de planeconomie

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  ['plɑnekonomi]

model waarbinnen de inkomsten en uitgaven van een land functioneren op basis van door de staat gemaakte plannen
Voorbeeld:  `De overgang van planeconomie naar markteconomie leidde tot grote problemen.`
Antoniem:  vrijemarkteconomie

© Kernerman Dictionaries.

12 definities op Encyclo
  1. Economisch stelsel waarbij de regering bepaalt wat en hoeveel er geproduceerd wordt; de fabrieken moeten zich houden aan bijvoorbeeld de vijfjarenplannen van de regering.
  2. De productiemiddelen zijn in handen van de staat. De staat bepaalt wat er geproduceerd wordt. De prijzen worden vastgesteld door de staat.
  3. is hetzelfde als de centraal geleide economie.
  4. Economische systeem waarbij soort en omvang van de productie én de prijs van het product wordt bepaald door de staat.
  5. Economisch systeem waar productie plaats vindt via een vooraf door de staat opgesteld plan.
Toon uitgebreidere definities