het parcours

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [pɑr'kur, pɑr'kurs]
Verbuigingen:  parcoursen (meerv.)

route die moet worden afgelegd in het kader van een rally of wedstrijd
Voorbeeld:  `hardloopparcours`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
baan wedstrijdterrein

Taaladvies
Wat is het verkleinwoord van parcours? parcoursje, parcourtje of parcourstje? Zie parcourstje / parcoursje / parcourtje

5 definities op Encyclo
  • Af te leggen weg in wedstrijd
  • Een parcours is een (bij een wedstrijd) te volgen route. Als het parcours rondloopt (start- en eindpunt sluiten aan elkaar aan) spreekt men van een circuit. Binnen stadi...
  • route die deelnemers aan een wedstrijd moeten afleggen vb: ons huis staat langs het parcours van de wielerwedstrijd
  • 1) Af te leggen weg 2) Af te leggen weg bij een wedsrijd 3) Af te leggen weg tijdens een wedstrijd 4) Afgebakende weg 5) Afgepaalde plaats voor wedrennen 6) Afgeperkte ru...
  • af te leggen weg Jaar van herkomst: 1901 (Boon's Geïllustreerd Magazijn, sept., 224 )
  • Toon uitgebreidere definities

    Herkomst volgens etymologiebank.nl
    parcours (af te leggen route)