tuchtcollege

heeft geen uitgebreide woordinformatie.

Op encyclo.nl vind je 2 resultaten voor `tuchtcollege`:
1) arbeidsrecht: college of raad die tuchtzaken (schendingen van de deontologie) behandelt en tuchtstraffen oplegt, met name ...
2) centraal of regionale groep van personen met als gemeenschappelijke taak tuchtrechtspraak te verzorgen in aan haar voorgelegde ...
Toon uitgebreidere definities


Dit woord staat wél in de database: • tijdsspanne

Zoektips: Gebruik geen verbuigingen, vervoegingen, meervoud of verkleinwoorden (dus `fiets` in plaats van `de fietsjes` of `gefietst`)
Maak gebruik van de suggesties die je tijdens het typen in het zoekveld ziet.