.

Karel Boullart    ()
Vlaams estheticus en aforist
+2

Cynicus: een normaal iemand die gevoelig genoeg is om sentiment als een vervalsing te beschouwen.

Karel Boullart    ()
Vlaams estheticus en aforist
+1

Dat ondank `s werelds loon is, komt omdat wij teveel vertrouwen hebben in onze verdiensten.

Karel Boullart    ()
Vlaams estheticus en aforist
+1

De beste manier om een chaos te veroorzaken, is alles te regelen.

Karel Boullart    ()
Vlaams estheticus en aforist
+2

De daad gaat diep, ook al heeft de oppervlakte haar gesteld.

Karel Boullart    ()
Vlaams estheticus en aforist
0

De domheid raakt nooit over zichzelf uitgepraat.

Karel Boullart    ()
Vlaams estheticus en aforist
+1

De eenvoudigste manier om een leegte te vullen: er een oorlog in ontketenen.

Karel Boullart    ()
Vlaams estheticus en aforist
+1

De elegantste manier om de waarheid te weerleggen bestaat erin ze niet aan het woord te laten komen.

Karel Boullart    ()
Vlaams estheticus en aforist
+1

De enggeestigheid herkent men aan de scherpzinnigheid waarmee ze futiliteiten bestrijdt.

Karel Boullart    ()
Vlaams estheticus en aforist
0

De goedkoopste manier om alles te weten, bestaat erin zijn onkunde te vergeten.

Karel Boullart    ()
Vlaams estheticus en aforist
+1

De grootste vijand van een vrouw is altijd een andere vrouw. Alleen een man heeft het geluk zelf zijn eigen grootste vijand te kunnen zijn.

Karel Boullart    ()
Vlaams estheticus en aforist
+1

De kwaadaardigheid van de wereld is zo groot dat zelfs de boosaardigen er onder lijden.

Karel Boullart    ()
Vlaams estheticus en aforist
+1

De meest efficiënte methode om bekwame mensen lui te maken, bestaat erin ze bij voortduring uit te leggen hoe ze moeten werken.

Karel Boullart    ()
Vlaams estheticus en aforist
+1

De minst dure manier om gelukkig te zijn bestaat erin geen vergelijkingen te maken.

Karel Boullart    ()
Vlaams estheticus en aforist
+1

De toekomst staat alleen vast als men ze met atoombommen maakt.

Karel Boullart    ()
Vlaams estheticus en aforist
+1

Door niets uit te richten tracht een administratie haar economische onschuld te bewijzen.

Karel Boullart    ()
Vlaams estheticus en aforist
+1

Dwaas: iemand die voortdurend bewijzen vindt van de exclusiviteit van zijn eigen verstand.

Karel Boullart    ()
Vlaams estheticus en aforist
+1

Eeenzaamheid: op grond van eigen beginselen leven.

Karel Boullart    ()
Vlaams estheticus en aforist
+1

Eén der onschatbare voordelen van een hoogontwikkelde technologie is dat men massaal minderwaardige dingen kan produceren die niet onbruikbaar worden vóór ze verkocht zijn.

Karel Boullart    ()
Vlaams estheticus en aforist
+1

Een filosoof is een een glimworm: hij schept geen klaarte, hij laat duisternis zien.

Karel Boullart    ()
Vlaams estheticus en aforist
0

Een gek minder maakt de wereld nog niet slimmer.

Karel Boullart    ()
Vlaams estheticus en aforist
+1

Een glimlach breekt het ijs alleen maar als het dun is.

Karel Boullart    ()
Vlaams estheticus en aforist
+1

Een goed karakter is meestal vermoeiender dan een slechte gezondheid.

Karel Boullart    ()
Vlaams estheticus en aforist
+1

Een graf is altijd groter voor wie het zien dan voor wie er ingaan.

Karel Boullart    ()
Vlaams estheticus en aforist
0

Een man is een vraag; een vrouw is een antwoord, maar vaak het verkeerde.

Karel Boullart    ()
Vlaams estheticus en aforist
0

Een militarist is iemand die niet gelooft dat er iets bestaat waarvoor niet gevochten moet worden.

Karel Boullart    ()
Vlaams estheticus en aforist
0

Een moeilijke opgave: iets waarderen zonder onszelf om deze inspanning te feliciteren.

Karel Boullart    ()
Vlaams estheticus en aforist
-1

Een optimist is iemand die welvoeglijk genoeg is om met een discrete glimlach te verdrinken.

Karel Boullart    ()
Vlaams estheticus en aforist
-1

Een pessimist is iemand die alleen de zonnesteken ziet.

Karel Boullart    ()
Vlaams estheticus en aforist
-1

Een streber is iemand die de helft van zijn tijd verknoeit met pogingen om zichzelf en de anderen te bewijzen dat hij een belangrijk personage is.

Karel Boullart    ()
Vlaams estheticus en aforist
-1

Een waardeloze tegenstander moet je niet bestrijden, maar vergeten.

Karel Boullart    ()
Vlaams estheticus en aforist
-1

Een welopgevoede politicus is iemand die u de hand drukt en uw hoofd laat afhakken. Een onopgevoede politicus bestaat niet.

Karel Boullart    ()
Vlaams estheticus en aforist
-1

Eerbied: vaak niet anders dan de zorg die men besteedt aan iemand die dringend gerestaureerd moet worden.

Karel Boullart    ()
Vlaams estheticus en aforist
+1

Elk verstandig mens weet dat anderen het recht hebben het minder goed te weten dan hij.

Karel Boullart    ()
Vlaams estheticus en aforist
+1

Er is niets zo meeslepend als de tijd.

Karel Boullart    ()
Vlaams estheticus en aforist
+1

Functionaris: iemand die geleerd heeft onbenullig te zijn en zich onvervangbaar te wanen.

Karel Boullart    ()
Vlaams estheticus en aforist
+1

Geduld: deugd die men moet hebben om ze te kunnen leren.

Karel Boullart    ()
Vlaams estheticus en aforist
+1

Geen waarheid is zo verschrikkelijk of ze kan met een glimlach uitgesproken worden.

Karel Boullart    ()
Vlaams estheticus en aforist
+1

Geluk is een kort genot en een lange herinnering.

Karel Boullart    ()
Vlaams estheticus en aforist
+1

Hard moet de vuist zijn van nieuwe tirannen, want zwak is hun gebeente.

Karel Boullart    ()
Vlaams estheticus en aforist
+1

Het geluk van de jeugd: niets te zijn en alles te kunnen worden.

Karel Boullart    ()
Vlaams estheticus en aforist
+1

Het is met beide voeten op de grond dat men een verheven standpunt kan innemen.

Karel Boullart    ()
Vlaams estheticus en aforist
+1


Quotes op woorden.org

De 55000+ citaten zijn verzameld door Vlaams acteur en auteur Gerd De Ley. Een groot deel van de citatencollectie werd gepubliceerd in `Het Grootste Citatenboek ter Wereld` (Uitgeverij Lannoo, Tielt, 3e herziene druk, april 2014).