wereldwijd

bijv.naamw.
Uitspraak:  [werəlt'wɛit]

verspreid over de hele wereld (1)
Voorbeelden:  `een wereldwijd netwerk`,
`Wereldwijd zijn er maar 800 van verkocht.`
Synoniemen:  mondiaal, globaal (2)

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
mondiaal

Taaladvies
  1. Is global een algemeen geaccepteerd anglicisme voor globaal (`mondiaal, wereldwijd`)? Zie global / globaal (`mondiaal, wereldwijd`)
  2. Is worldwide een algemeen geaccepteerd anglicisme voor wereldwijd? Zie worldwide / wereldwijd
  3. Schrijf je wereldwijd met ei of ij? Zie wereldwijd / wereldweid


2 definities op Encyclo
  • •op globale schaal. •tweede betekenisomschrijving
  • wereldomvattend Jaar van herkomst: 1879 (WNT )
  • Toon uitgebreidere definities

    Herkomst volgens etymologiebank.nl
    wereldwijd (wereldomvattend)