solidair

bijv.naamw.
Uitspraak:  [soliˈdɛːr]

als je iets of iemand wilt steunen omdat je je daarmee verbonden voelt
Voorbeelden:  `je solidair verklaren met een actie`,
`Vrouwen moeten onderling meer solidair zijn.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
aaneengesloten saamhorig

7 definities op Encyclo
  • je verbonden voelen met anderen vb: die rijke man is altijd solidair geweest met de armen
  • Let op: Spelling van 1858 solidaire, Fr., in solidum, Lat., allen voor éénen en één voor allen, b.v. borg blijven. Solidariteit, maatschappelijk-wederkeerige verpligt...
  • [blad] - De hoofdzetel is gelegen in de M. Lemonnierlaan 171 te Brussel. == Geschiedenis == De krant werd opgericht in 1970 onder de naam AMADA (naar de toenmalige parti...
  • Nederlandsche handelswoorden uit het Frans (1914): hoofdelijk; één voor allen en allen voor één.
  • 1) (Recht:) hoofdelijk, ieder gebonden zijnde voor het geheel: solidaire schuldenaars, verbintenis of aansprakelijkheid; 2) verklarend of blijk gevend door een gevoel van...
  • Toon uitgebreidere definities

    Herkomst volgens etymologiebank.nl
    solidair (in samenhorigheid verbonden)