Quotes  


Quotes

Typ een Nederlands woord en zie welke quotes dit woord bevatten. Zie ook: Quotes top-50 | Quotes flop-50


Quotes


68 quotes van Connie Palmen

Alle grote kunst komt voort uit eenzaamheid. De eenzaamheid van de denker die tegelijkertijd die van de lezer wordt. In lectuur is eenzaamheid juist altijd het resultaat van het clichématige, het alledaagse: als synoniem voor alleen‑zijn.

Connie Palmen    ()
Nederlands schrijfster
+1

Alles is beter dan geen naam te hebben voor de dingen.

Connie Palmen    ()
Nederlands schrijfster
0

Alles is een leeg woord, want er is niets mee gezegd.

Connie Palmen    ()
Nederlands schrijfster
+1

Als je iets heel graag wil, kun je angst krijgen voor de omvang van je verlangen.

Connie Palmen    ()
Nederlands schrijfster
+1

Als je op de grond gaat liggen voordat je geslagen wordt, ben je gewoon laf en dan kom je er niet eens aan toe om ergens in te mislukken, want voor mislukkingen zijn pogingen nodig en voor het pogen is moed vereist. Dat is nu net waaraan het die mensen ontbreekt.

Connie Palmen    ()
Nederlands schrijfster
0

Als je zo nodig een mysterie wilt zijn, moet je uit de buurt blijven van degenen die je via de versluiering wilt verleiden, want zodra je de afstand opheft en de leegte met jezelf vult, valt er voor de mythemaker niks meer te verzinnen.

Connie Palmen    ()
Nederlands schrijfster
0

Als jongens met elkaar spelen gaat het om winnen of verliezen. Bij de meisjes gaat het erom, wie het beste kan veinzen.

Connie Palmen    ()
Nederlands schrijfster
0

Bij iedere geboorte wordt een dood weggegeven.

Connie Palmen    ()
Nederlands schrijfster
0

Complimenten moet je niet te gretig slikken, dan denken de mensen dat je het hoog in je bol hebt.

Connie Palmen    ()
Nederlands schrijfster
0

De familie is een verbintenis waar je niet zelf over regeert. Die overkomt je. Dat is je lot. Je komt uit die vrouw met het zaad van die man. Het is het oefenterrein voor de dood, waar je ook niets over te zeggen hebt.

Connie Palmen    ()
Nederlands schrijfster
0

De fantasie drukt vaak meer werkelijkheid uit dan de werkelijkheid zelf vermag.

Connie Palmen    ()
Nederlands schrijfster
+1

De fysieke kant van rouw is identiek aan verliefdheid. Dat jakkerende verlangen om naar iemand toe te gaan.

Connie Palmen    ()
Nederlands schrijfster
0

De ideale manier om afstand te houden is door iedereen aardig te bejegenen, te doen zoals het hoort en te verbergen in welke stemming je verkeert. Je stemming tonen is juist intiem.

Connie Palmen    ()
Nederlands schrijfster
0

De mannen weten veel van de wereld en weinig van zichzelf.

Connie Palmen    ()
Nederlands schrijfster
0

De omvang van het verlangen naar een verbintenis is vaak omgekeerd evenredig aan het vermogen er een te hebben.

Connie Palmen    ()
Nederlands schrijfster
0

Denken is van gedachten veranderen. Het lijkt op koken. Van het rauwe materiaal maak je iets wat verteerbaar is en je doet dat zo goed mogelijk, zo dat het smaakt.

Connie Palmen    ()
Nederlands schrijfster
+1

Echt nieuws heeft genoeg aan de koppen en de geschiedenis van het nieuws is altijd oud en welbekend.

Connie Palmen    ()
Nederlands schrijfster
0

Echt uitzonderlijke mensen weten zelden van zichzelf dat ze uitzonderlijk zijn en als ze er door de jaren heen achter beginnen te komen dat iets hen van anderen onderscheidt, kost het ze meestal hun verdere leven om er zich bij neer te leggen.

Connie Palmen    ()
Nederlands schrijfster
+2

Geen beter bindmiddel dan een gezamenlijke vijand.

Connie Palmen    ()
Nederlands schrijfster
0

Goed luisteren vereist inleving en het achterwege laten van vooroordelen.

Connie Palmen    ()
Nederlands schrijfster
0

Haat is heimelijke lof.

Connie Palmen    ()
Nederlands schrijfster
0

Het denken aan eten als je niet eet is één van de essenties van de verslaving en van de obsessie.

Connie Palmen    ()
Nederlands schrijfster
0

Het hart en de hersens moeten een verbinding hebben, want kennis kan pijn doen en ontroeren en een liefde kan het begin zijn van grote inzichten.

Connie Palmen    ()
Nederlands schrijfster
-1

Het hart is de meest geknede, bewerkte, bemangelde en bedrogen spier die we hebben. Als in onze eeuw één orgaan in het menselijk lichaam object is geweest van bedrog en infiltratie, dan is het deze bloederige pomp.

Connie Palmen    ()
Nederlands schrijfster
-1

Het ideaal, zelfs de ideale ruimte, zal altijd de prikkel zijn voor het werk, voor het verlangen om van een ideaal werkelijkheid te maken. Zodra het werkelijkheid is, is het ideaal ook ideaal af.

