Quotes  


Quotes

Typ een Nederlands woord en zie welke quotes dit woord bevatten. Zie ook: Quotes top-50 | Quotes flop-50


Quotes


63 quotes van Arthur Schopenhauer

Alleen koelbloedige dieren hebben een giftige beet.

Arthur Schopenhauer    ()
Duits filosoof
+2

Als het voornaamste en meest directe doel van ons leven niet het lijden is, dan is ons bestaan het meest zinloze te wereld.

Arthur Schopenhauer    ()
Duits filosoof
+2

Als je vermoedt dat iemand liegt, moet je doen alsof je hem gelooft: hij wordt dan overmoedig, liegt nog harder en is ontmaskerd.

Arthur Schopenhauer    ()
Duits filosoof
+1

Beperkingen maken je gelukkig.

Arthur Schopenhauer    ()
Duits filosoof
+1

Bescheidenheid bij de middelmatigen is louter eerlijkheid; bij grote talenten is het huichelarij.

Arthur Schopenhauer    ()
Duits filosoof
+1

Boven alle lof verheven is hij die goed spreekt van de man die kwaad over hem spreekt.

Arthur Schopenhauer    ()
Duits filosoof
0

Dat de godsdienst een slecht geweten heeft blijkt uit het feit dat er zware straffen worden gegeven aan wie ermee spot.

Arthur Schopenhauer    ()
Duits filosoof
+5

Dat vrouwen zo geschikt zijn om ons in onze vroegste jeugd te verzorgen en op te voeden, komt omdat zij zelf kinderlijk en dom en kortzichtig, in één woord hun leven lang grote kinderen zijn.

Arthur Schopenhauer    ()
Duits filosoof
-1

De eerste veertig jaren van ons leven leveren de tekst, de volgende dertig het commentaar daarop.

Arthur Schopenhauer    ()
Duits filosoof
0

De enige man die echt niet zonder vrouwen kan leven, is de gynaecoloog.

Arthur Schopenhauer    ()
Duits filosoof
+5

De fundamentele fout van het vrouwelijke karakter is dat het geen zin voor rechtvaardigheid heeft.

Arthur Schopenhauer    ()
Duits filosoof
+1

De goedkoopste trots is de nationale trots.

Arthur Schopenhauer    ()
Duits filosoof
+4

De grootste vijand van de trots is de ijdelheid.

Arthur Schopenhauer    ()
Duits filosoof
0

De grote massa denkt heel weinig, omdat zij daar geen tijd voor heeft en er niet in geoefend is.

Arthur Schopenhauer    ()
Duits filosoof
0

De mens is de schepper van zijn eigen lot.

Arthur Schopenhauer    ()
Duits filosoof
+2

De stier stoot niet omdat hij horens heeft, maar omdat hij stoten wil heeft hij horens.

Arthur Schopenhauer    ()
Duits filosoof
+2

Diep in zichzelf denken de vrouwen dat het de zaak van de man is om geld te verdienen en die van hen om het uit te geven.

Arthur Schopenhauer    ()
Duits filosoof
+1

Dom is niet hij die een domheid begaat, maar die ze daarna niet weet te verbergen.

Arthur Schopenhauer    ()
Duits filosoof
0

Een man bereikt zijn verstandelijke en geestelijke rijpheid zelden voor zijn achtentwintigste jaar, een vrouw al met haar achttiende. Maar haar verstand is er dan ook naar: het is wel heel armzalig uitgevallen. Zo blijven vrouwen hun leven lang kind, ze zien altijd alleen maar het meest voor de hand liggende, ze interesseren zich alleen voor het ogenblik, verwarren schijn met werkelijkheid en verkiezen kleinigheden boven belangrijke aangelegenheden.

Arthur Schopenhauer    ()
Duits filosoof
+2

Een van de plagen van een strafkolonie is het gezelschap van degenen die erin opgesloten zijn.

Arthur Schopenhauer    ()
Duits filosoof
-1

Elke natie spot over de anderen en allen hebben ze gelijk.

Arthur Schopenhauer    ()
Duits filosoof
0

Er zijn honderd Duitse uitdrukkingen om dronkenschap te omschrijven.

Arthur Schopenhauer    ()
Duits filosoof
+1

Er zijn twee soorten schrijvers: zij die schrijven omdat zij iets te zeggen hebben, en zij die schrijven om het schrijven zelf. De eersten hebben gedachten of ervaringen gehad die zij de moeite van het vertellen waard vinden, de anderen hebben geld nodig en schrijven dààrom, voor het geld.

Arthur Schopenhauer    ()
Duits filosoof
0

Geld is het menselijk geluk in abstracto; wie het geluk niet in concreto kan genieten, zet dus al zijn zinnen op geld.

