de opzet

zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak:  ɔpsɛt]

wat je wilt bereiken
Synoniem:  bedoeling
met opzet  (met een bepaalde bedoeling) `Ik weet zeker dat hij het met opzet deed!` Synoniem: expres, opzettelijk

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
bedoeling doel plan planning voornemen

Taaladvies
(de / het) Is het de opzet of het opzet? Zie Opzet

16 definities op Encyclo
 • Opzet is de meest volledige wilsvorming die achter een menselijke gedraging steekt. Wie een gedraging opzettelijk verricht, wil de gedraging met alle gevolgen die erbij ...
 • (1) Binnen het begrip opzet kunnen drie vormen worden onderscheiden: opzet als oogmerk, opzet als zekerheidsbewustzijn en voorwaardelijk opzet. Door een verzekerde opzett...
 • (2) Het uitvoeren van een welbewuste en doordachte handeling (of nalaten) met als duidelijk doel het beoogde effect te bereiken. Aldus gedefinieerd leidt opzet tot grove ...
 • [Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Opzet``] (Hausse). Een toestel, bij kanonnen en houwitsers gebezigd, om daardoor onderscheidene rigthoeken te verkrijgen. De O. wer...
 • voorlopig ontwerp van iets vb: de opzet van het verhaal is niet goed Synoniemen: concept plan bewuste bedoeling vb: hij heeft met opzet de vaas gebroken
 • Toon uitgebreidere definities

  Deze woorden beginnen met opzet:
  opzetteopzettelijkopzettelijkheidopzetten

  Deze woorden eindigen op opzet:
  stopzetsysteemopzetvooropzet

  Herkomst volgens etymologiebank.nl
  opzet (bedoeling, plan)