het oxymoron

zelfst.naamw.
Verbuigingen:  oxymorons
Verbuigingen:  oxymoronnetje

een stijlfiguur die een verbinding van twee tegenovergestelde begrippen bevat
Voorbeeld:  `"Het nut van het nutteloze" is een oxymoron.`


Bron: WikiWoordenboek.

15 definities op Encyclo
  1. De stijlfiguur waarbij tegengestelde begrippen naast elkaar worden geplaatst Afgeleid van het Griekse ôxus (scherp) en môrôs (gek) en betekent dus `scherpzinnige onzin...
  2. Term uit de stilistiek ter aanduiding van een bijzondere vorm van antithese, en wel een antithese per afzonderlijk woord. In deze contradictio in terminis, vaak in de vor...
  3. Kort beschreven verbinding tussen twee tegengestelde begrippen.
  4. Let op: Spelling van 1858 eene redekunstige figuur, waarbij men strijdige zaken met elkander verbindt, en van eene zaak tevens het tegendeel te kennen geeft, bij voorb.: ...
  5. stijlfiguur waarbij twee elkaar uitsluitende begrippen gecombineerd worden. Bij God! Ik was voor 't sterven in de wieg gelegd. (Gaston Burssens)
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
oxymoron (scherpe, schijnbaar ongerijmde tegenstelling)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 50% van de Nederlanders en 64% van de Vlamingen het woord `oxymoron`.