Arthur Schopenhauer    ()
Duits filosoof
0

Geleerden zijn mensen die hebben gelezen in boeken; denkers, genieën, wereldverlichters en weldoeners van de mensheid zijn zij, die direct hebben gelezen in het boek dat de wereld is.

Arthur Schopenhauer    ()
Duits filosoof
0

Het egoïsme regeert de wereld.

Arthur Schopenhauer    ()
Duits filosoof
0

Het genie woont slechts één etage hoger dan de waanzin.

Arthur Schopenhauer    ()
Duits filosoof
+2

Het is een algemeen heersende dwaling veel te veel waarde aan de mening van anderen te hechten.

Arthur Schopenhauer    ()
Duits filosoof
+1

Het is moeilijk om je stil te houden als je niets te doen hebt.

Arthur Schopenhauer    ()
Duits filosoof
0

Het leven is een kort oponthoud tussen twee keer niks.

Arthur Schopenhauer    ()
Duits filosoof
0

Het lot schudt de kaarten en wij spelen.

Arthur Schopenhauer    ()
Duits filosoof
+2

Het zou mooi zijn boeken te kopen als we de tijd om ze te lezen erbij konden kopen.

Arthur Schopenhauer    ()
Duits filosoof
+2

Hoe meer iemand aan zichzelf heeft, des te minder heeft hij nodig van buitenaf, en des te minder kunnen de andere mensen hem schelen. Daarom leidt grote geestelijke begaafdheid tot eenzelvigheid.

Arthur Schopenhauer    ()
Duits filosoof
+3

Humor is achter scherts verscholen ernst.

Arthur Schopenhauer    ()
Duits filosoof
+3

Huwen is de helft van zijn rechten verliezen en zijn plichten verdubbelen.

Arthur Schopenhauer    ()
Duits filosoof
+1

Ieder ongeluk lijkt weliswaar een uitzondering te zijn, maar het ongeluk in het algemeen is de regel.

Arthur Schopenhauer    ()
Duits filosoof
0

Iedereen houdt de grenzen van zijn eigen gezichtsveld voor de grenzen van de wereld.

Arthur Schopenhauer    ()
Duits filosoof
0

Iemand met hoogstaande, uitzonderlijke gaven van de geest, die gedwongen wordt een beroep uit te oefenen dat louter nuttig is, is als een waardevolle, fraai gedecoreerde vaas die als ketel wordt gebruikt.

Arthur Schopenhauer    ()
Duits filosoof
0

Intellect is onzichtbaar voor hem die het zelf niet heeft.

Arthur Schopenhauer    ()
Duits filosoof
+2

Je moet denken zoals de minsten, maar praten zoals de meesten.

Arthur Schopenhauer    ()
Duits filosoof
+3

Lezen is denken met het hoofd van een ander in plaats van met dat van jezelf.

Arthur Schopenhauer    ()
Duits filosoof
+1

Men moet oud geworden zijn, dus lang geleefd hebben, om te erkennen hoe kort het leven is.

Arthur Schopenhauer    ()
Duits filosoof
-1

Mensen hebben behoefte aan uiterlijke bezigheden wanneer ze er van binnen geen hebben.

Arthur Schopenhauer    ()
Duits filosoof
+2

Met subtiliteit alleen kan iemand wel een scepticus worden, maar niet een filosoof. Scepsis is in de filosofie even heilzaam en noodzakelijk als de oppositie in het parlement.

Arthur Schopenhauer    ()
Duits filosoof
0

Met verdiensten kan men twee dingen doen: òf ze hebben, òf ze niet erkennen. Meestal kiest men voor het gemak het laatste.

Arthur Schopenhauer    ()
Duits filosoof
-1

Na de dood bent u wat u voor uw geboorte was.

Arthur Schopenhauer    ()
Duits filosoof
+1

Niet naar de schouwburg gaan is als zijn toilet maken zonder spiegel.

Arthur Schopenhauer    ()
Duits filosoof
0

Niets is gemakkelijker dan zo te schrijven dat geen mens het begrijpt; niets is moeilijker dan belangrijke gedachten zo uit te drukken dat ieder mens ze begrijpt.

Arthur Schopenhauer    ()
Duits filosoof
0

Niets is zo moeilijk in te stellen maar zo gemakkelijk in stand te houden als de monarchie.

Arthur Schopenhauer    ()
Duits filosoof
0

Onze gevoeligheid voor pijn is bijna oneindig, die voor genot is zeer beperkt.

Arthur Schopenhauer    ()
Duits filosoof
+2


Quotes op woorden.org

De 55000+ citaten zijn verzameld door Vlaams acteur en auteur Gerd De Ley. Een groot deel van de citatencollectie werd gepubliceerd in `Het Grootste Citatenboek ter Wereld` (Uitgeverij Lannoo, Tielt, 3e herziene druk, april 2014).