het werkkapitaal

zelfst.naamw.
Uitspraak:  ['wɛrkɑpɪtal]
Verbuigingen:  werkkapi|talen (meerv.)

geld dat een onderneming nodig heeft om te kunnen draaien
Voorbeelden:  `De behoefte aan werkkapitaal vormt bij dit bedrijf de grootste druk op de contante middelen.`,
`het werkkapitaal dat vastzit in voorraden verlagen`
Synoniem:  bedrijfskapitaal

© Kernerman Dictionaries.

7 definities op Encyclo
  1. Formeel laat het werkkapitaal het bedrag wat over is na aflossing van het kort vreemd vermogen zien. Men berekent het werkkapitaal als volgt: vlottende activa - vreemd ve...
  2. Voor het werkkapitaal zijn enkele, op details verschillende definities en formules in omloop. In het algemeen geeft het werkkapitaal aan in hoeverre de vlottende passiva...
  3. (Bruto werkkapitaal): som van alle vlottende activa inclusief de liquide middelen. (Netto werkkapitaal): som van alle vlottende activa inclusief de liquide middelen minus...
  4. Vlottende activa min de kortlopende schulden. Het is het kapitaal waarmee een handelszaak gedreven wordt.
  5. Werkkapitaal (ook wel nettowerkkapitaal of nettobedrijfskapitaal) is het verschil tussen de vlottende activa (voorraden, debiteuren, liquide middelen) op de balans van e...
Toon uitgebreidere definities