het poldermodel

zelfst.naamw.
Uitspraak:  ['pɔldərmodɛl]

economisch bestel waarin werkgevers, vakbonden en overheid met elkaar overleggen over arbeidsvoorwaarden en lonen

© Kernerman Dictionaries.

10 definities op Encyclo
  1. Het streven naar consensus in de politiek en de maatschappij dat kenmerkend was voor Nederland in de jaren negentig. Als basis van het poldermodel geldt het compromis tus...
  2. Ook wel: overlegeconomie. Het arbeidssysteem waarin sociale partners veelvuldig overleggen en gezamenlijk afspraken maken.
  3. 1) Nederlandse overlegstructuur
  4. [Geschiedenis] Besturen en besluiten door middel van overleg.
  5. [politiek] systeem van economische orde gekenmerkt door overleg tussen overheid en sociale partners (overlegeconomie), resulterend in loonmatiging, en…
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
poldermodel (Nederlandse consensus-politiek)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 100% van de Nederlanders en 88% van de Vlamingen het woord `poldermodel`.