de nazorg

zelfst.naamw. (m./v.)
Uitspraak:  ['nazɔrx]

aandacht en hulp voor mensen die iets ingrijpends hebben meegemaakt
Voorbeeld:  `Er is telefonische nazorg van/aan de slachtoffers tot een half jaar na het incident.`

© Kernerman Dictionaries.

10 definities op Encyclo
  1. Professionele hulp (emotioneel, financieel, administratief etc.) aan nabestaanden nadat een dierbare is overleden.
  2. Als na een sanering nog restverontreinigingen in de bodem zijn achtergebleven zijn nazorgmaatregelen noodzakelijk.
  3. vaak ordernazorg, het afhandelen van problemen welke m.b.t. de afhandeling van een kooptransactie zijn ontstaan (zoals verrekening van meer-minder werk, afhandeling van c...
  4. De aandacht voor de opvang en begeleiding van slachtoffers en de begeleiding en opvolging van daders.
  5. De dienstverlening door de verzekeringstussenpersoon (a) met betrekking tot verzekeringen die via zijn intermediair tot stand zijn gekomen en (b) overige verzekeringen di...
Toon uitgebreidere definities

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 100% van de Nederlanders en 99% van de Vlamingen het woord `nazorg`.