perscommuniqué

zelfst.naamw.
Uitspraak:  ['pɛrskɔmynike]
Verbuigingen:  perscommuniqué|s (meerv.)

officiële mededeling aan de nieuwsmedia
Voorbeeld:  `Het computerbedrijf liet in een perscommuniqué weten dat de winst in het tweede kwartaal van dit jaar licht is gestegen.`

© Kernerman Dictionaries.