Spelling
reflexblaas' komt NIET voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en de spellingwoordenlijst van OpenTaal. Dit wil niet zeggen dat het fout gespeld is. Woorden die niet vaak worden gebruikt, encyclopedische ingangen en woordgroepen worden niet of zelden opgenomen in deze lijsten.

1 definitie op Encyclo
1) blaas met weggevallen nerveuze regulering, blijkend uit periodieke, reflectore mictie (niet-gecontroleerde urinelozing)...
Toon uitgebreidere definities