Quotes  


Quotes

Typ een Nederlands woord en zie welke quotes dit woord bevatten. Zie ook: Quotes top-50 | Quotes flop-50


Quotes


110 quotes van Györgyi Konràd

Al ben je nog zo geleerd, als je niet kan lachen om je eigen geleerdheid, ben je niet echt geleerd.

Györgyi Konràd    ()
Hongaars romanschrijver
Deel deze quote op
0

Alle verwachtingen, tekortkomingen en verplichtingen zouden worden weggevaagd door de volmaakte glimlach van de dood.

Györgyi Konràd    ()
Hongaars romanschrijver
Deel deze quote op
0

Als de vrucht van de liefde mogelijk een kind is, gaat de omhelzing met extra tederheid gepaard.

Györgyi Konràd    ()
Hongaars romanschrijver
Deel deze quote op
0

Als een groep mensen moeite heeft zichzelf lief te hebben omdat ze om welke reden dan ook niet erg bedreven is in de liefde, begint ze hysterisch zichzelf lief te hebben. Ze is echter alleen tot deze eigenliefde in staat als ze andere groepen uitroeit.

Györgyi Konràd    ()
Hongaars romanschrijver
Deel deze quote op
0

Als het reisdoel te belangrijk is, zie je onderweg niets.

Györgyi Konràd    ()
Hongaars romanschrijver
Deel deze quote op
0

Als ik vandaag sterven moest, zou ik mijn leven graag als een afgerond geheel willen kunnen beschouwen.

Györgyi Konràd    ()
Hongaars romanschrijver
Deel deze quote op
0

Als ik wil weten wat voor mensen mijn tijdgenoten zijn, kan ik het beste naar mijzelf kijken.

Györgyi Konràd    ()
Hongaars romanschrijver
Deel deze quote op
0

Als je bang bent haar te verliezen, zùl je haar ook verliezen.

Györgyi Konràd    ()
Hongaars romanschrijver
Deel deze quote op
0

Als je iemand maar op de juiste wijze opvoedt, kun je altijd een beest van hem maken.

Györgyi Konràd    ()
Hongaars romanschrijver
Deel deze quote op
0

Als je je stipt houdt aan de eeuwige wet, hoef je je van de gelegenheidswetgeving niet zoveel aan te trekken.

Györgyi Konràd    ()
Hongaars romanschrijver
Deel deze quote op
0

Als je je strikt aan de regels houdt, vergroot je de kans dat niet een bloedklonter, maar een van je medemensen je om zeep helpt.

Györgyi Konràd    ()
Hongaars romanschrijver
Deel deze quote op
0

Als je met je eigen dood geconfronteerd wordt, ben je meteen volwassen.

Györgyi Konràd    ()
Hongaars romanschrijver
Deel deze quote op
0

Als je volhardend je eigen weg blijft volgen, gaan ze óf voor je opzij óf ze slaan je dood.

Györgyi Konràd    ()
Hongaars romanschrijver
Deel deze quote op
0

Als liegen goed is, omdat je er je medemensen mee helpt, en de waarheid spreken slecht, omdat je de mensen ermee kapot maakt, met andere woorden: als liegen moreel verantwoord is, is het dan nog wel juist om leugens leugens te noemen?

Györgyi Konràd    ()
Hongaars romanschrijver
Deel deze quote op
0

Als men zich niet ergert aan wat je schrijft, heeft je werk geen betekenis.

Györgyi Konràd    ()
Hongaars romanschrijver
Deel deze quote op
0

Als samenleven ons teveel wordt, is eenzaamheid een feest.

Györgyi Konràd    ()
Hongaars romanschrijver
Deel deze quote op
0

Als we iemands leven betreden, zouden we dat even omzichtig moeten doen als we de slaapkamer van de kinderen verlaten.

Györgyi Konràd    ()
Hongaars romanschrijver
Deel deze quote op
+1

Bang zijn is verstandig, te bang niet, je moet precies weten hoe angstig je moet zijn.

Györgyi Konràd    ()
Hongaars romanschrijver
Deel deze quote op
0

Belletrie: uit leugens geslingerde pure honing.

Györgyi Konràd    ()
Hongaars romanschrijver
Deel deze quote op
0

Beter vandaag een utopist dan morgen een mongoloïde idioot.

Györgyi Konràd    ()
Hongaars romanschrijver
Deel deze quote op
0

Boekhandelaren zijn mensen die in een ander vak veel meer geld kunnen verdienen.

Györgyi Konràd    ()
Hongaars romanschrijver
Deel deze quote op
0

De behoefte om in een roes te verzinken komt voort uit het gevoel onvolmaakt en begrensd te zijn.

Györgyi Konràd    ()
Hongaars romanschrijver
Deel deze quote op
0

De geestesgesteldheid van de zelfmoordenaar is veel pathetischer en humoristischer dan die van de nuchtere egoïst.

Györgyi Konràd    ()
Hongaars romanschrijver
Deel deze quote op
0

De held van deze tijd kent slechts deze dozen: zijn woning, zijn kantoor en de auto. Ondanks al zijn vakkennis is hij een kind.

Györgyi Konràd    ()
Hongaars romanschrijver
Deel deze quote op
0

De liefde is uitgevonden door geslepen, op geld beluste romanschrijvers die hun vrouwelijke lezers wilden behagen.

Györgyi Konràd    ()
Hongaars romanschrijver
Deel deze quote op
0

De macht van de kunst is gelegen in haar vermogen om te verleiden.

