10 willekeurige spreekwoorden

  1. een ongeluk begaan (=zodanig kwaad zijn dat er 'nongeluk van komt)
  2. als proefkonijn dienen (=dienen voor een of ander experiment)
  3. bepakt en bezakt zijn (=met veel bagage of zo veel als iemand maar kan meenemen)
  4. het aan de stok hebben (=ruzie hebben)
  5. hij is niet op z'n achterhoofd gevallen. (=hij is behoorlijk slim; hij heeft iets wel in de gaten.)
  6. onze Lieve Heer heeft rare/vreemde kostgangers. (=er bestaan nu eenmaal merkwaardige mensen.)
  7. na gedane arbeid is het goed rusten. (=als een klusje geklaard is kan men er tevreden op terug kijken dat het af is)
  8. onder het oog brengen (=doen opmerken)
  9. brandende kwestie (=een dringende, actuele zaak)
  10. daar kan je donder op zeggen (=daar mag je zeker van zijn)

Toon 10 nieuwe spreekwoorden