10 willekeurige spreekwoorden

  1. de haringvijver (=de Noordzee)
  2. van Scylla in Charybdis vervallen/geraken (=van moeilijke omstandigheden in nog moeilijkere omstandigheden terechtkomen)
  3. het oog wil ook wel wat. (=het uiterlijk van iets speelt ook een rol.)
  4. de huik naar de wind hangen (=meeheulen - altijd andermans standpunt volgen)
  5. een witte raaf (=iets wat zelden voorkomt, een zeldzaamheid)
  6. jan kontant (=solide koopman / iemand die contant betaalt)
  7. een Egyptische duisternis (=een inktzwarte duisternis)
  8. een hart van steen hebben (=geen medelijden met anderen hebben)
  9. een vreemde eend in de bijt (=een vreemd exemplaar in de groep. (Een bijt is een opening in het ijs).)
  10. de toon aangeven (=bepalen welke richting het op gaat)
Toon 10 nieuwe spreekwoorden