Györgyi Konràd    ()
Hongaars romanschrijver
Deel deze quote op
0

De ware verleider zoekt een waardige tegenstandster uit, een kampioene in de liefde; hij daagt snode hartenbreeksters uit tot een ridderlijk toernooi waarin beslist wordt wie van beiden de ander het beste weet te charmeren. Je hebt gewonnen als de ander je smeekt de verhouding niet te verbreken.

Györgyi Konràd    ()
Hongaars romanschrijver
Deel deze quote op
0

De weg van de luchthartigen gaat bergafwaarts. Zij zinken zo diep dat ze zich op het laatst zonder enige reden gelukkig voelen.

Györgyi Konràd    ()
Hongaars romanschrijver
Deel deze quote op
0

De wereld is één groot struikelblok op de weg naar een betere verstandhouding tussen de mensen.

Györgyi Konràd    ()
Hongaars romanschrijver
Deel deze quote op
+1

De ziekte van de Europese Unie is dat ze geen unie van de Europese mensen is, maar een unie van nationale regeringen.

Györgyi Konràd    ()
Hongaars romanschrijver
Deel deze quote op
0

Denk goed na alvorens te handelen. Misschien is het wel verstandiger om passief te blijven. Schop eens tegen de aardkluiten, drink een glas en slaak een vloek, dat lucht op. Houd daarna je mond en kijk voor je.

Györgyi Konràd    ()
Hongaars romanschrijver
Deel deze quote op
0

Dood zijn is waarschijnlijk aangenaam, maar in levensgevaar verkeren absoluut niet.

Györgyi Konràd    ()
Hongaars romanschrijver
Deel deze quote op
0

Door te sterven bezorg je anderen ongeveer evenveel blijdschap als verdriet. Er komt een plaats vrij, je zit niemand meer in de weg.

Györgyi Konràd    ()
Hongaars romanschrijver
Deel deze quote op
0

Doordat ze geen kinderen kunnen krijgen, zijn mannen banger voor de dood dan vrouwen.

Györgyi Konràd    ()
Hongaars romanschrijver
Deel deze quote op
0

Een groepsgevoel is de gemakkelijkste manier voor een individu om zichzelf een identiteit te geven en al zijn wreedheden te rechtvaardigen.

Györgyi Konràd    ()
Hongaars romanschrijver
Deel deze quote op
0

Een hond is trouw aan zijn meester,
een kat aan een plek.

Györgyi Konràd    ()
Hongaars romanschrijver
Deel deze quote op
0

Een huis is zijn bewoners altijd ontrouw, want het gaat ofwel eerder verloren dan zij ofwel later, en dan biedt het andere mensen een onderkomen.

Györgyi Konràd    ()
Hongaars romanschrijver
Deel deze quote op
0

Een kind moet eerst volwassen worden om te kunnen begrijpen hoe kinderachtig volwassenen zijn.

Györgyi Konràd    ()
Hongaars romanschrijver
Deel deze quote op
0

Een man hoeft geen engeltje met doorschijnende vleugels te zijn, maar hij moet zich wel als zodanig kunnen gedragen.

Györgyi Konràd    ()
Hongaars romanschrijver
Deel deze quote op
0

Een regering behoort haar werkzaamheden geruisloos en beleefd te verrichten, als het personeel van een oud gerenommeerd hotel.

Györgyi Konràd    ()
Hongaars romanschrijver
Deel deze quote op
0

Een romanschrijver dient enige burgerlijke continuïteit in zijn leven te bewaren, hij moet op zichzelf passen als een zwangere vrouw.

Györgyi Konràd    ()
Hongaars romanschrijver
Deel deze quote op
0

Een zoon blijft een zoon zolang zijn vader leeft.

Györgyi Konràd    ()
Hongaars romanschrijver
Deel deze quote op
0

Een zwerver is ook een zwerver in zijn eigen bed.

Györgyi Konràd    ()
Hongaars romanschrijver
Deel deze quote op
0

Eerbied voor de wet en intelligentie verhouden zich niet evenredig tot elkaar.

Györgyi Konràd    ()
Hongaars romanschrijver
Deel deze quote op
0

Eigenlijk is de roman meer een medium dan een genre, een wat langer stuk proza, een doorlopende, niet in strofen verdeelde tekst. Je kunt erin stoppen wat je wilt, daar zijn geen regels voor. Het enige gebod is, dat hij nooit mag vervelen.

Györgyi Konràd    ()
Hongaars romanschrijver
Deel deze quote op
0

Elk mens heeft behoefte aan meer, aan meer ruimte of meer aandacht.

Györgyi Konràd    ()
Hongaars romanschrijver
Deel deze quote op
0

Elke liefde zet in met een bepaalde hevigheid, wordt geleidelijk intenser en verflauwt uiteindelijk.

Györgyi Konràd    ()
Hongaars romanschrijver
Deel deze quote op
0

Het is goed dat een mens niet te veel weet. Onder de last van volledige kennis zou iedereen bezwijken.

Györgyi Konràd    ()
Hongaars romanschrijver
Deel deze quote op
0

Het is overdreven van de mensen te eisen dat zij elkaar liefhebben, maar een beetje beleefdheid tegenover je medemensen kan geen kwaad.

Györgyi Konràd    ()
Hongaars romanschrijver
Deel deze quote op
0

Het is volstrekt zinloos om de homoseksuele relatie te ontkennen die er bestaat tussen de kunst en de duivel.

Györgyi Konràd    ()
Hongaars romanschrijver
Deel deze quote op
0


Quotes op woorden.org

De 55000+ citaten zijn verzameld door Vlaams acteur en auteur Gerd De Ley. Een groot deel van de citatencollectie werd gepubliceerd in `Het Grootste Citatenboek ter Wereld` (Uitgeverij Lannoo, Tielt, 3e herziene druk, april 2014).