de overeenkomst

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [ovəenkɔmst]
Verbuigingen:  overeenkomst|en (meerv.)

1) iets waardoor iets lijkt op iets anders
Voorbeeld:  `Ik zie weinig overeenkomsten tussen dit huis en dat ernaast.`
Synoniem:  gelijkenis

2) formele afspraak
Voorbeelden:  `Een mondelinge overeenkomst is ook rechtsgeldig.`,
`een ondertekende overeenkomst`
Synoniem:  contract

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
afspraak akkoord analogie consensus contract eensgezindheid gelijkenis gelijkheid gemeenschappelijkheid nabijheid regeling schikking verbond

16 definities op Encyclo
  1. Fr: contrat / convention [contractenrecht] rechtshandeling waarbij partijen jegens elkaar of de ene jegens de andere de wil geuit hebben om verbintenis…
  2. (ovk) Fr: l`accord [contractenrecht] of contract, dat totstandkomt doordat de ene partij iets aanbiedt en een andere partij dat aanvaardt Zie oo…
  3. Contract, wilsovereenstemming.
  4. Gezamenlijke verklaring van twee of meer partijen dat zij wederzijds verplichtingen aangaan of be?indigen.
  5. Afspraak tussen minimaal twee partijen over wat ze met of voor elkaar zullen gaan doen of laten. Een voorbeeld is de overeenkomst tot koop, waarbij de ene partij zich ve...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met overeenkomst:
overeenkomstenovereenkomstigovereenkomstigheid

Deze woorden eindigen op overeenkomst:
arbeidsovereenkomsthandelsovereenkomsthuurovereenkomstsamenwerkingsovereenkomstraamovereenkomst

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 100% van de Nederlanders en 99% van de Vlamingen het woord `overeenkomst`.