het waterbeheer

zelfst.naamw.

beheer over de waterbeheersing, watervoorziening e.d.


Bron: WikiWoordenboek.

7 definities op Encyclo
  1. Zorg voor water, bestaande uit: Beleid = Maken van beheerplannen; Feitelijk beheer = Aanleg van waterkeringen, watergangen en gemalen; Juridisch beheer = Verlenen van ver...
  2. Beheer van het grond- en oppervlaktewatersysteem. Gericht op het hebben van voldoende water van goede kwaliteit. Kan verschillen voor de diverse (ruimtelijke) functies. ...
  3. Aardrijkskunde het zo goed mogelijk omgaan met het water om overstromingen te voorkomen en voldoende schoon zoet water beschikbaar te hebben
  4. Def.: het geheel van onderzoekingen, plannen, technische werken en bestuurlijke maatregelen, dat dient om te komen tot een zo doelmatig mogelijk integraal beheer van het ...
  5. Het waterbeheer in Nederland is in handen van diverse instanties. Het waterschap is actief op regionaal gebied zowel in landelijke als in stedelijke gebieden; Rijkswater...
Toon uitgebreidere definities