wedijveren

werkw.
Uitspraak:  ['wɛtɛivərə(n)]
Vervoegingen:  wedijverde (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  heeft gewedijverd (volt.deelw.)

proberen beter te zijn in iets dan iemand anders
Voorbeeld:  `In dit verhaal wedijveren duister en licht om de macht.`
Synoniem:  strijden
kunnen wedijveren met  (even goed zijn als, of beter zijn dan (iets of iemand)) `Dit team kan wedijveren met de beste clubs van de wereld.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
beconcurreren concurreren kampen meedingen meten strijden

1 definitie op Encyclo
  • Wedijveren betekent zich met iemand meten. Concurreren of rivaliseren zijn synoniemen zijn voor wedijveren. Het komt er op neer dat meerder personen of partijen hetzelfde...
  • Toon uitgebreidere definities

    Herkomst volgens etymologiebank.nl
    wedijveren