Connie Palmen    ()
Nederlands schrijfster
+1

Het paradijs ontstaat pas op het moment dat je het verlaat of in de tijd voordat je het betreedt.

Connie Palmen    ()
Nederlands schrijfster
+1

Het vervelende van nadenken is dat je zo vaak bij paradoxen uitkomt.

Connie Palmen    ()
Nederlands schrijfster
-1

Hoe meer verslavingen je hebt, hoe slechter je in staat bent de waarheid over jezelf te erkennen. Niet het zoeken van de waarheid is de kunst, haar te leren verdragen, daar gaat het om.

Connie Palmen    ()
Nederlands schrijfster
-1

Iedere kunst begint met imitatie.

Connie Palmen    ()
Nederlands schrijfster
+1

Iedereen die uit is op roem moet de consequenties aanvaarden.

Connie Palmen    ()
Nederlands schrijfster
0

Iedereen die voor abnormaal wil doorgaan en er hard aan werkt om excentriek en uitzonderlijk te zijn, heeft een grotere voorspelbaarheid dan wie normaal, gewoon, alledaags en onopvallend heet te zijn. Zodra bijzonderheid gewild is, is het meest bijzondere er vanaf.

Connie Palmen    ()
Nederlands schrijfster
+1

Iemand die teveel eet verandert het uiterlijk, de buitenkant, het ding, het lichaam. Iemand die teveel drinkt verandert het innerlijk, de binnenkant, de woorden, de geest.

Connie Palmen    ()
Nederlands schrijfster
0

Iemand die zijn dromen waarmaakt is stante pede romanticus af.

Connie Palmen    ()
Nederlands schrijfster
0

Ik heb al vroeg geleerd niet op te kijken van het bestaan van het bedrog en van de leugen en ze te zien als een verweer tegen iets anders.

Connie Palmen    ()
Nederlands schrijfster
0

Ik herinner me het geluk. Het was zo groot dat het pijn deed.

Connie Palmen    ()
Nederlands schrijfster
0

Ik ken geen waarheidlievender persoon dan de leugenaar.

Connie Palmen    ()
Nederlands schrijfster
0

Ik zou het iedere vrouw afraden om een leven te kiezen op basis van wat mannen leuk vinden. Ik garandeer je dat je dan achter het aanrecht belandt.

Connie Palmen    ()
Nederlands schrijfster
0

In de pedagogiekboeken wordt me te veel gehamerd op het belang van de liefde voor het kind. Er staat nooit eens dat het omgekeerde net zo belangrijk is of misschien nog wel belangrijker, dat die immense, onvoorwaardelijke en machteloze liefde die dat kind in pacht heeft voor de ouders, dat die ook opgemerkt, erkend en ontvangen moet worden.

Connie Palmen    ()
Nederlands schrijfster
+1

In je eentje heb je gemakkelijk praten.

Connie Palmen    ()
Nederlands schrijfster
0

Je kunt alleen maar schrijven als je gul bent. Gierige mensen zijn geen goede schrijvers.

Connie Palmen    ()
Nederlands schrijfster
0

Je kunt bewijs na bewijs aandragen, sommige mensen spelen het klaar om jou steeds opnieuw het gevoel te geven dat je niks om ze geeft, of niet genoeg, of op de foute manier.

Connie Palmen    ()
Nederlands schrijfster
0

Je kunt het goddelijke begeren, het nastreven en als je het goed doet word je op z`n hoogst een beetje heilig.

Connie Palmen    ()
Nederlands schrijfster
0

Je moet doen waar je bang voor bent, want dat is het veiligste.

Connie Palmen    ()
Nederlands schrijfster
0

Je zou kunnen zeggen dat verbintenissen ons leven zin geven en dat het tevens de verbintenissen zijn die ons leven zwaar maken.

Connie Palmen    ()
Nederlands schrijfster
0

Jong is geen woord dat opgaat voor de jaren. Jong is een oordeel.

Connie Palmen    ()
Nederlands schrijfster
0

Kwaad worden is de beste manier om je niet nietig, vernederd en verdrietig te voelen!

Connie Palmen    ()
Nederlands schrijfster
+2

Liefde en angst hebben met elkaar van doen, dat kan niet anders. Volgens mij praten ze daarom ook over een huwelijksbootje, omdat je, als je eenmaal samen in een bootje zit, natuurlijk geen kant meer op kan en omdat de liefde, als je zo afhanke­lijk van elkaar bent, vanzelf over je komt.

Connie Palmen    ()
Nederlands schrijfster
0

Met inzichten prijs ik me altijd gelukkig, al zijn ze nog zo verschrikkelijk.

Connie Palmen    ()
Nederlands schrijfster
0

Net als de familie, is de dood een lot.

Connie Palmen    ()
Nederlands schrijfster
0

Net als voor het geld, bepalen anderen de koers van wat je waard bent, voor hen.

Connie Palmen    ()
Nederlands schrijfster
0


Quotes op woorden.org

De 55000+ citaten zijn verzameld door Vlaams acteur en auteur Gerd De Ley. Een groot deel van de citatencollectie werd gepubliceerd in `Het Grootste Citatenboek ter Wereld` (Uitgeverij Lannoo, Tielt, 3e herziene druk, april 2014).