10 willekeurige spreekwoorden

  1. de staf over iets/iemand breken (=iets/iemand afkeuren)
  2. onder de duim hebben (=iets goed kunnen/beheersen / in bedwang houden / iemand de baas zijn)
  3. zoals men zaait zo zal men oogsten (=men krijgt loon naar werken)
  4. een gek en zijn geld blijven nooit lang bij elkaar (=geld uitgeven aan nutteloze en onnodige dingen)
  5. iets niet met droge ogen kunnen aanzien (=letterlijk: gaan huilen/tranen bij het zien gebeuren van iets)
  6. Poolse landdag (=een wilde, ongeregelde bijeenkomst)
  7. wie voor het oortje geboren is, zal tot de stuiver niet geraken. (=wie in een lage sociale klasse geboren is, zal niet in een hogere sociale klasse terechtkomen.)
  8. iemands voetstappen drukken (=iemands voorbeeld volgen of hetzelfde beroep gaan doen)
  9. aan hetzelfde euvel mank gaan (=dezelfde fouten maken als iemand anders)
  10. ergens een punt achter zetten. (=er voorgoed mee stoppen.)

Toon 10 nieuwe spreekwoorden