Doorverwezen van geschroefd > schroevenSpelling
Correct gespeld: 'schroeven' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal.

Spreekwoorden en zegswijzen
• op losse schroeven zetten (=ontzenuwen, onzeker maken)
• iets op losse schroeven zetten. (=iets wankel en onzeker maken.)
• iemand de duimschroeven aanzetten (=iemand scherp ondervragen, onder grote druk zetten)
• de duimschroeven aanleggen/aanzetten (=onder druk zetten)
• (iets) staat op losse schroeven. (=het is onzeker, er valt niet op te bouwen.)
Naar de spreekwoorden

Deze woorden beginnen met schroeven:
schroevendraaierschroevendraaiers

Deze woorden eindigen op schroeven:
aanschroevenbankschroevenluchtschroeven

7 definities op Encyclo
1) Op losse schroeven staan. Als de schroeven niet goed zijn vastgedraaid is een voorwerp niet stabiel en dus onbetrouwbaar, vandaar: onzeker zijn, niet vaststaan.
2) Let op: Spelling (deels) uit 1864: [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik schroefde, heb geschroefd), eene schroef vastdraaien, - aanzetten, vastschroeven. ~BOOM, m....
3) [regelmatig werkwoord]• het met schroeven vastmaken vb:deze plaat is aan de wand geschroefd regelmatig werkwoord: schroe-venik schroef jij/u schroeft hij/zij schroef...
4) 1) Bevestigen 2) Draaien 3) Hechten 4) Klemmen 5) Opschroeven 6) Schaven 7) Schuren 8) Vastmaken 9) Vijzen
5) Schroeftransporteur Schroeftransporteur samenstelling Archimedes schroef Met behulp van Schroeven kunnen bijvoorbeeld granulaten en poeders worden getransporteerd. Schroe...
Toon uitgebreidere definities

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 100% van de Nederlanders en 99% van de Vlamingen het woord `schroeven`.

Herkomst volgens etymologiebank.nl
schroeven (schuifelen )