organoleptisch

bijv.naamw.
Verbuigingen:  organoleptischer

werking op een zintuig uitoefenend
Voorbeeld:  `De doktoren voerden een organoleptisch onderzoek uit bij de patiënt.`


Bron: WikiWoordenboek.

4 definities op Encyclo
  1. Hieronder verstaat men datgene wat men met de zintuigen (reuk, zicht) kan waarnemen. Het wordt onder ander gebruikt bij het veldwerk als een eerste beoordeling van mogeli...
  2. Def.: hieronder verstaat men datgene wat men met de zintuigen (reuk, zicht) kan waarnemen. Toelichting: Het wordt onder ander gebruikt bij het veldwerk als een eerste beo...
  3. •werking op een zintuig uitoefenend.
  4. Met het smaak-en reukzintuig uitgevoerd. Een organoleptische analyse is een analyse uitgevoerd door een proever. Men maakt in de wijnwereld onderscheid tussen chemische e...
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
organoleptisch (op organen werkend)