de recapitulatie

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [rekɑpity'la(t)si]
Verbuigingen:  recapitulatie|s (meerv.)

samenvattende herhaling van het voorafgaande
Voorbeeld:  `In de recapitulatie is helaas een belangrijk punt onvermeld gebleven.`

© Kernerman Dictionaries.

Spelling
Correct gespeld: 'recapitulatie' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal.

Deze woorden beginnen met recapitulatie:
 recapitulaties

6 definities op Encyclo
I.) Let op: Spelling van 1858 korte herhaling of beknopte opsomming van den hoofdinhoud van iets. Recapituleren, iets kort of zakelijk herhalen, den inhoud kort zamenvatten
II.) Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (...ën), wederopsomming, korte herhaling van den hoofdinhoud; verzameling van eindcijfers. *...LEREN, [bedrijvend werkwoord] [geli...
III.) Nederlandsche handelswoorden uit het Frans (1914): récapitulation, korte herhaling.
IV.) opstelling, die verscheidene met elkander in verband staande boekingen samenvat
V.) (recapitulation) korte samenvatting van de belangrijkste informatie in een betoog e.d.
Toon uitgebreidere definities

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 98% van de Nederlanders en 96% van de Vlamingen het woord `recapitulatie`.