de symmetrie

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [sime'tri]
Verbuigingen:  symmetrie|ën (meerv.)

toestand dat twee helften elkaars spiegelbeeld zijn
Voorbeeld:  `De symmetrie van je gezicht is niet volmaakt.`
Antoniem:  asymmetrie

© Kernerman Dictionaries.

15 definities op Encyclo
  1. Term uit de esthetica voor de harmonische onderlinge verhouding van delen ten opzichte van elkaar en van een deel ten opzichte van een geheel. De hoofdvorm van een symmet...
  2. volmaaktheid van verhouding ; harmonie van alle delen van het hoen als geheel bezien in verband met het standaardtype van het vertegenwoordigde.
  3. opbouw van (typografische) elementen waarbij de elementen in het midden onder elkaar staan
  4. Let op: Spelling van 1858 de overeenstemming, gelijkheid of overeenkomst in maat; gepaste verhouding of zamenstemming der deelen met het geheel. Symmetriek, symmetrisch, ...
  5. Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. [geen meervoud] evenredigheid (in vorm en zin), evenmaat. *...METRISCH, [bijvoegelijk naamwoord] evenmatig, gelijkmatig.
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden eindigen op symmetrie:
asymmetriespiegelsymmetriesupersymmetriepariteitsymmetrie

Herkomst volgens etymologiebank.nl
symmetrie (evenredige vormverhouding)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 97% van de Nederlanders en 98% van de Vlamingen het woord `symmetrie`.