Synoniemen
binnendringer dubbelspion infiltrant

9 definities op Encyclo
1) Een spion is iemand die op heimelijke en soms illegale (clandestiene) wijze inlichtingen vergaart. Spionnen kunnen werken voor een overheid, maar ook voor bedrijven. De ...
2) [Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Spion``] Zie Berigten
3) •persoon die vertrouwelijke informatie vergaart in een ander land in opdracht van zijn-haar regering. (+audio)
4) iemand die in opdracht van een ander land in het geheim informatie verzamelt vb: de Russische spion kopieerde de geheime stukken Synoniem: agent
5) Let op: Spelling van 1858 een bespieder, uitvorscher; hij, die de geheimen van anderen tracht uit te vorschen, om daarvan voor hen een nadeelig gebruik te maken, bijzonde...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met spion:
spionagespionageromanspionagesatellietspionagesatellietenspioneerspioneerdespioneerdenspioneertspionerenspionnenspionnetjespionnetjes

Herkomst volgens etymologiebank.nl
  1. spion (patrijshond)
  2. spion (verspieder)