vergaderen

werkw.
Uitspraak:  [vəxadərə(n)]
Vervoegingen:  vergaderde (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  heeft vergaderd (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen

bij elkaar komen om te overleggen
Voorbeeld:  `De directie vergadert iedere woensdagochtend.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
afhalen beraadslagen bijeenbrengen medebrengen medenemen meebrengen meenemen

4 definities op Encyclo
  1. bij elkaar komen om te praten en beslissingen te nemen vb: het bestuur vergadert elke vrijdag
  2. • [inerg] in vergadering bijeenkomen, een vergadering bijwonen.
  3. 1) Afhalen 2) Beraadslagen 3) Bijeenbrengen 4) Bijeenkomen 5) Bijeenkomen om iets te bespreken 6) Confereren 7) Gaderen 8) Medebrengen 9) Medenemen 10) Meebrengen 11) Mee...
  4. meerdere mensen (meestal van een zelfde organisatie) die met elkaar spreken en-of afspraken maken over de gemeenschappelijke toekomst
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
vergaderen (bijeenkomen of bijeenzijn ter beraadslaging)

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `vergaderen` kennen.