Quotes  


Quotes

Typ een Nederlands woord en zie welke quotes dit woord bevatten. Zie ook: Quotes top-50 | Quotes flop-50


Quotes


67 quotes van H.L. Mencken

`Het is zaliger te geven dan te ontvangen` - bijvoorbeeld huwelijkscadeaus.

H.L. Mencken    ()
Amerikaans aforist en journalist
Deel deze quote op
0

Alimentatie is het losgeld dat de gelukkigen betalen aan de duivel.

H.L. Mencken    ()
Amerikaans aforist en journalist
Deel deze quote op
0

Als een man vol liefde over zijn land spreekt, is dat een teken dat hij verwacht ervoor betaald te worden.

H.L. Mencken    ()
Amerikaans aforist en journalist
Deel deze quote op
0

Dat er vooruitgang gemaakt wordt, is onloochenbaar. De gemiddelde Amerikaan betaalt tegenwoordig tweemaal zoveel aan belasting als hij vroeger aan loon ontving.

H.L. Mencken    ()
Amerikaans aforist en journalist
Deel deze quote op
0

De atheïst: `Laten we God danken dat er geen God is.`

H.L. Mencken    ()
Amerikaans aforist en journalist
Deel deze quote op
0

De gemiddelde leraar moet wel een essentiële idioot zijn. Een intelligent man engageert zich nooit in zo`n gevaarlijke job.

H.L. Mencken    ()
Amerikaans aforist en journalist
Deel deze quote op
0

De geschiedenis leert ons dat er geen gelukkige filosofen bestaan.

H.L. Mencken    ()
Amerikaans aforist en journalist
Deel deze quote op
0

De juiste verhouding van een journalist tot een politicus is die van een hond tot een lantaarnpaal.

H.L. Mencken    ()
Amerikaans aforist en journalist
Deel deze quote op
+1

De kostbaarste van alle dwaasheden is hartstochtelijk te geloven in wat duidelijk onwaar is. Het is de voornaamste bezigheid van de mens.

H.L. Mencken    ()
Amerikaans aforist en journalist
Deel deze quote op
0

De man weent bij de gedachte dat hij zo spoedig zal sterven;
de vrouw bij de gedachte dat ze zo lang geleden geboren werd.

H.L. Mencken    ()
Amerikaans aforist en journalist
Deel deze quote op
0

De voornaamste waarde van geld ligt in het feit, dat wij in een wereld leven waarin het overschat wordt.

H.L. Mencken    ()
Amerikaans aforist en journalist
Deel deze quote op
0

De voornaamste wetenschap die men uit het lezen van boeken put is de wetenschap dat er maar heel weinig de moeite van het lezen waard zijn.

H.L. Mencken    ()
Amerikaans aforist en journalist
Deel deze quote op
0

De waarheid die blijft is enkel de leugen die men het liefste gelooft.

H.L. Mencken    ()
Amerikaans aforist en journalist
Deel deze quote op
+1

Democratie is de aanbidding van jakhalzen door ezels.

H.L. Mencken    ()
Amerikaans aforist en journalist
Deel deze quote op
0

Democratie is de kunst het circus te besturen vanuit de apenkooi.

H.L. Mencken    ()
Amerikaans aforist en journalist
Deel deze quote op
0

Een beroemdheid is iemand die bekend is bij een heleboel mensen die hij zich gelukkig prijst niet te kennen.

H.L. Mencken    ()
Amerikaans aforist en journalist
Deel deze quote op
0

Een cynicus is een man die, als hij bloemen ruikt, om zich heen kijkt waar de kist staat.

H.L. Mencken    ()
Amerikaans aforist en journalist
Deel deze quote op
0

Een geheelonthouder is een man met wie men niet graag zou drinken - ook al dronk ie wèl.

H.L. Mencken    ()
Amerikaans aforist en journalist
Deel deze quote op
0

Een gentleman is iemand die nooit een vrouw slaat zonder dat er aanleiding toe is.

H.L. Mencken    ()
Amerikaans aforist en journalist
Deel deze quote op
0

Een grafsteen is een lelijk ding dat ons herinnert aan iemand die vergeten is.

H.L. Mencken    ()
Amerikaans aforist en journalist
Deel deze quote op
0

Een idealist is iemand die wanneer hij bemerkt dat een roos beter ruikt dan een kool, daaruit besluit dat je er ook betere soep van kunt maken.

H.L. Mencken    ()
Amerikaans aforist en journalist
Deel deze quote op
0

Een leraar is iemand die in zijn jeugd bewondering had voor leraren.

H.L. Mencken    ()
Amerikaans aforist en journalist
Deel deze quote op
0

Een man kan een gek zijn en het niet weten - behalve als hij getrouwd is.

H.L. Mencken    ()
Amerikaans aforist en journalist
Deel deze quote op
0

Een moordenaar is iemand die verondersteld wordt onschuldig te zijn totdat bewezen is dat hij gek is.

H.L. Mencken    ()
Amerikaans aforist en journalist
Deel deze quote op
0

Een optimist is het soort man dat met de vriendin van zijn beste vriend trouwt.

H.L. Mencken    ()
Amerikaans aforist en journalist
Deel deze quote op
0

Een optimist koopt van een Jood en wil verkopen aan een Schot.

