de vloek

zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak:  [vluk]
Verbuigingen:  vloek|en (meerv.)

1) woord dat de naam van God bevat en dat je gebruikt als je boos bent
Voorbeeld:  `een vloek slaken`
Synoniem:  krachtterm
in een vloek en een zucht  (heel snel) `In een vloek en een zucht was ze klaar.`

2) verzoek aan een hogere macht om iets vervelends te laten gebeuren
Voorbeeld:  `een vloek uitspreken over`
er rust een vloek op  (<dit zeg je als iemand veel pech heeft met iets of als iets elke keer weer niet lukt>)

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
banvloek beheksen bezoeking doem krachtterm vertikking vervloeking verwensing

Spreekwoorden en zegswijzen
vloeken als een bootwerker/kartouw/ketellapper/ketter (=onbeheerst vloeken)
• in een vloek en een zucht (=in heel korte tijd , zonder moeite)
• alle duivels uit de hel vloeken (=heftig vloeken)
Naar de spreekwoorden

6 definities op Encyclo
  1. •bewust uitgesproken wens om iemand kwaad of leed aan te doen.
  2. uitspraak waarmee je onheil over iets of iemand uitroept vb: hij riep een vloek uit over de ongelovigen er rust een vloek op [het loopt altijd slecht af]
  3. Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (-en), verwensching; met den - beladen (vervloekt) zijn; iedere heiligschennende uitdrukking; [figuurlijk] straf, geesel; snoodaard;...
  4. 1) Anathema 2) Ban 3) Beheksen 4) Bezoeking 5) Blasfemie 6) Doem 7) Godsdienstige lastering 8) Godslasterende uitdrukking 9) Godslastering 10) Heiligschennis 11) Imprecat...
  5. [krachtterm] - Een vloek is een krachtterm die ontleend is aan het domein van de godsdienst, zoals in het Nederlands godverdomme of jezus. In ruimere zin kan vloek ook s...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met vloek:
vloek uitvloekenvloektvloektevloekten

Deze woorden eindigen op vloek:
vervloekbanvloek

Herkomst volgens etymologiebank.nl
vloek

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `vloek` kennen.