Quotes  


Quotes

Typ een Nederlands woord en zie welke quotes dit woord bevatten. Zie ook: Quotes top-50 | Quotes flop-50


Quotes


254 quotes van Julien de Valckenaere

`Ben jij tegen de joden?`
`Ja, vooral tegen die welke niet van joodsen bloede zijn.`

Julien de Valckenaere    ()
Vlaams aforist
0

`De laatsten zullen de eersten zijn`
en op hun beurt de laatsten niet zien staan.

Julien de Valckenaere    ()
Vlaams aforist
0

`Die honden leven als ware broeders.`
`Smijt hun eens een been.`

Julien de Valckenaere    ()
Vlaams aforist
0

`Heb uw vijanden lief.`
Indien de meesten eens met hun vrienden zouden beginnen?

Julien de Valckenaere    ()
Vlaams aforist
0

`Het geloof kan bergen verzetten. `
`En staan ze dan op hun plaats?`

Julien de Valckenaere    ()
Vlaams aforist
0

`Het geluk is slechts in ons zelf te vinden. `
`Het kon zich niet beter verstoppen. `

Julien de Valckenaere    ()
Vlaams aforist
0

`Het is beter te trouwen dan te branden` (I Cor.7, 9).
Zo stoof je langzaam gaar.

Julien de Valckenaere    ()
Vlaams aforist
0

`Hij is onverschillig voor lof.`
`Prijs hem om die onverschilligheid.`

Julien de Valckenaere    ()
Vlaams aforist
0

`In den beginne was het woord...` (Joh.I: 1)
Ik heb altijd vermoed dat de vrouw er was vóór de man.

Julien de Valckenaere    ()
Vlaams aforist
-22

`Om hem eindelijk te doen werken` gebruikte de weduwe van een aartsluiaard zijn as in een zandloper.

Julien de Valckenaere    ()
Vlaams aforist
0

`Waarom kan jij niet lachen?` vroeg de mens.
`Met jou voor ogen zou ik niet ophouden,` antwoordde het dier.

Julien de Valckenaere    ()
Vlaams aforist
0

`Wanneer is hij dan eens ernstig?`
`Als hij lacht.`

Julien de Valckenaere    ()
Vlaams aforist
0

`Wat doe jij hier op de weg?` schreeuwde het spartelende kalf.
`Ik wacht op jou om gedempt te worden,` zei de put.

Julien de Valckenaere    ()
Vlaams aforist
+1

Aal: slangvormige vis; gemakkelijker te vangen dan vast te houden, de soort met vier ledematen is de glibberigste.

Julien de Valckenaere    ()
Vlaams aforist
0

Aanpassing: aan zoveel banketten aangezeten hebben dat niets meer verteerd wordt zonder een tafelspeech.

Julien de Valckenaere    ()
Vlaams aforist
0

Aarzelen: het lot tijd geven om ons besluit vòòr te zijn.

Julien de Valckenaere    ()
Vlaams aforist
0

Abstinentie: het opstapelen van energie om aan één zonde de vurigheid van een orgie te beleven.

Julien de Valckenaere    ()
Vlaams aforist
0

Administratie: afdeling waar iedereen zich afbeult om zichzelf en de anderen ervan te overtuigen dat hij het moeilijk heeft.

Julien de Valckenaere    ()
Vlaams aforist
0

Administratie: de kunst om wagens aan het rollen te brengen zonder zelf een vinger uit te steken.

Julien de Valckenaere    ()
Vlaams aforist
0

Affiniteit: voorliefde, bijvoorbeeld van zuurstof voor ijzer, of van een man voor een vrouw, met als resultaat: roest.

Julien de Valckenaere    ()
Vlaams aforist
0

Aforist: auteur die tracht met enkele woorden een heel boek of met één boekje een hele bibliotheek te overtroeven.

Julien de Valckenaere    ()
Vlaams aforist
0

Akkoord: geschillen opdoeken tot een gunstiger gelegenheid.

Julien de Valckenaere    ()
Vlaams aforist
0

Alleen de mens heeft niet genoeg aan al de rest;
hij vreet ook nog zichzelf op.

Julien de Valckenaere    ()
Vlaams aforist
0

Alom bidt men om het dagelijks brood, maar wat de meesten er onder verstaan is andere koffie.

Julien de Valckenaere    ()
Vlaams aforist
0

Als het kalf verdronken is, verlegt men de put.