H.L. Mencken    ()
Amerikaans aforist en journalist
Deel deze quote op
0

Een rechter is een student in de rechten die zelf de cijfers aan zijn examenwerk geeft.

H.L. Mencken    ()
Amerikaans aforist en journalist
Deel deze quote op
0

Een vrouwenhater is een man die de vrouwen evenzeer haat als de vrouwen elkaar haten.

H.L. Mencken    ()
Amerikaans aforist en journalist
Deel deze quote op
0

Er zijn geen saaie onderwerpen.
Er zijn alleen vervelende auteurs.

H.L. Mencken    ()
Amerikaans aforist en journalist
Deel deze quote op
0

Geen enkele man voelt zich werkelijk gelukkig getrouwd, als hij slechtere whisky moet drinken dan hij gewoon was te drinken toen hij nog vrijgezel was.

H.L. Mencken    ()
Amerikaans aforist en journalist
Deel deze quote op
0

Het geweten is de innerlijke stem die ons waarschuwt dat er iemand zou kunnen staan kijken.

H.L. Mencken    ()
Amerikaans aforist en journalist
Deel deze quote op
0

Het geweten is een schoonmoeder aan wier bezoek geen einde komt.

H.L. Mencken    ()
Amerikaans aforist en journalist
Deel deze quote op
0

Het voornaamste dat je uit het lezen van boeken kan leren is de wetenschap dat er maar heel weinig de moeite van het lezen waard zijn.

H.L. Mencken    ()
Amerikaans aforist en journalist
Deel deze quote op
0

Hoe gelukkig een vrouw ook getrouwd mag zijn, het doet haar altijd genoegen te ontdekken dat er een aardige man is die wou dat ze het niét was.

H.L. Mencken    ()
Amerikaans aforist en journalist
Deel deze quote op
-1

Ieder fatsoenlijk mens schaamt zich voor de regering waaronder hij leeft.

H.L. Mencken    ()
Amerikaans aforist en journalist
Deel deze quote op
0

Ieder normaal mens moet af en toe in de verzoeking komen in zijn handen te spuwen, de zwarte vlag te hijsen, en kelen te gaan afsnijden.

H.L. Mencken    ()
Amerikaans aforist en journalist
Deel deze quote op
0

Immoreel: de moraal van degenen die zich beter amuseren.

H.L. Mencken    ()
Amerikaans aforist en journalist
Deel deze quote op
+1

In feite zijn er maar twee soorten boeken: die, welke niemand leest en die, welke niemand zou mogen lezen.

H.L. Mencken    ()
Amerikaans aforist en journalist
Deel deze quote op
0

In iedere oorlog zijn er altijd tienmaal meer helden als soldaten.

H.L. Mencken    ()
Amerikaans aforist en journalist
Deel deze quote op
0

In iedere strijd tussen een schurk en een dwaas is de grote massa op de hand van de schurk.

H.L. Mencken    ()
Amerikaans aforist en journalist
Deel deze quote op
0

Indien vrouwen hun mannen geloofden, zouden ze een stuk gelukkiger zijn. En ook een stuk dwazer.

H.L. Mencken    ()
Amerikaans aforist en journalist
Deel deze quote op
+1

Je mag zeggen wat je wil over de Tien Geboden, maar je moet toegeven dat we blij mogen zijn dat het er maar tien zijn...

H.L. Mencken    ()
Amerikaans aforist en journalist
Deel deze quote op
0

Kansel: een meubel, waarachter iemand die er nooit geweest is, de hemel staat aan te prijzen bij mensen die er nooit zullen komen.

H.L. Mencken    ()
Amerikaans aforist en journalist
Deel deze quote op
+1

Kwaad is datgene wat je van anderen denkt. Het is een zonde kwaad van anderen te denken, doch zelden een vergissing.

H.L. Mencken    ()
Amerikaans aforist en journalist
Deel deze quote op
0

Liefde is als oorlog: makkelijk te beginnen, maar heel moeilijk te beëindigen.

H.L. Mencken    ()
Amerikaans aforist en journalist
Deel deze quote op
0

Liefde is het waanidee dat de ene vrouw anders is dan de andere.

H.L. Mencken    ()
Amerikaans aforist en journalist
Deel deze quote op
0

Mannen hebben het in het leven beter dan vrouwen: in de eerste plaats trouwen ze later, in de tweede plaats sterven ze eerder.

H.L. Mencken    ()
Amerikaans aforist en journalist
Deel deze quote op
-1

Niemand in de filmwereld is ooit bankroet gegaan omdat hij de smaak van het Amerikaanse publiek onderschatte.

H.L. Mencken    ()
Amerikaans aforist en journalist
Deel deze quote op
+1

Op één punt zijn mannen en vrouwen het eens: beiden wantrouwen de vrouwen.

H.L. Mencken    ()
Amerikaans aforist en journalist
Deel deze quote op
+1

Overschat nooit de intelligentie van de kiezer.

H.L. Mencken    ()
Amerikaans aforist en journalist
Deel deze quote op
0


Quotes op woorden.org

De 55000+ citaten zijn verzameld door Vlaams acteur en auteur Gerd De Ley. Een groot deel van de citatencollectie werd gepubliceerd in `Het Grootste Citatenboek ter Wereld` (Uitgeverij Lannoo, Tielt, 3e herziene druk, april 2014).