vormen

werkw.
Uitspraak:  ['vɔrmə(n)]
Verbuigingen:  vormde (verl.tijd enkelv.)
Verbuigingen:  heeft gevormd (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen

1) laten ontstaan
Voorbeelden:  `Neem elkaar bij de hand en vorm een kring.`,
`De kerk vormt een kruis met vier korte armen.`,
`een leger vormen`,
`je een oordeel vormen`
Synoniem:  maken

2) zijn
Voorbeelden:  `Winkeldiefstal vormt een groot probleem voor winkeliers.`,
`Zij vormen de meerderheid.`
Synoniem:  uitmaken

3) (iemand) laten worden, zich laten ontwikkelen (tot iemand)
Voorbeeld:  `Zijn oorlogservaringen hebben hem gevormd tot de mens die hij nu is.`
Synoniem:  maken

Bovenstaande informatie is afkomstig van Kernerman Dictionaries meer info
Onderstaande informatie is samengesteld uit diverse bronnen. Herhalingen en/of tegenstellingen kunnen het gevolg zijn.

Spelling
Correct gespeld: 'vormen' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal.

Spreekwoorden en zegswijzen
 een twistappel vormen (=een onderwerp van ruzie/conflict/onenigheid zijn)
Naar de spreekwoorden

Deze woorden beginnen met vormen:
 vormend vormendienst

Deze woorden eindigen op vormen:
 hervormen misvormen omgangsvormen omvormen vervormen

Synoniemen
beschaven boetseren bouwen constitueren cultiveren formeren grootbrengen kneden maakt maken modelleren ontwikkelen opleiden opvoeden opwerpen scheppen smeden structuren uitmaken vervaardigen

8 definities op Encyclo
1) 1 In de juiste vorm brengen. 2 Deel uitmaken van, fungeren als bouwsteen van....
2) maken, ontwikkelen, bouwen, formeren, oprichten, samenstellen, smeden, stichten boetseren, modelleren uitmaken, zijn aft...
3) Vorm geven, kneden of modelleren in een bepaalde staat of toestand. Categorie: Procédés en Technieken > pr...
4) [regelmatig werkwoord]• de gedaante ervan hebben vb:deze straten vormen een kruis • het maken vb:hij vormt ee...
5) Uit `De lagere vaktalen: De steenbakkerstaal` 1914 steenen maken. ...
Toon uitgebreidere definities