de tekst

zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak:  [tɛkst]
Verbuigingen:  tekst|en (meerv.)

woorden en zinnen die samen een geheel vormen
Voorbeelden:  `een tekst schrijven`,
`een Bijbeltekst`
je tekst kwijt zijn  ((van een acteur of een spreker in het openbaar) niet meer weten wat je moet zeggen)
tekst en uitleg geven  (alles goed uitleggen)

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
geschrevene kopij libretto manuscript passage schriftuur

Spreekwoorden en zegswijzen
tekst en uitleg geven (=verantwoording afleggen)
• iemand de tekst lezen (=iemand scherp berispen)
• bij de tekst blijven (=bij het oorspronkelijke plan blijven)
Naar de spreekwoorden

9 definities op Encyclo
  1. bewoordingen Jaar van herkomst: 1400 (MNW )
  2. Reeks taaltekens die gepresenteerd worden als een op enigerlei wijze afgerond geheel. Een tekst kan dus zowel een gedicht, een roman of een toneeltekst zijn, als een dial...
  3. Met betrekking tot één enkele pagina of vel, zoals een poster, wordt de term gebruikt voor het belangrijkste deel van het zetwerk of het geschreven werk, en...
  4. Let op: Spelling van 1858 textus, Lat., texte, Fr., hoofdstelling, grondspreuk, grondstof, (bij voorbeeld eener leerrede); de zamenhangende woordverbinding van eenig docu...
  5. Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (-en), de geheele inhoud van een boek of geschrift enz.); eenige woorden [inzonderheid] eene bijbelplaats) waarover men beschouwinge...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met tekst:
tekstanalysetekstanalysentekstanalysestekstballontekstballonnentekstboektekstboekjetekstdichtertekstdichtersteksteditieteksteditiestekstentekstfragmenttekstgetrouwtekstkritiektekstlinguïstiektekstontwerptekstschrijvertekstsoortteksttelefoon
Toon alle woorden die beginnen met tekst

Deze woorden eindigen op tekst:
flapteksthypertekstleestekstaudiotekstliedtekstreclametekstgrondtekstbroodtekstoertekstsongtekstsubtekstteletekstzangtekst
Toon alle woorden die eindigen op tekst

Herkomst volgens etymologiebank.nl
tekst (bewoordingen)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 100% van de Nederlanders en 99% van de Vlamingen het woord `tekst`.