de tekst

zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak:  [tɛkst]
Verbuigingen:  tekst|en (meerv.)

woorden en zinnen die samen een geheel vormen
Voorbeelden:  `een tekst schrijven`,
`een Bijbeltekst`
je tekst kwijt zijn  ((van een acteur of een spreker in het openbaar) niet meer weten wat je moet zeggen)
tekst en uitleg geven  (alles goed uitleggen)

Bovenstaande informatie is afkomstig van Kernerman Dictionaries meer info
Onderstaande informatie is samengesteld uit diverse bronnen. Herhalingen en/of tegenstellingen kunnen het gevolg zijn.

Spelling
Correct gespeld: 'tekst' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal.

Spreekwoorden en zegswijzen
 tekst en uitleg geven (=verantwoording afleggen)
 iemand de tekst lezen (=iemand scherp berispen)
 bij de tekst blijven (=bij het oorspronkelijke plan blijven)
Naar de spreekwoorden

Deze woorden beginnen met tekst:
 tekstboek tekstboekje tekstcriticus teksteditie tekstfragment teksthaak tekstkritiek tekstkritisch tekstschrijver tekstueel tekstuitgave tekstverbetering tekstverklaring tekstvervalsing tekstverwerker tekstverwerking tekstverwerkingsprogramma tekstwoord

Deze woorden eindigen op tekst:
 Bijbeltekst flaptekst grondtekst hypertekst oertekst songtekst teletekst wandtekst wetstekst wettekst

Synoniemen
geschrevene kopij libretto manuscript passage schriftuur

15 definities op Encyclo
1) a) een van de vormen waarin de informatie wordt gegoten, waardoor de bewerkingsmogelijkheden voor de huidige computers b...
2) serie tekens die als een eenheid wordt beschouwd en de gegevens van het bericht bevat(1);deel van het bericht dat eigenl...
3) tekens, waaronder ook beeld en computergrafiek behoren...
4) Reeks taaltekens die gepresenteerd worden als een op enigerlei wijze afgerond geheel. Een tekst kan dus zowel een gedich...
5) Met betrekking tot één enkele pagina of vel, zoals een poster, wordt de term gebruikt voor het belangrijks...
Toon uitgebreidere definities