Julien de Valckenaere    ()
Vlaams aforist
0

Als ik een goed woordenboek raadpleeg
vergeet ik er alle lectuur bij.

Julien de Valckenaere    ()
Vlaams aforist
0

Antipathie: voor de eerste maal iemand ontmoeten en beseffen dat het reeds éénmaal te veel was.

Julien de Valckenaere    ()
Vlaams aforist
0

Arbeid: straf van God door de schepselen beschouwd als een zegen voor de naaste.

Julien de Valckenaere    ()
Vlaams aforist
0

Armoede maakt bitter, niet beter.

Julien de Valckenaere    ()
Vlaams aforist
0

Ascetisme: levend achteruit deinzen om, eens dood, beter te springen.

Julien de Valckenaere    ()
Vlaams aforist
0

Atheïst: iemand die, hoewel vriendschappelijk omgaand met het mysterie, het niet bij zijn voornaam durft noemen.

Julien de Valckenaere    ()
Vlaams aforist
0

Beginnen met de `goede oude tijd` te loven is het zekerste teken dat men ertoe begint te behoren.

Julien de Valckenaere    ()
Vlaams aforist
0

Beknoptheid: het enige waarbij de veelpraters met hun mond vol tanden staan.

Julien de Valckenaere    ()
Vlaams aforist
0

Bibliotheken: enkele goudkorrels onder bergen afval.

Julien de Valckenaere    ()
Vlaams aforist
0

Bij één zwijn schreeuwt men verontwaardigd, bij tien verstomt men, bij twintig twijfelt men aan zichzelf, bij wat daar boven gaat, knort men genoeglijk mee in koor.

Julien de Valckenaere    ()
Vlaams aforist
0

Blaas u op en eenieder voelt lust tot prikken.

Julien de Valckenaere    ()
Vlaams aforist
0

Bloemen op een graf zijn vaak aflaten voor de levenden.

Julien de Valckenaere    ()
Vlaams aforist
0

Breng een vrouw tegen haar zin in een paradijs en er is een slang te veel en een vrouw te kort.

Julien de Valckenaere    ()
Vlaams aforist
0

Burgerstuintje: natuur in perkjes met een strikje rond.

Julien de Valckenaere    ()
Vlaams aforist
0

Conditio sine qua non om heilig verklaard te worden: dood zijn.

Julien de Valckenaere    ()
Vlaams aforist
0

Cultuur: wat wij niet kunnen missen om overal liefst gemist te worden.

Julien de Valckenaere    ()
Vlaams aforist
0

Cynisme: in de blozendste appel eerst het wormpje zoeken.

Julien de Valckenaere    ()
Vlaams aforist
0

De afgunstige kan niet verdragen dat jij verder springt dan zijn stokje lang is.

Julien de Valckenaere    ()
Vlaams aforist
0

De beroepsdeformatie van de filosoof is zich de schoolmeester van het heelal te wanen.

Julien de Valckenaere    ()
Vlaams aforist
0

De bruidsdagen zijn voorbij voor wie om de doornen de roos vergeet.

Julien de Valckenaere    ()
Vlaams aforist
0

De dankbare mensheid en haar grote namen: Socrates vergiftigd, Aristoteles verbannen, Jezus gekruisigd, Giordano Bruna verbrand, Spinoza vervloekt, Rousseau gehoond, André Chenier onthoofd, Chamfort tot zelfmoord gedreven, Vauvenargues van armoe gestorven, Lichtenberg vergeten, Mozart als een hond in de grond gestopt...

Julien de Valckenaere    ()
Vlaams aforist
+1

De domste mode is de vrouwen zo te kleden, dat zij het ontkleden niet meer waard zijn.

Julien de Valckenaere    ()
Vlaams aforist
0

De enigen die weten vanwaar hun invallen komen, zijn zij die ze aan anderen ontlenen.

Julien de Valckenaere    ()
Vlaams aforist
0

De gevaarlijkste mensen hebben veel deugden in dienst van één of van een paar gebreken.

Julien de Valckenaere    ()
Vlaams aforist
0

De kleinen hebben gelijk, ze kunnen de groten missen om klein te blijven.

Julien de Valckenaere    ()
Vlaams aforist
0


Quotes op woorden.org

De 55000+ citaten zijn verzameld door Vlaams acteur en auteur Gerd De Ley. Een groot deel van de citatencollectie werd gepubliceerd in `Het Grootste Citatenboek ter Wereld` (Uitgeverij Lannoo, Tielt, 3e herziene druk, april 2014).