de stichting

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [ˈstɪxtɪŋ]
Verbuigingen:  stichting|en (meerv.)

instelling met een ideëel doel zonder leden en zonder het doel om winst te maken juridisch
Voorbeeld:  `een wetenschappelijke stichting`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
fundatie instelling oprichting stichten vestiging

16 definities op Encyclo
 • het laten ontstaan van iets vb: de stichting van een vereniging organisatie met bepaald doel die geen winst mag maken vb: het bestuur van de stichting vergadert vandaag
 • rechtswetenschap: een ~ wordt opgericht door een rechtshandeling van één of meer natuurlijke personen of rechtspersonen ...
 • Aan een stichting als rechtsvorm moet je alleen denken als je met je bedrijf een ideëel of sociaal doel nastreeft. Dat wil zeggen: je wilt niet het belangrijkste deel va...
 • De stichting is een rechtspersoon zonder leden, die is opgericht om met een bepaald vermogen een in de statuten is vermeld doel te realiseren. Meestal gaat het om een id...
 • Een bij notariële akte opgerichte organisatie (meestal zonder winstoogmerk), met een afgezonderd vermogen, die streeft naar een in de statuten genoemd doel. De stichting...
 • Toon uitgebreidere definities

  Deze woorden beginnen met stichting:
  stichtingen

  Deze woorden eindigen op stichting:
  brandstichting