het protocol

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [proto'kɔl]
Verbuigingen:  protocol|len (meerv.)

1) geheel van gedragsregels voor de omgang met vorstelijke en andere hooggeplaatste personen
Voorbeeld:  `Volgens het protocol moet je eerst buigen en mag je daarna de hand schudden.`

2) geheel van regels op een specifiek terrein of onderzoek
Voorbeeld:  `In opdracht van het ministerie is een protocol opgesteld voor het vaststellen van emissies van schadelijke stoffen in de landbouw.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
akte ceremonie ceremonieel

25 definities op Encyclo
 • boek waarin akten en oorkonden worden geschreven. Omdat in Roermond de raad op donderdag bijeenkwam, spreekt men daar wel van de Donderdagse Protocollen.
 • in de context van computernetwerken en telecommunicatie is een communicatieprotocol een specificatie van verschillende regels voor een bepaald type van communicatie.
 • Norm voor datacommunicatie tussen computers via het telefoonnet.
 • Een reeks afspraken over de manier waarop communicatie en gegevensoverdracht plaatsvindt.
 • Een set van regels die de wijze bepaalt waarop de transmissie van informatie via een netwerk of communicatiesysteem verloopt.
 • Toon uitgebreidere definities

  Deze woorden beginnen met protocol:
  protocolfetisjismeprotocolfetisjistprotocollairprotocolleerprotocolleerdeprotocolleerdenprotocolleertprotocollenprotocols

  Deze woorden eindigen op protocol:
  communicatieprotocolinternetprotocolziekenhuisprotocol

  Herkomst volgens etymologiebank.nl
  protocol (akte n)