de xenofobie

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [ksenofo'bi]

haat of angst voor vreemdelingen of buitenlanders
Voorbeeld:  `bestrijding van racisme en xenofobie`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
vreemdelingenhaat xenophobie

12 definities op Encyclo
  • Xenofobie (Oudgrieks: ksénos-ξένος=vreemdeling; phóbos-φόβος=angst, vrees) is een irrationele en-of obsessieve angst voor vreemdelingen en-of buitenlanders. ...
  • (Van Grieks: xenos, vreemdeling). Ongegronde en onberedeneerde angst voor `vreemdelingen`, met name in de vorm van racisme en rassendiscriminatie. Een belangrijke uiting ...
  • •een afkeer van alles wat vreemd of buitenlands is.
  • haat tegen vreemdelingen vb: sommige mensen hebben last van xenofobie
  • 1. angst voor het contact met vreemden 2. angst voor alles wat vreemd of ongewoon is
  • Toon uitgebreidere definities

    Herkomst volgens etymologiebank.nl
    xenofobie (vrees voor vreemdelingen)